5/25/2016

♪ “Microsoft တုိ႔ ေခတ္အလြန္မွာ Nokia တစ္ေက်ာ့ျပန္ ရွင္သန္ႏုိင္မည္လား” ♫


ယေန႔ေခတ္လို အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ Nokia အမွတ္တံဆိပ္ဖုန္းတစ္လံုးကို စာဖတ္သူ အေနျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ဆႏၵရွိပါဦးမည္လား။ ထုိေမးခြန္း၏ အေျဖကို ထုိင္၀မ္နည္းပညာကုမၸဏီ Foxconn ႏွင့္ ဖင္လန္ကုမၸဏီ HMD Global တို႔က ေျဖဆုိရန္ ပူးေပါင္းႀကိဳးစား လာခဲ့ေလၿပီ။ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က Microsoft ထံမွ Nokia Feature Phone လုပ္ငန္းကို လႊဲေျပာင္း ၀ယ္ယူၿပီး တစ္ေခတ္တစ္ခါက နာမည္အႀကီးဆံုးအမွတ္တံဆိပ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Nokia ဆိုေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေခတ္မီစမတ္ဖုန္းမ်ား၊ Tablet မ်ားဖန္တီးထုတ္လုပ္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးကလည္း Foxconn ႏွင့္ HMD Global တို႔၏ အဓိကပစ္မွတ္ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။
<ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးအၾကာ>
ဖင္လန္အေျခစိုက္ Nokia ပင္မကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏မိုဘိုင္း ဟန္းဆက္ လုပ္ငန္းကို Microsoft သို႔ ေဒၚလာ ၇ .၂ ဘီလီယံျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ် ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Microsoft အတြက္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ခဲ့ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစု ကို ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ရသလို မ်ားမၾကာမီတြင္ Nokia အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုပင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေလ သည္။ ယခုေတာ့ Nokia အမည္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ႀကိဳးစားသူမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေလၿပီ။ တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးက်ယ္ အခမ္းနားဆံုးစမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ အျမင့္မားဆံုး ကုမၸဏီတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလီယံျဖင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္းေမာ္ၾကြားခ့ဲၿပီးေနာက္ ဆယ္စု ႏွစ္ ၂ ခုနီးပါး ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ Foxconn ႏွင့္ HMD Global တို႔က တစ္ေက်ာ့ျပန္အသက္သြင္းရန္ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾက ျခင္းပင္။ အဆုိပါ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအေတာအတြင္း Nokia မိုဘိုင္းဟန္းဆက္က႑သည္ ခြၽတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါးမႈ မ်ားစြာကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကစ၍ ေစ်းကြက္ ထုိးေဖာက္ လာေသာ iPhone တို႔၏အရွိန္အ၀ါကို မသိက်ိဳးကြၽံျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ မိုဘုိင္း ဇာတ္ခံုေပၚမွ ဆင္းေပးခဲ့ရေတာ့သည္။ ပင္မ Nokia ကုမၸဏီသည္လည္း တယ္လီကြန္း ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူအျဖစ္သာ ရပ္တည္၍ ျပန္လည္ ထူေထာင္ ႏုိင္ရန္အားထုတ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ AT&T ၊ Verizon Wireless ကဲ့သို႔ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္းအေျခခံ အေဆာက္ အဦ မ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ေထာက္ပံ့ၿပီး Nokia ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Nokia မိုဘုိင္းက႑ကို တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္း ၀ယ္ယူလိုက္ ၿပီဟု Foxconn ႏွင့္ HMD Global တို႔ ၿပီးခဲ့ေသာဗုဒၶဟူးေန႔က ေၾကညာ လုိက္ခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တစ္ခုလုံး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြား ခဲ့ရသည္။ Nokia ခ်စ္သူမ်ား၊ Nokia ၏အမာခံ ပရိသတ္မ်ားကေတာ့ တစ္ခ်ိန္ က ေရႊေရာင္ေန႔ရက္မ်ားကို ျပန္လည္ရရွိႏိုးႏိုးျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ Apple ႏွင့္ Samsung တို႔ ျဖတ္ေက်ာ္တက္ျခင္း မခံရမီက Nokia မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား၏အရွိန္အ၀ါက လင္းလက္စြာေတာက္ပခဲ့ သည္ မဟုတ္ပါလား။
<ႀကီးမားေသာစြန္႔စားမႈ>
ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီဟုဆိုရမည့္ Nokia က မိုဘိုင္းဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းမွာ ပါတနာကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Foxconn ႏွင့္ HMD Global တို႔အတြက္ေတာ့ ႀကီးမားေသာ စြန္႔စားမႈတစ္ရပ္ ပင္။ ၎တို႔သည္ Nokia Feature Phone ထုတ္လုပ္ေရး အစိတ္အပိုင္းကို ေဒၚလာသန္း ၃၅၀ ျဖင့္ လႊဲေျပာင္း၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔လႊဲေျပာင္း၀ယ္ယူေရးအတြက္ ထုိင္၀မ္မွ Foxconn က ေငြေၾကးအမ်ားစုကိုစိုက္ထုတ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ဖင္လန္မွ HMD Global ကမူ Microsoft ႏွင့္ Nokia အမႈေဆာင္အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးေခါင္းေဆာင္ သည့္ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Nokia ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းႀကိဳးစားေနျခင္းပင္။ Nokia မိုဘုိင္း လုပ္ငန္းတြင္ လက္ရွိအေနအထားျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔ေစ်းကြက္အသီးသီးတြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာအလုပ္သမား ၀န္ထမ္းအေရ အတြက္မွာ ၄,၅၀၀ အထိ ရွိထားၿပီး ဗီယက္နမ္တြင္ မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထား ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ Microsoft ၏လက္ေအာက္တြင္ ရွိေန စဥ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Nokia Feature Phone မ်ားကေတာ့ အေျခခံ သက္သက္သာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရသည့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ ေလသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္း ကို လံုး၀မမီသလို အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္စြမ္းလည္းမရွိေသာ Nokia Feature Phone မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားထက္ ပိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ Foxconn ႏွင့္ HMD Global တို႔ကေတာ့ ယေန႔ေခတ္၏ေရပန္းအစားဆံုးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ စမတ္ ဖုန္းႏွင့္ Tablet မ်ားအျဖစ္ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၃ ႏွစ္ခန္႔အေတာအတြင္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထိလည္း ထပ္မံအသံုးျပဳသြားဦးမည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ Nokia အမွတ္တံဆိပ္မုိဘုိင္းပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ သြားမည္ Operating System (OS) ကလည္း ယေန႔ေခတ္အစားဆံုးဟု ဆိုရမည့္ Google ၏ Android OS ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလည္ပတ္သြားေစ မည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။
<Foxconn ႏွင့္ HMD တို႔၏တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ>
Nokia မိုဘိုင္းထုတ္လုပ္ေရးကို ပူးေပါင္း၀ယ္ယူလုိက္သည္မွန္ေသာ္လည္း Foxconn ႏွင့္ HMD Global တို႔ထံတြင္ သီးျခားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားလည္း ရွိထားၿပီျဖစ္၏။ ထုတ္လုပ္မည့္မိုဘိုင္းဖုန္း၊ စမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ Nokia ႏွင့္အတူ လုိက္ပါလာမည့္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ကိုင္တြယ္မည္နည္းဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္လည္း အေျဖမ်ားက အသင့္ ရွိေနခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ ဟယ္ဆင္ကီးၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ထားေသာ HMD Global ကုမၸဏီမွာ အနာဂတ္တြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ Nokia စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲေပးရန္တာ၀န္ယူထားၿပီး ယခု ၂၀၁၆ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ လႊဲေျပာင္း ၀ယ္ယူျခင္းကိစၥအား အၿပီးသတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေလ သည္။
HMD Global ၏အမႈေဆာင္အရာရွိျဖစ္သူ Arto Nummela ကေတာ့
“ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေရပန္းစားဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ ထုိးေဖာက္ျခင္းဟာ မိုဘုိင္းဖုန္းေလာကမွာ အေရးႀကီးတဲ့အေျပာင္းအလဲတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ Nokia အမွတ္တံဆိပ္ အတြက္ တန္ဖိုးတစ္ခုကို ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ ေရာင္းခ်ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏုိင္စြမ္း ကို ယံုၾကည္ၿပီးသားပါ”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Nokia သည္ ဟုိးယခင္ ကာလမ်ားကတည္းက မည္သူ႕ လက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔ ကိုယ္၎တို႔ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူး ေလသည္။ Microsoft လက္ ေအာက္သို႔ မခို၀င္မီကလည္း Nokia သည္ ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ Android OS သံုးမိုဘိုင္းဖုန္းတစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားျခင္းႏွင့္အတူ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Microsoft လက္ေအာက္တြင္ Nokia မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း အတြက္လည္း အံ့ၾသစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ။ Nokia အမွတ္တံဆိပ္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ Tablet မ်ားကေတာ့ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ေစ်းကြက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာဦးေပေတာ့မည္။ ၎တို႔ ၏အဓိကပစ္မွတ္မွာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံငယ္မ်ားရွိေစ်းကြက္မ်ား ကိုပင္ျဖစ္ ၏။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲေစ်းကြက္မ်ိဳးတြင္ Xiaomi ကဲ့သုိ႔ တ႐ုတ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက Apple ကဲ့သုိ႔ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ားမွ သတ္မွတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္း၏ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးေလာက္ျဖင့္ အရည္အေသြးအတန္အသင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ေက်ာ့ျပန္အသက္၀င္လာမည့္ Nokia မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ Xiaomi ကဲ့သုိ႔ တန္ဖိုးနည္းစမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ေစ်းကြက္ေ၀စုုကုိ ခြဲေ၀ ရယူၿပီး ကမၻာ့စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ထုိးေဖာက္ရွင္သန္ႏုိင္မည္လား ဆိုတာကိုေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္သာ။

Ref : (Nokia Phones May Find Life After Microsoft - By MARK SCOTT)
ကိုဆဲြ(မုံရြာ)<<< စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကို၀င္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္းတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com