11/05/2012

Latest Version Software ေပါင္း 150 ေက်ာ္ရဲ႕ License Key မ်ား

 

                          ေနာက္ဆံုးထြက္ Software ေပါင္း 150 ေက်ာ္ရဲ႕ Serial key ေတြကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္
ပါတယ္ဗ်ာ။ သူငယ္ခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအသံုးလိုမယ္ထင္ပါတယ္။ အခုအသံုးမလိုေသးလည္း Copy
ကူးထားျပီး Notepad ထဲမွာ Save ထားလိုက္ရင္ ေနရာမယူပါဘူး။ အပန္းလည္းမၾကီးပါဘူး။ တခ်ိန္ခ်ိန္
အသံုးလိုရင္ ျပန္ယူလို႕ရပါတယ္။
Credit to အမ်ိဳးေကာင္းသား

Facebook ရဲ႕ Like button ကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင္႕ မိမိရဲ႕ Facebook ေပၚမွာ ဒီ Post ေလးေရာက္သြားမွာပါ။ 
ဒီ Post ေလးကိုသေဘာက်တယ္ဆိုရင္လည္း Like Button ေလးကိုႏွိပ္ခဲ႕ေပးပါေနာ္။3D Studio Max 4 :::: Number:226-19791979 / CD Key:XLSQBQ9zfll2WrZc+Vn0hWaw2dV/sccwKwsWY05TPwHden
Acrobat Distiller - WAW210P7121183-537
Adobe After Effects 5.5 : EWW470R1001999-030-259
Adobe Frame maker 7.0 ::::1030-1208-8265-3458-9287-7077-
Adobe Go live 4 ::::GJW400R2100006-625
Adobe go live 5.0 : GJW500R2898273-460
Adobe illustrator 9.0 : ABW900R71111141-999-830
Adobe InDesign ::::IPE123R12345678-337
Adobe live motion 1.0 : LVW100R7100843-292
Adobe PageMaker 6.5 BR ::::03-5004-201500745
Adobe PageMaker 7.0 ::::1039-1121-2998-7586-7388-7545
Adobe Photoshop 2007 Key - 71045-1151-7925-9569-7562-5749
Adobe Photoshop 6.0 : PWW600R7105467-948
Adobe Photoshop 6.0 : PWW600R7105467-948
Adobe Photoshop 7: 1045-1209-6738-4668-7696-2783/1045-0203-3247-2217-3566-6177/1045-1275-2546-0411-5466-5760
Adobe Photoshop 8 - serial: EWW470R1001999-030-259
Adobe premiere 6.0 : MBW600R7100765-881
Adobe Premiere 6.0 ::::MBF500B7205104-998
Adobe Premiere 6.0 ::::MBF500B7205104-998-
Adobe Premiere 6.5 ::::MBE600R7100024-900-960-
Adobe Premiere 7.0 PRO::::1132-1381-7346-2847-2617-6783
Adobe Premiere Pro v7.0 ::::1132-1381-7346-2847-2617-6783
Advanced Office XP Password Rec. Pro 2.0 AOXPPR-PRO-TADFH-43369-HTHAF-42745
Advanced Paradox Password Recovery 1.01 MSPP-83852-DWMRA-762
Advanced PDF Password Recovery 1.34 PDFP-99322-EYSVY-886
Advent. Pinball forgotten island: 0901-3066676-3327010-922
After Effects 5.5 ::::EWW470R1001999-030-259
Aldus Photo Styler 2.0 ::::15-1001-000000001-
Aplicativos Commercials ::::2003 0947201
Architectural Desktop 3.3SERIAL :::: 400-12345678 /CD KEY: T4ED6P
AutoCAD 14 ::::117-99703105 / W36H /C3DF32EA-AutoCad 2002
SERIAL: 400-12345678 / CD KEY: T4ED6P
Avast Free Edition - C02004901H1200A0112
8RY3MBRT/C44630904H1200A1112-THHDNLZP
Avast License Key upto 2038 AD - S0718669R9983V1164-FCH0F887
AVG Free License for 10 yrs - 8MEH-RQXTV-HQOWD-E447R-MPHYD-PEMBR-ACED
Avid Liquid 7 - JCHEN-ABBAA-FOPSM-GTSAH-KJJHK or JBSKH-AGAAF-PNKVD-KBMVC-FRIHV
aware Professional - password: 1291453
bit defender 2012 antivirus ?616A7EB8CCFF88AE3B4F,6c7b123f3cf99da686ee,75BE25A15232DEFDAA0A,6BC2AED6F2F9526E0EAA,64D0B59BB622301623BA ,69BC3008B3985A3A6042 ,64E14BBC87AD06174E52.
