6/09/2016

♪ “လိုအပ္ခ်က္ကုိယ္စီႏွင့္လက္တဲြခဲ့ၾကေသာ Xiaomi ႏွင့္ Microsoft” ♫


တ႐ုတ္အေျခစိုက္စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီXiaomiသည္ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္အတြင္းကကြန္ပ်ဴတာေဆာ့၀ဲႏွင့္နည္းပညာကုမၸဏီMicrosoft ထံမွနည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ရာေပါင္းမ်ာစြာကုိလႊဲေျပာင္း၀ယ္ယူသြားႏုိင္ခဲ့သည္။အထူးသျဖင့္Microsoftမွဖန္တီး ထားေသာOffice ႏွင့္Skype တုိ႔ကဲ့သို႔Android App မ်ားကိုအသစ္ထပ္မံထုတ္လုပ္မည့္Xiaomiအမွတ္တံဆိပ္စမတ္ဖုန္းမ်ား တြင္ေတြ႕ျမင္ရေပေတာ့မည္။တကယ္ေတာ့အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးသည္ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္႐ုန္းကန္ေနရေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။႐ုန္းကန္ေနရသူ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းဖက္လက္တြဲလုိက္ျခင္းေၾကာင့္မည္သို႔ေသာအက်ိဳးရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာမည္ကိုလည္း နည္းပညာ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးကစိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့ေလၿပီ။နည္းပညာ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ားကေတာ့Xiaomiအေနျဖင့္၎တို႔၏ထုတ္ကုန္ မ်ားကိုအေမရိကႏွင့္ဥေရာပေစ်းကြက္မ်ားတြင္ေရပန္းစားလာေစရန္ႏွင့္ ေရာင္းအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍Microsoft ထံမွနည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ မ်ားကို၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းဟုေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။အမွန္တကယ္လည္း၀ါရွင္တန္ရွိ ရက္ဒ္မြန္းၿမိဳ႕ေလးတြင္အေျခစိုက္ေသာMicrosoft ကုမၸဏီထံမွနည္းပညာ လုိင္စင္ ႏွင့္မူပိုင္ခြင့္ေျမာက္မ်ားစြာကိုရယူအသံုးျပဳရန္Xiaomiတို႔သေဘာ တူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။Xiaomiအေနျဖင့္ကမၻာ့ထိပ္တန္းနည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ခြင့္ရခဲ့သျဖင့္တစ္နည္းနည္းျဖင့္အက်ိဳးရွိႏုိင္ ေသာ္လည္းMicrosoft ဘက္ကမည္သည့္အရာကိုေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းတစ္ခုတည္းေတာ့မဟုတ္ႏိုင္ပါ။
<Xiaomi ၏ရည္မွန္းခ်က္>
အမွန္အတိုင္း႐ႈျမင္ရလွ်င္Xiaomi ႏွင့္ Microsoft တုိ႔မွာေက်နပ္အားရစရာ ေစ်းကြက္အေနအထားကုိယ္စီျဖင့္ယခုလက္တြဲပူးေပါင္းမႈသို႔ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေပ။Microsoft အေနျဖင့္အျခားနည္းပညာက႑မ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္ မ်ား တြင္ဟန္မပ်က္ရပ္တည္ေနႏုိင္ေသာ္လည္းစမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ မူက်႐ံႈးထားခဲ့ေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္၎တုိ႔၏မိုဘိုင္းေဆာ့၀ဲမ်ား၊App မ်ားအတြက္ပလက္ေဖာင္းသစ္တစ္ခုကိုလိုလားေနသည္။ ယင္း ပလက္ေဖာင္းကိုXiaomiမွေပးအပ္ႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္သုေတသနကုမၸဏီIDC ၏ေၾကညာခ်က္အရၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း Microsoft မိုဘိုင္းOS ၏ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေစ်းကြက္ေ၀စုမွာ၂ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။တစ္ဖက္တြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ အေျခစိုက္Xiaomiသည္လည္းၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားကစမတ္ဖုန္းေရာင္းအား တိုးတက္ခဲ့သေလာက္လက္ရွိတြင္ရပ္တန္႔သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ယခု လက္တြဲမႈ သည္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာထိပ္တန္းနည္းပညာအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာရန္ရည္မွန္းထားေသာXiaomiအတြက္ ပို၍အေရးပါသည္ဟုဆိုလွ်င္မွားမည္မဟုတ္ပါ။ Xiaomi၏စမတ္ဖုန္းေရာင္းအားသည္လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္၏ပထမ၃လအ ေတာအတြင္းယခင္ႏွစ္က ထက္၉ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားခ့ဲသည္ဟု Counterpoint Research မွေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။Xiaomiသည္ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္မ်ားကမွအာရွ၏အလားအလာအရွိဆံုးစမတ္ဖုန္းကုမၸဏီအျဖစ္သတ္မွတ္ ျခင္းခံခဲ့ရေသး သည္မဟုတ္ပါလား။ယခုေတာ့အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။ယခင္ႏွစ္ကပင္စမတ္ဖုန္းေရာင္း အားတုိးတက္မႈက၂၃ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ သည္။Xiaomi၏အက်ဘက္သို႔ေရာက္သြားပံုကိုApple ၏iPhone ေရာင္းအား ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ပို၍ရွင္းလင္းျမင္သာေပလိမ့္မည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း Xiaomiကတစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္စမတ္ဖုန္းအလံုးေရ၇၁သန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္Apple ကiPhone အလံုးေရ၂၃၂သန္းအထိေရာင္းခ် ႏုိင္ခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကကမၻာ႔တတိယေျမာက္အႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာXiaomiသည္ယခုေတာ့ အဆင့္၅အျပင္သို႔ပင္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေလၿပီ။Xiaomiအမွတ္တံဆိပ္ စမတ္ဖုန္း မ်ားသည္အရည္အေသြးပိုင္းအရiPhone မ်ားကိုလိုက္မီႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ထို႔အျပင္တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌လည္းHuawei ကုမၸဏီ ထုတ္စမတ္ဖုန္းမ်ားအားယွဥ္ၿပိဳင္ရန္လည္းမလြယ္ကူလွေသးပါ။သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္အိႏိၵယ၊ဘရာဇီးႏိုင္ငံေစ်းကြက္မ်ားတြင္အလြန္သက္သာေသာႏႈန္း ထားျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္းတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္Xiaomi၏စုစုေပါင္း၀င္ေငြပမာဏပိုမိုနည္းပါးလာခဲ့ျခင္းဟုလည္းဆိုႏုိင္ပါ လိမ့္မည္။ထုိအခ်ိန္တြင္Microsoft ထံမွရရွိႏုိင္ေသာ ဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္မ်ားကXiaomiအတြက္အားကိုးစရာေကာက္႐ိုးတစ္မွ်င္ ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ အသက္၅ႏွစ္သားအရြယ္Xiaomiအတြက္ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ (အထူးသျဖင့္ဥေရာပႏွင့္အေမရိကေစ်းကြက္မ်ားသို႔) ထုိးေဖာက္ႏုိင္စြမ္းအားနည္းေနျခင္းမွာအရည္အေသြးေၾကာင့္သာမကမူပိုင္ ခြင့္လုိအပ္ခ်က္(IP Deficit)မ်ားေၾကာင့္လည္းပါ၀င္ေလသည္။ နည္းပညာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားလက္၀ယ္ရွိမထားျခင္းကႏုိင္ငံငယ္အခ်ိဳ႕၏ေစ်းကြက္တြင္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေစ်း ကြက္မ်ားသို႔ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ရာတြင္အားနည္းခ်က္ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္နည္းပညာ ခိုးယူအသံုးျပဳမႈျဖင့္တရားစြဲဆုိခံရႏုိင္ေျခႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခုေတာ့Microsoft ၏နည္းပညာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို Xiaomiတို႔ တရား၀င္ရယူအသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ေလၿပီ။ဥေရာပႏွင့္အေမရိကေစ်းကြက္မ်ား သို႔ေအာင္ျမင္စြာတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ေတာ့မည္လား။
<မူပိုင္ခြင့္သက္သက္ျဖင့္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္လား>
Microsoft ထံမွရရွိလာမည့္မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊နည္းပညာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သက္သက္ ျဖင့္ Xiaomi၏ေစ်းကြက္ကိုအေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္ပါ။Xiaomi၏ပင္မ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းကစမတ္ဖုန္းမ်ားကိုၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္မ်ားစြာသက္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေရပန္းစားမႈကိုရယူျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၎တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚေဖာက္သည္မ်ားကေငြသံုးစြဲလာၾကရန္လည္း ပစ္မွတ္ထားေသးသည္။ထုိပစ္မွတ္၂ခုစလံုးတ႐ုတ္ ျပည္ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ေအာင္ျမင္ထိေရာက္ႏုိင္ ရန္ေတာ့လြယ္ကူလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ဥပမာအားျဖင့္အေမရိကရွိစမတ္ဖုန္း၀ယ္သူမ်ားသည္ iPhone မ်ားကိုစတိုးဆုိင္မ်ားတြင္၀ယ္ယူေလ့ရွိၾကၿပီးအိႏိၵယတြင္လည္းအြန္လိုင္းမွ၀ယ္ယူျခင္းထက္လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္လိုက္ျမင္ရေသာစမတ္ဖုန္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Xiaomiအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ ထုိးေဖာက္မည္ဆိုလွ်င္ေစ်းကြက္အသီးသီးအလိုက္ပါတနာမ်ားရွာေဖြရေတာ့မည္ျဖစ္ရာအျခားအပို ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတစ္ပါတည္းေပးအပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
Xiaomi၏ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲHugo Barra ႏွင့္ အျခား အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားကေတာ့Xiaomiစတင္ျခင္းသည္စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မဟုတ္ဘဲ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္သာဟု ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။၎တို႔၏အဆိုအရ Xiaomiသည္ သီခ်င္း၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ဂိမ္းမ်ားကိုတ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်ရန္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ဟုသိရသည္။ထိုအခ်ိန္ကယင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳသည့္ေဖာက္သည္ဦးေရအင္မတန္နည္းပါးေနခဲ့ သျဖင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ စမတ္ဖုန္းေရာင္းခ်ရမႈကXiaomi၏မူလပထမရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာအြန္လုိင္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္အဓိက ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကိုေမ့ထား၍ မျဖစ္ေပ။Apple ၏ေစ်းကြက္ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာToni Sacconaghi ကလည္းလက္ရွိiPhone ေရာင္းအားေကာင္းမြန္မႈသည္၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အြန္လုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္အက်ိဳးျပဳေနေၾကာင္း ေထာက္ျပသြားခ့ဲသည္။ေဖာက္သည္ တစ္ဦးအေနျဖင့္စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၀ယ္ယူေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားကိုလည္းတစ္ပါတည္း၀ယ္ယူရေပမည္။Xiaomiအေနျဖင့္Microsoft ၏ အကူအညီေၾကာင့္အေနာက္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္မ်ားသို႔စမတ္ဖုန္းမ်ားေရာင္းခ် ေကာင္းေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္းလက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္အားတစ္ပါတည္းပို႔ေဆာင္လိုက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ Counterpoint Researchမွဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူNeil Shah ကေတာ့Xiaomiအေနျဖင့္ Microsoft ၏နည္းပညာကိုအေကာင္းဆံုးအသုံးခ်ၿပီးပိုမိုအရည္အေသြးျမင့္မား ေသာအေျခခံေမာ္ဒယ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္သင့္သည္ဟုအႀကံျပဳခဲ့သည္။
“XiaomiဟာMicrosoft ထံကမူပိုင္ခြင့္အကာအကြယ္ကိုရရွိလာခဲ့ေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီမူပိုင္ခြင့္ေတြဟာMicrosoft ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွာပဲအသံုးျပဳလို႔ရႏုိင္မွာပါ”ဟုဆိုခဲ့သည္။Neil Shah ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကMicrosoft ပင္လွ်င္စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္မွတပ္ဆုတ္လွည့္ျပန္ လာရေသာကုမၸဏီျဖစ္ေနရာ၎တို႔၏မူပိုင္ခြင့္ကိုဆက္ခံလုိက္ေသာXiaomi အေနျဖင့္လည္းအလားတူကံၾကမၼာမ်ိဳးမႀကံဳရေစရန္ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္းရ လိမ့္မည္ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။
Ref : (Why China's Xiaomi and Microsoft Are Teaming Up - by Scott Cendrowski)
ကိုဆဲြ(မုံရြာ)
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com