6/12/2016

♪ “Your Selfie be Clearer OPPO F1 & F1 Plus” ♫


စမတ္ဖုန္းေလာကတြင္ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေလ့လာစမ္းစစ္ၾကည့္ပါ ကအသံုးျပဳထားသည့္Hardware အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာသူ႕အတန္းအစား အလုိက္ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္လာေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိေနရသည္။ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ပိုမိုခက္ခဲမႈရွိသည့္ အတြက္ ဖုန္းတစ္လံုးကိုမိမိတို႔ေန႔စဥ္ဘ၀၏အနီးကပ္အေဆာင္အေယာင္ပစၥည္းတစ္ခုအသြင္ျဖစ္ေသာFashion Gadget တစ္ခုအျဖစ္ပိုမိုအေလးေပး ေရြးခ်ယ္ လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးအေျခအေနကိုပိုမိုထင္ဟပ္ေစမည့္၊မိမိတို႔၏အလုပ္အကိုင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပိုမိုအံ၀င္ခြင္က်ရွိေစမည့္၊မိမိတို႔အသံုးျပဳေနသည့္အ၀တ္ တန္ဆာႏွင့္လိုက္ဖက္ညီၫြတ္မႈရွိေစမည့္အသြင္မ်ဳိးျဖင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လာေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိေနရသည္။ယခုကဲ့သို႔စမတ္ဖုန္းေရြးခ်ယ္မႈ ေရစီးေၾကာင္း ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အတြက္ OPPO ကုမၸဏီကဒီဇိုင္းပိုင္းဖန္တီးမႈကိုအဓိကအေလးေပးလာခဲ့သလို ဖုန္းတစ္လံုးမွာမိမိတို႔၏ပုဂိၢဳလ္ေရးဘ၀အတြက္အေရးႀကီးသည့္Fashion Gadget တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ပါပိုမိုအားထုတ္လာခဲ့ၿပီးယခု၂၀၁၆ တြင္ ဒီဇိုင္းပိုင္းလွပဆန္းသစ္မႈႏွင့္ကင္မရာပိုင္းအဓိကအသားေပးထားေသာ ထုတ္ကုန္ေကာင္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္OPPO အေနျဖင့္F1, F1 Plus ကဲ့သို႔ဒီဇိုင္းပိုင္း ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေနၿပီးယခု ၂၀၁၆ ဒုတိယႏွစ္၀က္ကာလအေစာပိုင္းတြင္လည္း ေျပာင္းလဲလာေသာမိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲမႈေရစီးေၾကာင္းႏွင့္လုိက္ဖက္ေစမည့္ဒီဇိုင္းပိုင္းအထူးလွပေသသပ္သည့္ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားကိုဆက္ လက္မိတ္ဆက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ ရွိေနသည္။အထူးသျဖင့္သတၱဳကိုယ္ထည္သံုးစမတ္ဖုန္းမ်ား၏အားသာခ်က္ကိုဒီဇိုင္းပိုင္းလွပမႈႏွင့္ေပါင္း စပ္ကာ Fashion Gadget တစ္ခုအေနျဖင့္လူငယ္မ်ား အတြက္ဦးတည္ထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
OPPOအေနနဲ႔အရင္N1, N1 mini တို႔မွာကမၻာ႔ပထမဆံုးလွည့္လို႔ရတဲ့ ကင္မရာကိုသံုးခဲ့သည္။N3 မွာေတာ့ေမာ္တာစနစ္ပါထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ ေပးႏုိင္ခဲ့လို႔ေနာက္ဘက္O-Clickကေနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ကင္မရာInterface မွာ ဆိုရင္Touch Screen ကိုပြတ္ဆြဲေပးတာကေနပဲျဖစ္ျဖစ္ကင္မရာကို သူ႕ အလိုအေလ်ာက္လွည့္ေပးႏုိင္ေစတဲ့နည္းပညာေတြသံုးခဲ့သည္။ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ကင္မရာပိုင္းမွာ Innovative Design နဲ႔ဆန္းၾကယ္စြာသံုးစြဲမႈမ်ဳိးကို အဓိက လမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့တာကိုျပခဲ့တာပါ။N3 မွာတုန္းကဂ်ာမနီLens ျဖစ္တဲ့Schneider (KREUZNACH)ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ကင္မရာရဲ႕ ႐ုပ္ထြက္ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈနဲ႔အလင္း၀င္အားပိုမိုေကာင္းေစဖို႔အတြက္ Aperature အားပိုေကာင္းတဲ့ကင္မရာမ်ဳိးေတြ ေရြးသံုးေနသလိုအဓိက အားသာခ်က္အျဖစ္PI (Pure Image) software ပိုင္းကကင္မရာရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔Feature သံုးစြဲမႈအပိုင္းေတြကိုပိုမို ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ အဓိကေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။လက္ရွိမိုဘိုင္းေလာကအတြင္းပံုရိပ္ေ၀၀ါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔lens-base type အမ်ဳိးအစားကိုပဲသံုးေနၾကတာျဖစ္ၿပီးOPPO ရဲ႕နည္းပညာကsensor-based type ကိုသံုးမွာျဖစ္လို႔နည္းပညာသစ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။OPPO ကုမၸဏီကအခု၂၀၁၆အတြင္းမွာကင္မရာ အသားေပး စမတ္ဖုန္းေတြကိုပိုမိုအေလးေပးထုတ္လုပ္လာခဲ့တာေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးပထမဆံုး ကင္မရာအသားေပးစမတ္ဖုန္းအျဖစ္OPPO F1 ကိုေစ်းကြက္ထဲတင္ပို႔ေပး ခဲ့ပါတယ္။OPPO ရဲ႕အဆိုအရေနာက္ပိုင္းမွာF Series ထုတ္ကုန္ေတြကိုပဲ ပိုမိုအေလးေပးထုတ္လုပ္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလတ္တေလာ ကင္မရာဖုန္းေတြအျဖစ္ထုတ္လုပ္ေပးထားတာကေတာ့F1 နဲ႔F1 plus ပဲျဖစ္ သည္။
OPPO F1 Selfie ဘုရင္ဖုန္းမွာကင္မရာပိုင္းအထူးအသားေပးထားၿပီး aperature f/2.0 အက်ယ္ရွိ8MP ေရွ႕ကင္မရာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ အတြက္႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးပိုင္းအထူးၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိေစမည္ျဖစ္သလို ေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ပင္Full HD video မ်ားကိုလည္း႐ိုက္ယူႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။F1 ၏အခ်ိဳးညီညီတည္ေဆာက္ထားေသာအနားေစာင္းမ်ားကို တိက် ေသခ်ာေသာတြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားၿပီး လက္ထဲ တြင္ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳသည့္အခါအျမင္အာ႐ံုကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေစသလို အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအေတြ႕အႀကံဳျဖင့္အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာစမ္းသပ္မႈမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္OPPO ၏ဒီဇုိင္းဖန္တီးသူမ်ားက ေက်ာဘက္Panel အတြက္ႏုိင္ငံ(၃)ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ကာအလြန္အရည္အေသြးျမင့္ေသာအလူမီနီယံသတၱဳစပ္ မ်ားကိုရွာေဖြၾကသည္။အေရာင္တင္လုပ္ငန္းစဥ္၄၀ခန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွသတၱဳစပ္ကိုေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ဒီဇုိင္းဖန္တီးသူမ်ားကF1 ကို သတၱဳပိုးသားကဲ့သုိ႔ေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။F1 Selfie ဘုရင္ဖုန္းကိုအေျခခံကာ ေနာက္ထပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေတြျပဳလုပ္ေပး လိုက္တဲ့ OPPO F1 Plus ဟာFlagship ထုတ္ကုန္တစ္ခုလိုPremium အရည္အေသြးေတြပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ထူးျခားမႈမ်ားစြာကိုလည္းဒီF1 Plus မွာအဦးဆံုးအေနနဲ႔ထည့္ေပးထားတာကိုပါ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ဒီတစ္ပတ္ အတြက္ ေတာ့F Series ဖုန္းေတြအေၾကာင္းေလ့လာတင္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။