Cakewalk Home Studio2002 XL :::: 2002 XLCWHX1.02-002397
Cakewalk Home Studio2004 :::: CWHS2.20-003021
Cakewalk Pyro 2003 ::::CWPY200333333 / MP3:95F5AGFD
Cool Edit Pro v2.0 - Name: Peter Quistgard, Serial: 200-00-37YQOQ7L
Corel 11 - Serial: DR11CRD-0012082-DGW
CorelDraw 11 ::::DR11CRD-0012082-DGW
CorelDraw 12 :::: DR12WEX -1504397 - KTY
CorelDraw 8 ::::DR-8XR-23969F-63
Curso- Flash 4 ::::540234330 / 55623255258 /5279103
Delta Translator ::::DTR2-29108-84895-00412-18
Dictionaries Michaelis V.5.0BR :::: CD6BL9805083
Easy CD Creator 5 ::::P-7TGQ4-G06CM-N5G1L
Easy CD Creator 5.2 ::::G332NB-MGJNH-ZFVPB
Easy CD Creator 6 :::: BD-JWZS4-QX3MR-0241L
Easy Media Creator 7.0serial :::: YN-Y7WVY-CQXG6-K3KWZ
Empresário 3 serial ::::e3co-1-co-065-00-00-m1oe111
Enciclopédia de TomografiaComp. LEE :::: RUSR23351
English Teacher ::::03231183
Error Killer V 2.6 - Name: www.bg-warez.org, Key: 4E10-9CCB-8B74-1088
Exchange 2000 Server ::::KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
FBNC4D-K7144B-QY1NTC-53K8QP-QTA4AY-KTEWXP
Folder Lock V 5.8 - Name: JAMES SMITH, Code: 343944892or Name: NewSoft15805, Code: 221281703
Folder Lock XP V 3.5 - 48i6-9Yf2-81JP-EP62
Globalink Power Translator6.4 ::::PT6PU7-6.41-698-0474
Guia do Sexo :::: 3746-Houaiss :::: DHS-21771533
Guitar Pro 5.2 - ID: TEAMZWT, Serial: AEAAK-ANR60-AAAAZ
Inventor 4 ::::202-12345678 / CD KEY:G4ED6P
Iobit Advance System Care 3 ProName: rezman1984,Serial: 263F-263F-NZTT-MQXN/263F-263F-S87N-A6WD\263F-263F-6U0A-P4WT
Iobit Advance System Care 4 Pro - 1DA1-1DA1-FOFF-73CC
Iobit Malware Fighter Pro - 031F1-5A8E6-C4F36-013AF
Iobit Security 360 - E4390-163B6-1BFCB-43EFA
James Bond 007:NightFire ::::1740-9488245-5171152-5578
Jurissíntese Millenium ::::JS164-29-Kylix 3.0 :::: 6AKT-TE29VM-7GZV6D-28?Y / Aut.Key: GFW-?RW
Kor PS-E9J3T-HHJSM-PV3RM-REXGT-EPJK4-PBTF4
Macromedia Studio MX ::::WSW600-59791-91721-99978
Magic Converter V 7.9.5.1 - MVC182749
Make Money 2.0 :::: PRF0200153
Mechanical Desktop 6.0 ::::400-19791979 / CD-Key:TLSQBS
MS Office 2007 - KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8
MS Office 2010 Key - GGG8W-PJFRT-8MRQH-X99J2-PPPVM
MS XP - User Name - Creative, CD Key - FM9FY TMF7Q KCKCT V9T29 TBBBG
Nero Burning Rom 5.5=> 9M03-01A1-PCX7-K31A-8A94-98PT-KT2E-522A3D
Nero v 8.3.2.1 - Password: renegadeddl.com, Serial: 9K20-7839-0295-6KA4-5008-1KM3-8C64or 1K22-2867-0K95-61K4-5000-CKAC-AA8X
Norton Inter Security2005 :::: BBCY-PK26-GKCP-7BCM-VY22-3VMF
