မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ :::: ကၽြန္ေတာ္တင္သမွ် Post ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေလ႕လာဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ site မွႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႕ မည္႕သည္႕ Post ကိုမဆို ျမန္မာ IT နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါတယ္ဗ်ာ။ ::::

Mogok

Monday, November 28

Network Topology ဆိုတာNetwork Topology ဆိုတာ Computer ေတြ တစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုး Network ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုသ႑ာန္ကို Network Topology လို႔ ေခၚပါတယ္။ Network Topology လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုစံေတြ Network ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ Network ႀကိဳးေတြ၊ Computer ေတြ စတာေတြ အားလံုးသည္ Network ရဲ႕ Topology ထဲမွာ အားလံုး ပါ၀င္ပါတယ္။
၎ Network ႀကိဳးေတြ Computer ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး  Network Toplogy
ေတြ ကြဲျပားၿပီး ထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီလို ကြဲျပားၿပီး ေပၚထြက္လာတဲ့ Network Topology ကို အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳး
ခြဲထားပါတယ္။ အဲဒီ Network Topology အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့
(1) Bus Topology
(2) Ring Topology
(3) Star Topology
(4) Mash Topology တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(1)    Bus Topology ရဲ႕ ပံုသ႑န္
ကၽြန္ေတာ္ အထက္မွာ ဆြဲျပထားတဲ့ ပံုသ႑ာန္ကေတာ့ Bus Topology ရဲ႕ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုသ႑ာန္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ Bus Topology ရဲ႕ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ Backbone ႏွင့္ Segment ဆိုၿပီး (၂)မ်ိဳး ဆြဲထားပါတယ္။
Segment အားလံုးသည္ Backbone နဲ႔ သြားေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရပါတယ္။ ၎ Backbone နဲ႔ Segment ကို
ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ Connector ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရပါတယ္။ Bus Topology ျဖင့္ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ ပထမဆံုး
Computer ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး Computer တို႔ရဲ႕ အစြန္းတစ္ဖက္စီမွာ Tarminator ျဖင့္ ပိတ္ထားေပးရပါတယ္။ Bus
Topology မွာ အသံုးျပဳတဲ့ Cable ႀကိဳးကေတာ့ Coaxial Cable ႀကိဳးကို အသံုးျပဳၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ရပါတယ္။

(2)    Ring Topology

Physical အရျမင္ေနရပံု

ကၽြန္ေတာ္ အထက္မွာ ဆြဲျပထားတဲ့ ပံုသ႑ာန္ကေတာ့ Ring Topology ရဲ႔ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုသ႑န္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က Ring Topology မွာ Logical အရ အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ Physical အရ ျမင္ေနရပံု ဆိုၿပီး ပံု(၂)ပံုကို
တြဲလွ်က္ ယွဥ္ျပထားပါတယ္။ ၎ ပံု(2)သည္ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Ring Topology ျဖင့္ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္
Physical အရ ၾကည့္လိုက္ရင္ Star Topology ျဖင့္ ဆင္တူပါတယ္။ သို႔ေသာ္ Physical အရ Star Topology ျဖင့္
တူေသာ္လည္း တကယ္တမ္း Logical အရ အလုပ္လုပ္တဲ့ ပံုစံကေတာ့ Ring ပံုစံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Ring Topology မွာ အသံုးျပဳတဲ့ Central Davice က MAU (Multi Session Access Unit) ကို
အသံုးျပဳၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ MAU Device ရဲ႕ Logical အရ အလုပ္လုပ္တဲ့ပံုစံသည္ Ring ပံုစံျဖင့္
အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ Ring Topology မွာ အသံုးျပဳတဲ့ Cable ကေတာ့ STP (Shielded  Twisted Pair) Cable ကို
အသံုးျပဳၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ရပါမယ္။

(3) Star Topology


ကၽြန္ေတာ္ အခုအထက္မွာ ဆြဲျပထားတဲ့ ပံုသ႑ာန္ကေတာ့ Star Topology ရဲ႔ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုသ႑ာန္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ Star Topology တြင္ အသံုးျပဳရတဲ့ Central Device ကေတာ့ Switch ကို အသံုးျပဳၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ရပါတယ္။
၎ Switch သည္ Switching ပိုင္းကို လုပ္ေပးရပါတယ္။ Star Topology မွာ အသံုးျပဳတဲ့ Cable ကေတာ့ UTP
(Unshielded Twistad Pair) Cable ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(4) Mesh Topology


ကၽြန္ေတာ္ အခုအထက္မွာ ဆြဲျပထားတဲ့ ပံုသ႑ာန္ကေတာ့ Mesh Topology ရဲ႕ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ Cable
မ်ားကို ႐ႈတ္ေထြးစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ Mesh Topology ျဖင့္ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္
အမွားဒဏ္ကို ခံႏိုင္မႈ စြမ္းရည္႐ွိပါတယ္။ သို႕ေသာ္ Cable ေတြရဲ႕ ကုန္က်မႈစရိတ္သည္ အင္မတန္ကို မ်ားျပားပါတယ္။
Network ရဲ႕ Physical Topologices ျဖစ္တဲ့ Bus Topology, Ring Topology, Star Topology ႏွင့္ Mesh
Topology တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တြဲလွ်က္ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သလို သိးသန္႔ Network Topology
တစ္ခုအေနႏွင့္လည္းတည္႐ွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေအာက္မွာ ဥပမာအေနျဖင့္ Network ရဲ႕ Topology မ်ား
အတူတကြ တည္႐ွိေနပံုကို ဆြဲျပေပးလိုက္ပါတယ္။Network ရဲ႕ Topology မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တြဲလွ်က္ရွိၿပီး Network ခ်ိတ္ဆက္ထားပံု

ကဲကဲ---Network ရဲ႕ Topology အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ...။
ဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုေလာက္ထပ္မွာပါရေစ Network Topology ဆိုတာ Computer မ်ား
တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး အျပန္အလွန္ Network ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံုသ႑ာန္ကို Network Topology လို႔
ေခၚပါတယ္။
Rev: Online Creator

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...