4/27/2016

♪ ဖုန္းဘက္ထရီ သက္တမ္းရွည္ေစေသာ္ ♫


မသံုးတဲ႔ App ေတြ ဖ်က္ထားတာ အေကာင္းဆံုး
စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးထဲတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ App ၄၂ ခု (မူရင္း ဖုန္း App မ်ား မပါ) ခန္႔ရွိသည္။ ေန႔စဥ္ တကယ္သံုးျဖစ္တာက ဆယ္ခုခန္႔သာ။
IOS ။     ။ App ကို  လက္နဲ႔ ဖိထားလိုက္ပါ။ အေျမႇာက္လကၡဏာေလးကို ထပ္ႏွိပ္ၿပီး ဖ်က္လိုက္ပါ။
ANDROID ။ ။ App ကို ဖိႏွိပ္လိုက္လွ်င္ ညာအေပၚေထာင့္တြင္ Uninstall ေပၚလာမည္။ App ကို ထိုေနရာသို႔ ဆြဲသြားလိုက္ပါ။
iOS ႏွင့္ Android စနစ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ မူရင္း App မ်ား ကိုေတာ့ ဖ်က္လို႔မရ။
ေနာက္ခံအလုပ္လုပ္ေနတာ ထိန္းခ်ဳပ္
Facebook, email စသည့္ App မ်ား ဖြင္႔မထားသည့္တိုင္ ေနာက္ခံကေန အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ သို႔မွသာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဝင္လာသည့္ Email မ်ား ကို Notification မွာ ျပႏုိင္မည္။ Notification ခ်က္ခ်င္း မသိရလည္း ျပႆနာမရွိလွ်င္ ေနာက္ခံ အလုပ္လုပ္ေနတာ ပိတ္ထားလိုက္တာ အေကာင္းဆံုး။
IOS ။     ။ Settings> General> Background App
Refresh ထဲဝင္ၿပီး App တစ္ခုခ်င္းစီအနက္ ေနာက္ခံ အလုပ္ မလုပ္ေစလိုတာမ်ားကို ပိတ္ထားလိုက္ပါ။
ANDROID ။ ။ Settings> Data usage ထဲဝင္ App တစ္ခုခ်င္းစီအနက္ ေနာက္ခံအလုပ္ မလုပ္ေစလိုတာမ်ားကို ပိတ္ထားလိုက္ပါ။
Notifications ေတြ ပိတ္ထား
မိုးေလဝသ၊ သတင္း၊ အားကစား စသည့္ App မ်ားသည္ တစ္ေန႔လံုးလိုလို ထူးျခားခ်က္ရွိ တိုင္း Notification ေတြ ပို႔ေနတတ္သည္။ အမ်ားစုသည္ ကိုယ္႔အတြက္ အေရးမႀကီးတာမ်ား ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနႏုိင္သည္။ စိတ္မဝင္စား ဘူးဆိုပါက ပိတ္ထားလိုက္တာ အေကာင္းဆံုး။
IOS ။     ။ Settings> Noti-fications ထဲဝင္ၿပီး ကိုယ္စိတ္ဝင္စားသည့္ App အခ်ဳိ႕ကလြဲၿပီး က်န္တာမ်ား Notification မတက္ေအာင္ ပိတ္ထားလိုက္ပါ။
ANDROID ။ ။ Settings> Sound & notification> App notifications ထဲဝင္ၿပီး မလိုတာ ေတြ ပိတ္ထားပါ။