Norton System Works2005 :::: BBCQ-9BCY-PKCX-GJPD-GYTK-HKGJ
Office 2000 :::: GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8
Office 2003 :::: GWH28-DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDY
Office XP Full BR ::::HXT2X-8CDBF-HYY8H-TYJ7Q-HMHHG
Ominipage 11 :::: 2889A L00500020
Page Maker 7.0 ::::1039-1121-2998-7586-7388-7545
Photoshop 5.5 BR ::::PWB550E7100088-110
Photoshop 6.0 BR ::::PWW600R7105467-948
Photoshop 7.0 ::::1045-1209-6738-4668-7696-2783
Photoshop 8 CS ::::EWW470R1001999-030-259
Photoshop Elements ::::1057-4422-1198-0751-6983-5530
Photoshop LE - SPW300R3230626-250
Plus Windows :::: 95411-1410701
PM6.5 - 03W600R1118669-742 or 03w600r1137255-814
PM7.0 - 1039 - 1121 - 2998 - 7586 - 7388 - 7545
Power ISO v 4.7 - Name: TEAM CRUDE, Serial: U5ABB-FGU6Z-4DXQE-Z43TJ-9AP32
Project Server BR 2003 ::::WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM
Project98 BR ::::1112-1111111 qQ8tD/wH3k5+Z9zHHavYnFfs4ZTU9cCNeO9o3JBi
QuarkXPress 5.0 ::::39173027QHSKKJF3199PYJX2
Recover My Files V 2.53Name: User 5346534Serial: G-JEF052-EZMP4W-THP7JR-70D016-J22QXR-TEACFP-AP7Q0F-B0QUCT
RoboHelp Enterprise2002 :::: REF22-C3E40SHK
ROXIO EASY CD & DVDCREATOR SUITE 6.0 :::: BD-JWZS4-QX3MR-0241L
Seagate Crystal Reports8.5 :::: A6A50-8900008-ZE1007S
Seagete Crystal Reports9.2 :::: AVS50-81SG00S-G61002U-SIC 3.02 Serial ::::12D2-2501-8410-32X0-6752 /Série: 060086
Shringer v 2.0 - Name: ARENA, Key: 0001324429D3
Skin Maker 120 - Name: cReKo, Serial: 2070107
Sound Forge 5 ::::3B-9FWG9Z-T60ZYS-0QZY0D
Soundforge 10 - Serial: 164-Z04T-RKLB-NX9S,Activation Code: 2X7EVTCD5-DG2BTL2QG-QCVZCM27C-67HK3SQRP-X3154VC4X-QYNCKT6NE
Soundforge 8 - HQ-B0PVH8-YE7HFD-P12QV3 Soundforge 9 - Serial: 15H-S9FH-KW06-J069,Activation Code: EYPG4JZQE-WQRCMZ8GK-9C21Q70QL-9DDKV63YJ-6YJB0X8HH-B27WS66EK
Speeder XP - Name: p00p, Code: 7ad98e6ebf730d3d
Studio Max 4.0 : s/n 226-19791979 key XLSQBQAd
Total Image Converter full version:::
Total Video Converter 3.12 - 0ab52023-ba00347e-9fa86acd-fdc330a9-68578b7e-264b81e1-30bdfeef-cea403fa-20457e4a-39c03409-f69a9aba-388e8a94-677044c7-643fe9ac-66523c91-18a61801
tune up 2011 keyDV77CD-V10K5J-3HWWD3-2Y2EEQ-4K4PVX-KV1DYT
TuneUp Utilities 2009 - Name: Ferrum, Company: vistasoft,Serial: AQKA2P-HY7FQF-8M0930-DW4H4V-1EJPRC-16CHPN-MAMBO04