<Selfie Expert OPPO F1>
OPPO F Series ၏ပထမဦးဆံုးထုတ္ကုန္ျဖစ္သည့္Selfie ဘုရင္ဖုန္းဟု ေခၚဆို ႏုိင္ေသာF1တြင္ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာဓာတ္ပံုပညာရပ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္8 MP အေရွ႕ဘက္ကင္မရာႏွင့္သပ္ရပ္လွပေသာSelfie ဓာတ္ပံုမ်ားကိုဖမ္းယူႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲတို႔ကို OPPO ၏သပ္ရပ္လွပေသာတည္ေဆာက္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ဒီဇုိင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။F1တြင္၅လက္မDisplay ကိုအသံုးျပဳထားၿပီး အထူက7.25 mmမွ်သာရွိသည္။ပါးလႊာမႈေၾကာင့္အေလးခ်ိန္က ၁၃၄ဂရမ္ခန္႔ သာရွိသည္။2.5D Corning Gorilla Glass 4 ကသာမန္ဖန္သားျပင္ထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုေတာင့္တင္းေသာေၾကာင့္OPPO F1ကစင္းရာ၊ ျခစ္ရာဒဏ္ကို ပိုမိုခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီးအၾကမ္းဒဏ္ကိုလည္းခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။F1 ကိုGold ႏွင့္ Rose Gold ဟူ၍အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ရရွိႏုိင္သည္။OPPO F1ကို အရည္ အေသြးျဖင့္Selfie ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ကူးလိုသူမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုး ေဆာ့၀ဲႏွင့္ဟာ့၀ဲတည္ေဆာက္မႈမ်ားျဖင့္ရည္ရြယ္ဖန္တီး ထားသည္။OPPO F1 တြင္Wide f/2.0 aperture မွန္ဘီလူးႏွင့္1/4-inch sensorပါ၀င္ေသာ8MP အေရွ႕ဘက္ကင္မရာပါ၀င္သည္။၎ကင္မရာသည္f/2.4 aperture မွန္ဘီလူးထက္ကင္မရာထံအလင္းဖန္တီးမႈကို၄၄ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုေစၿပီးသာမန္5MP အေရွ႕ဘက္ကင္မရာထက္၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးေပးႏုိင္သည္။ထုိ႔အျပင္F1 တြင္OPPO ၏Beautify 3.0 Feature ကိုေထာက္ပံ့ထားေသာေၾကာင့္မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို လွပေသာSelfie ဓာတ္ပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးေပးႏုိင္သည္။Beautify 3.0 တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုဖယ္ရွားထားၿပီးFilter 8 ခုႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ Beautiful Mode 3 မ်ိဳးပါ၀င္သည္။အလင္းအားနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္ Selfie ဓာတ္ပံုမ်ားကိုအေကာင္းဆံုး႐ိုက္ကူးႏုိင္ရန္အတြက္OPPO F1 သံုးစြဲသူမ်ားကScreen Flash Feature ကိုဖြင့္ကာသဘာ၀က်ေသာ ႐ိုက္ခ်က္ မ်ားျဖင့္႐ိုက္ကူးႏုိင္သည္။
Screen Flash သည္ေတာက္ပၾကည္လင္ၿပီးသဘာ၀က်ေသာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖမ္းယူေပးႏုိင္သည္။OPPO F1ကိုလက္အမူအရာမ်ားႏွင့္အသံျဖင့္ေစခိုင္းမႈ တို႔ျဖင့္ အသံုးျပဳကာSelfie ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ကူးႏုိင္သည္။ကင္မရာ၏ အေရွ႕ တြင္လက္ဖ၀ါးကိုတားျခင္း (သို႔မဟုတ္) သံုးစြဲသူက"Cheese!"