Location services ေတြ ပိတ္ထား
ေျမပံု၊ မိုးေလဝသ၊ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ App မ်ားသည္ သံုးသူ၏ တည္ေနရာေပၚ မူတည္ၿပီး အေသးစိတ္ တိက်ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုးက်ဳိးကား ဘက္ထရီ ျမန္ျမန္ကုန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တည္ေနရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မိမိအတြက္ မလိုအပ္ေသးဘူးဆိုပါက ပိတ္ထားလိုက္တာ အေကာင္းဆံုး။
IOS ။     ။ Settings> Privacy> Location Services ထဲဝင္ၿပီး App အကုန္လံုးအတြက္ တည္ေနရာျပစနစ္ကို ပိတ္ပစ္ႏုိင္သလို၊ တစ္ခုခ်င္းစီ ေရြးၿပီးလည္း ပိတ္ပစ္ႏုိင္သည္။
ANDROID ။ ။ Settings> General> Location ထဲဝင္ၿပီး အေပၚ ညာေထာင္႔က ခလုတ္ေလးကို ပိတ္ထားလိုက္ပါ။
တုန္ခါတာေတြ မလုပ္နဲ႔
ဘက္ထရီ သက္တမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တုန္ခါအခ်က္ေပးျခင္းထက္ အသံနဲ႔အခ်က္ေပးျခင္းက ဘက္ထရီကုန္ သက္သာသည္။
IOS ။     ။ Settings> Sounds ထဲဝင္ၿပီး Vibrate ကို ပိတ္ထားပါ။
ANDROID ။ ။ Settings> Sound & Notification ထဲဝင္ၿပီး Vibrate ကို ပိတ္ထားလိုက္ပါ။
ဖန္သားျပင္ သိပ္မေတာက္ပါနဲ႔
ဖုန္းဘက္ထရီ အစားဆံုးမွာ ဖန္သားျပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Settings ထဲဝင္ၿပီး Battery ထဲ ဝင္ၾကည့္လွ်င္လည္း ဘက္ထရီ အသံုးဆံုး ထိပ္ဆံုးမွာ Screen (ဖန္သားျပင္) က အမ်ားအားျဖင့္ ေနရာယူေနတာ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖန္သားျပင္ကို ခဏခဏ မဖြင့္လွ်င္ ေကာင္းသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဖန္သားျပင္ အေရာင္ေတာက္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ႔ထားပါ။ မွိန္ေလ ဘက္ထရီကုန္ သက္သာေလ။
IOS ။     ။ Settings> Display & Brightness ထဲဝင္ၿပီး Auto Brightness ကို ပိတ္ပါ။ ကိုယ္ၾကည့္လို႔ အဆင္အေျပဆံုး အေနအထားအထိ ဖန္သားျပင္ အေရာင္ကို မွိန္လိုက္ပါ။
ANDROID ။ ။ Settings> Display ထဲဝင္ၿပီး Adaptive Brightness ကို ပိတ္ပါ။ Brightness level ကို ႏွိပ္ကာ ကိုယ္ၾကည့္လို႔ အဆင္အေျပဆံုး အေနအထားအထိ ဖန္သားျပင္ အေရာင္ကို မွိန္လိုက္ပါ။
ဖန္သားျပင္ အလိုေလ်ာက္ ျမန္ျမန္ပိတ္ခိုင္း
အထက္တြင္ ဆိုခဲ႔သည့္အတိုင္း ဖုန္းဘက္ထရီကုန္ေအာင္ အလုပ္ဆံုးက ဖန္သားျပင္မသံုးဘဲ ဖန္သားျပင္ ဒီအတိုင္း ဖြင္႔ထားမိသည့္ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေတာင္မ်ားလဲ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လန္႔စရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကိုယ္မသံုးဘဲ ခ်ထားၿပီး ခဏေနလွ်င္ ဖန္သားျပင္ အလိုေလ်ာက္ ပိတ္သြားေအာင္ ခ်ိန္ထားတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ဒီအတိုင္း ခ်ထားၿပီး စကၠန္႔ ၃၀ မွ တစ္မိနစ္အတြင္း ပိတ္သြားလွ်င္ အေကာင္းဆံုး။
IOS ။  ။ Settings> General> Auto-Lock ANDROID ။ ။ Settings> Display> Sleep
Bluetooth လည္း ပိတ္ထား
အနီးကပ္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းအခ်င္းခ်င္း ႀကိဳးမဲ႔ဆက္ သြယ္ႏုိင္ေသာ Bluetooth စနစ္သည္ ဘက္ထရီ သိပ္စားလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ မသံုးလွ်င္ ပိတ္ထားတာ ဘက္ထရီအတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုး။
IOS ။     ။ ဖန္သားျပင္ အေျခကို လက္နဲ႔ ဆြဲတင္လိုက္လွ်င္ အကြက္ေလး ေပၚလာမည္။ Bluetooth အကြက္ကို ေထာက္ၿပီး ပိတ္လိုက္ပါ။
ANDROID ။ ။ Settings> Bluetooth ထဲဝင္ၿပီး ပိတ္ထားလိုက္ပါ။
Ref: Long Live Your Phone Battery by Ben Taylor (rdasia.com)

Credit to ==> Internet Journal

<<< ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ >>>
 www.pyaephyo.com