TuneUp Utilities 2010 - Name: enepoh, Org: pvt.Serial: 5J0743-ACXJ2F-DQ852E-XKF923-D9X4MA-F26YDY/WEB7X9-4R6K7X-M0KT5M-MJQXAE-5M32YP-43N48D/79A8JV-4K2Q00-AJB93X-PDMQ6A-9Q45DF-VT6QTT/YBDFVC-5W537B-J2EEBY-XF7J7Q-7M40BX-JD5R0X/7BN2Y1-9FWF8E-6VE6BB-J3PYWX-FW2D10-XNPCJ6/0EMYNB-Q1QTAD-J2YM6J-083VP7-5F1J4P-VDVV8R/6M2RPF-R78B4J-A9E2T8-Q21VEA-02W2MQ-DMHHMY/JF4BRT-13ARPF-6WKT7P-QTWVMD-90TTVK-1M8DHT/JD7VV-FC596C-06C3NW-TQ8QE7-TM4WJP-2CFRAQ/NWVJH0-561R6W-D56F76-0E0YTY-QQRW9A-CV2H38/1360HM-VT69X2-5HRCFX-2XD3AH-XKFW13-PA9YJ1
Ulead Vídeo Studio 8.0 ::::81102-86000-13994421
Ultra ISO v 9.3.6. 2750 - Name: TEAM ZWT, Serial: 4FFB-6D99-4A3D-07B9
Uniblue PowerSuite 2011 v 3.0.1.3 - PS-ZMYAQ-N6SNK-J9BD6-53HZF-LV833-UW27
USB Disk Security V 5.0.0.38 - Name: nonokh, Code: BHHJD17793
Via Voice :::: RPB000049301
Visual Kit 5 V.6.0 ::::W60.000.001.425-789
Visual Kit 5 V.7.0 2003 ::::U5R.Visual SouceSafe 6.0 :::: 885-2814463
Visual Studio 6.0 ::::111-11111
Visual Studio.net :::: D64GG-GXY6T-V6FTR-WCPBB-2YDYB2
Win DVD 2000 ::::GMR22WGYXPUB8LH
Winace ::::ACEQ79TFDSWXC3H4R64
Windows 2000 Server BR ::::M2GHT-V6YK6-P6Q9D-PRCXF-FCWXT
Windows 2003 BR :::: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
Windows 2003 Server ::::QW32K-48T2T-3D2PJ-DXBWY-C6WRJ
Windows 2003 Server/Enterprise/MSDN ::::QW32K-48T2T-3D2PJ-DXBWY-C6WRJ
Windows 2003 ServerCorporate 3 in 1 :::: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
Windows 2003 StandardServer :::: M6RJ9-TBJH3-9DDXM-4VX9Q-K8M8M
Windows 2003 WebServer :::: d42x8-7mwxd-m4b76-mkyp7-cw9fd
Windows 7 Ultimate Edition x86 32 bit - CD Key : 7YWX9-W3C2V-D46GW-P722P-9CP4D
Windows 95 :::: 28595-OEM-0005727-80940
Windows 98 :::: KGGJF-Q3HCX-88JJV-DM3KH-VY6VQ
Windows 98SE :::: XJ3XX-YR4CJ-TQD6J-76QJR-GJMJB
Windows ME :::: Q7JRD-HH6DG-RD4BK-H93DF-DQ4FG
Windows ME Completo ::::B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
Windows NT 4.0 ::::419-0949015
Windows Server 2003Enterprise CorporateEdition :::: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
Windows XP BR :::: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
Windows XP Corporate ::::FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Windows XP CORPORATE C/SP2 :::: VDDF2-JJWM3-X7P27-FRHRT-8BVHT
Windows XP Home BR ::::K8GMG-PRV3M-VG2JH-DJJ48-RY7FV
Windows XP Professional C/SP2 BR :::: BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG
Windows XP Professional -Inglês :::: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Windows XP Server ::::BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPM/
Xc65ybTnCklQeOzE1p4JwW7OkAoY2jmSDKfvX4ZD
Xilisotf 3GP Converter 2.1.15 - Name: X-Video-ConverterCD-Key: 0V5AVGKPA1VXST64VLNR9E31-AC0E-8717-549D