ဟု ေျပာျခင္း ျဖင့္လည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားႏုိင္ေသာအခ်ိန္ေရတြက္မႈျဖင့္ ဓာတ္ပံုကို အလိုအေလ်ာက္႐ိုက္ကူးႏုိင္သည္။လ်င္ျမန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကလည္းF1 ၏အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာသံုးစြဲသူအေတြ႕အႀကံဳအတြက္ပိုမိုအေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။F1 တြင္Qualcomm Snapdragon 616 Series Octa-core ပ႐ိုဆက္ဆာႏွင့္3GB RAM ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ တစ္ခုထက္ပိုမိုေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလ်င္ျမန္သြက္လက္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။သိုေလွာင္မႈပမာဏက 16GB ျဖစ္ၿပီး128 GB အထိတိုးျမႇင့္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ဓာတ္ပံုအေျမာက္အျမားကိုသိမ္းဆည္းႏုိင္သည္။F1 သည္အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာSelfie Feature မ်ားအျပင္ဓာတ္ပံုပညာအေတြ႕အႀကံဳ ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။F1 တြင္Pixel Noise ေလွ်ာ့ခ် ေပးမည့္ISOCELL Sensor တစ္ခုႏွင့္အတူ13 MP ေက်ာဘက္ကင္မရာကို အသံုးျပဳထားသည္။အဆိုပါကင္မရာသည္၀.၁စကၠန္႔အတြင္းFocus ဖမ္းေပး မည့္Phase detection autofocus (PDAF)ကိုလည္း ေထာက္ပ့ံေပးထား ေသာေၾကာင့္SLR ကင္မရာတစ္လံုး၏အရည္အေသြးအတိုင္းအသံုးျပဳႏုိင္ သည္။ထုိ႔အျပင္Shutter ခလုတ္ကိုဖိထားသည့္အခါၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ အရွိဆံုးပံုရိပ္တစ္ခုကိုအလိုအေလ်ာက္ေရြးခ်ယ္ေပးမည့္anti-shake optimization feature ကိုလည္းေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။
၎ကင္မရာကOPPO ၏Pure Image 2.0+ Camera Platform ကို အသံုးျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားမွသည္meme ျပဳလုပ္လိုသူ မ်ားအထိ မည္သူမဆိုအသံုးျပဳႏုိင္မည့္Filter မ်ားႏွင့္Plug-in မ်ားျဖင့္အသံုးျပဳ ႏုိင္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္50 MP ဓာတ္ပံုမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္Ultra-HD အျပင္ Super Micro, HDR, Double Exposure, Slow Shutter, Super GIF စသည့္Feature မ်ားျဖင့္လည္း႐ိုက္ကူးႏုိင္သည္။OPPO၏ ColorOS 2.1 သည္Android 5.1 ကိုအေျခခံထားၿပီးF1 ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ ဘက္ထရီႏွင့္အက်ိဳးရွိရွိအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကအရည္အေသြးအလြန္ေကာင္းေသာဓာတ္ပံုမ်ားကိုမနားတမ္း ႐ိုက္ကူးႏုိင္သည္။Screen Self-refresh နည္းပညာပါ၀င္ေသာColorOS သည္F1 Screen ခ်ိန္ညႇိမႈကိုအလိုအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္းကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။အျခားေသာFeature မ်ားအေနျဖင့္Eye protection mode သံုးမ်ိဳးအျပင္App Encryption, Security Center Suite, Background Clean-up, Data and Energy Saving, Screen-off and Screen-on command gestures, Long screenshot, Simple mode တို႔ပါ၀င္သည္။ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာDirac HD Sound ကလည္းOPPO F1 အတြက္အသံအရည္အေသြးကို အေကာင္းဆံုး ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။
<Beautify 4.0>
<OPPO F1 Plus>
မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားကFull HD အဆင့္ျဖစ္တဲ့5.5 inchesအရြယ္အစား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး႐ုပ္ထြက္ပိုင္းကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမယ့္AMOLED Display ကိုပါ အသံုးျပဳထားပါတယ္။မ်က္ႏွာျပင္မွာ3D ႐ုပ္ၾကြစနစ္မ်ဳိးရရွိ ေစဖို႔အတြက္ လည္း2.5D Arc edge screenကိုျဖည့္စြက္အသံုးျပဳထားၿပီး ျခစ္ရာစင္းရာ ေတြျဖစ္ေပၚမႈကေနကာကြယ္ဖို႔Corning Gorilla Glass 4 နဲ႔ဖံုးအုပ္ေပးထား ပါေသးတယ္။မ်က္ႏွာျပင္ကMultitouch စနစ္အျပည့္အ၀ေထာက္ပံ့ၿပီးသားပါ။
ဖုန္းအရြယ္အစားမွာ5.5 inches ဆိုေပမယ့္သူ႕ရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္Display နဲ႔ ကိုယ္ထည္ေဘာင္အၾကားအကြာအေ၀းBezel ကိုအက်ဥ္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးထားလို႔လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ေတာင္သံုးႏိုင္ေစပါတယ္။Bezel ေဘးေဘာင္အက်ယ္က1.66mm ပဲရွိပါတယ္။ကိုယ္ထည္အခ်ဳိးအစားကိုၾကည့္ရင္လည္းအလ်ား151.8mm၊အနံ74.3mmနဲ႔အျမင့္က6.6mm ပဲရွိလို႔ပါးလႊာတဲ့ဖုန္းေတြထဲကတစ္လံုးအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ဖုန္းကသတၳဳစပ္ကိုယ္ထည္နဲ႔ ျပဳလုပ္ ထားၿပီးသတၳဳပါ၀င္မႈက၉၈.၀၂ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလို႔ ေပါ့ပါးမႈရွိသလို ဖုန္းအပူျပန္႔လြင္မႈကိုလည္း ျမန္ဆန္ေစပါတယ္။145gအေလးခ်ိန္က သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ထည္အရြယ္အစားမ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ယွဥ္ရင္အမ်ားႀကီးေပါ့တဲ့ဖုန္းတစ္လံုးပါပဲ။
OPPOရဲ႕N3 ဖုန္းကFingerprint စနစ္ပါ၀င္တဲ့ပထမဆံုးFlagship တစ္ခုပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာဘာစီလိုနာနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးLimited အေနနဲ႔ထုတ္ခဲ့တဲ့R7 Plus ကေတာ့Fingerprint စနစ္ပါတဲ့ဒုတိယေျမာက္Flagship ဖုန္းပါ။အခုF1 Plus မွာလည္းFingerprint စနစ္ကိုပါထည့္သြင္းေပးလာခဲ့တဲ့ တတိယေျမာက္ OPPO အဆင့္ျမင့္ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ဒါေပမဲ့OPPO ကTouch Access လို႔ေခၚတဲ့F1 Plus ရဲ႕Fingerprint စနစ္ဟာအျမန္ဆံုးနဲ႔Unlock လုပ္ဖြင့္ေပးႏုိင္ပါတယ္။တစ္စကၠန္႔ရဲ႕ (၅)ပံု(၁)ပံုျဖစ္တဲ့0.2 secအတြင္းမွာပဲ ဖုန္းကိုပြင့္သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးထြက္ဖုန္းအမ်ားစုရဲ႕Fingerprint လုပ္ေဆာင္မႈထက္ပိုၿပီး ျမန္ပါတယ္။OPPO ဟာအခုTouch Access စနစ္ကို ဖုန္းရဲ႕အေရွ႕ဘက္Home Key မွာထည့္သြင္းတပ္ဆင္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။F1 Plusရဲ႕Hardware ပိုင္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ MediaTek ရဲ႕Helio P10 chipset ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ၿပီးOcta Core 2.0 GHz ႏႈန္းနဲ႔အလုပ္လုပ္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။MediaTek Chipset ျဖစ္လို႔နည္းနည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိ ေပမယ့္အခုHelio P10 မွာကသူ႕ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။ Benchmark Test စစ္ရင္ထိပ္ပိုင္းစာရင္းမွာမပါႏိုင္ပါဘူး။Quad-Core 1.2GHz အေနအထားနဲ႔သံုးဖို႔လံုေလာက္တဲ့ဂိမ္းေတြကိုေရြးခ်ယ္ ေဆာ့ကစား ႏိုင္မွာပါ။App Loading ေခၚရာမွာပဲနည္းနည္းေလးၾကာသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ Graphic ပိုင္းမွာလည္းသိပ္ထစ္တာမ်ဳိးေတြမရွိပါဘူး။
F1 Plus မွာသံုးထားတဲ့Media TekHelio P10 chipset က4G စနစ္သံုးႏုိင္မယ့္ ဖုန္းမ်ဳိးေတြ၊Performance ပိုင္းကို ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းရရွိေစမယ့္ ဖုန္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ဖုန္းရဲ႕ကိုယ္ထည္ပိုင္းခပ္ပါးပါးတည္ေဆာက္ရယူခ်င္တဲ့ဖုန္းမ်ဳိး ေတြအတြက္ရည္ရြယ္ထုတ္ လုပ္ထားတာ ျဖစ္သလိုBattery အားသံုးစြဲမႈ မွာလည္းအမ်ားႀကီးသက္သာေစဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္္။F1 Plus ရဲ႕RAM က4GB အထိသံုးထားလို႔ ျမန္ဆန္သြက္လက္တဲ့ထိေတြ႕သံုးစြဲမႈကိုရရွိေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုမွOPPO ရဲ႕လံုး၀အသစ္စက္စက္ColorOS 3.0 ကိုAndroid OS 5.1 (Lollipop) နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ဖုန္းရဲ႕Processing အပိုင္း ေတြဟာအရင္ColorOS 2.1 နဲ႔ယွဥ္ရင္အမ်ားႀကီးျမန္ဆန္လာေစဦးမွာျဖစ္လို႔ တကယ့္ကိုFlagship ထုတ္ကုန္တစ္ခုရဲ႕အရသာမ်ဳိးကို ေစ်းႏႈန္း သက္သက္ သာသာနဲ႔ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Internal Storage ကbuilt-in 64GB ပါ၀င္ၿပီး SIM slot 2 ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့128GB အထိတပ္တိုးအသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ရွိ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပံုမွန္အခ်ိန္မွာSIM card (၂)ကတ္သံုးႏုိင္မွာျဖစ္ေပမယ့္SD card စိုက္ရင္ေတာ့ဖုန္းကတ္တစ္ကတ္တည္းပဲအသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ColorOS 3.0 နဲ႔Battery သက္သာေစတဲ့Helio P10 chipset တို႔ေၾကာင့္ 2850mAh battery ပဲသံုးထားေပမယ့္တစ္ေန႔တာအတြက္လံုး၀ လံုေလာက္မႈ ရွိေစဦးမွာပါ။အားသြင္းစနစ္ကVOOC Flash Charge ျဖစ္လို႔နာရီ၀က္ အတြင္း Battery အား၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရရွိေစမယ့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အားသြင္းစနစ္ျဖစ္ပါ တယ္။
ကင္မရာပိုင္းကေတာ့ဒီF1 Plus ရဲ႕အထူးျခားဆံုးအပိုင္းတစ္ခုလို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ပင္မကင္မရာထက္ပိုႀကီးတဲ့16MP ေရွ႕ကင္မရာကိုသံုးထားလို႔Selfie ႐ုိက္ကူးမႈကိုအထူးအေလးေပးထားေၾကာင္းသိသာေစပါတယ္။ ေနာက္ ကင္မရာက13MP အမ်ဳိးအစားပါ။ဒီကင္မရာႏွစ္မ်ဳိးစလံုးနဲ႔Full HD Video ေတြကို႐ိုက္ယူႏုိင္ေစပါတယ္။ ေရွ႕ကင္မရာမွာကFix Auto Focus စနစ္ ကိုသံုးထားၿပီးSelfie Panorama စနစ္ပါလို႔အုပ္စုလိုက္Selfie ပံုေတြကို ၁၂၀° အတိုင္းအတာထိရရွိေစပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ကင္မရာကေတာ့PDAF ဆိုတဲ့ Phase Detection Autofocus စနစ္ေၾကာင့္၀.၁စကၠန္႔မွာပင္ပံုရိပ္ျဖတ္ေပး ကာ ေ၀၀ါးမႈမရွိေစတဲ့ပံုေတြကို႐ိုက္ယူဖို႔ေထာက္ကူေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။F1 Plus ကသင့္ရဲ႕အႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔လံုး၀လုိက္ဖက္ေစမွာျဖစ္ၿပီးအေရာင္ အတြက္ကGold နဲ႔Rose Gold ႏွစ္မ်ဳိးေရြးႏုိင္ပါတယ္။
<16 Megapixel Front-facing Camera>
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့Selfie ပံုေတြကိုေအးေဆးသက္သာစြာနဲ႔႐ိုက္ယူႏိုင္ေစ ပါတယ္။ အလင္း၀င္မႈအား (၄)ဆပိုမိုရရွိေစပါတယ္။1/3.1-inch အရြယ္ အစားရွိImage Sensor ကိုသံုးေပးထားပါတယ္။
<Hi-light Camera>
<Light up Your Selfie>
16MP ေရွ႕ဘက္ကင္မရာsensor ကိုOPPO နဲ႔F1 Plus ထုတ္ကုန္အတြက္ အထူးသီးသန္႔ရည္ရြယ္ဖန္တီးေပးထားတာျဖစ္ၿပီးတျခားေသာစမတ္ဖုန္း ကင္မရာေတြထက္အလင္း၀င္မႈအားကို (၄)ဆပိုမိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုရရွိႏုိင္ေစတဲ့အခ်က္ကပိုမိုက်ယ္၀န္းတဲ့အလင္းတံခါးf/2.0 aperture lens ကုိအထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့sensor နည္းပညာနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။သင့္အေနနဲ႔တစ္ေန႔တာရဲ႕ဘယ္လိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္သင့္ရဲ႕16MP selfie ပံုေတြဟာအၿမဲတမ္းေတာက္ပၾကည္လင္ ျပတ္သားေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ (night time လိုညဘက္အေျခအေနမ်ဳိး မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊low-light လိုအလင္းအားနည္းတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ back-light လို ေနာက္ဘက္ကအလင္း၀င္မႈရွိေနတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆံုးdaylight လို ျပင္ပအလင္းျပန္႔ႏွံ႔မႈမ်ားေနတဲ့ အေျခအေန မ်ဳိးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ၾကည္လင္ျပတ္သားေတာက္ပတဲ့ပံုေတြကိုရရွိေစပါလိိမ့္မယ္။)
<Clearer Selfie>
<Let Your Selfie Shine>
Pixel တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုျခားမွာ ေ၀၀ါးမႈျဖစ္ေစမယ့္အဟန္႔အတားမ်ဳိးကိုသိသိ သာသာေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေစမယ့္ISOCELLနည္းပညာေပါင္းစပ္ေပးထားတဲ့ 16MP ေရွ႕ဘက္ကင္မရာကိုအခုOPPO F1 Plus မွာထည့္သြင္း တပ္ဆင္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္႐ိုက္ယူလုိက္တဲ့ဓာတ္ပံုတိုင္းဟာ အထူး ၾကည္လင္မႈရွိေစၿပီးပံုရိပ္ျပတ္သားမႈကိုအဓိကအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ noise ပါ၀င္မႈကိုအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
<Beautify 4.0>
<If Only Every Selfie was This Perfect>
Beautify 4.0 စနစ္ပါ၀င္တဲ့ကင္မရာsoftware ပိုင္းဟာမလုိလားအပ္တဲ့ အားနည္းခ်က္အစက္အေျပာက္ေတြကိုအနည္းဆံုးပမာဏအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ် ေပးသလိုသင့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုး ပံုမ်ဳိးေတြရရွိေစဖို႔အဓိကကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစနစ္ကသင့္ရဲ႕အသားအေရကို၀င္း လက္ေတာက္ပမႈရွိေစဖို႔ကေနအသားအေရေပၚကအမဲစက္လိုအကြက္အေပါက္ေတြအားလံုး၀င္းမြတ္ သြားေစေအာင္ဖယ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေပးတာမ်ဳိးအထိအေကာင္းဆံုးပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ သင့္ရဲ႕အသြင္အျပင္လွပမႈကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္ရဲ႕selfie ပံုေတြဟာထူးျခားေပၚလြင္မႈရွိေစဖို႔ ေထာက္ကူေပး ႏိုင္ေစမယ့္မ်ားစြာေသာfilter ေတြကိုပါအသံုးျပဳႏုိင္ဦး မွာျဖစ္ပါတယ္။
<Touch Access>
<Intelligent, Fast, Safe and Accurate>
အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္F1 Plus ရဲ႕Touch Access နည္းပညာဟာသင့္ဖုန္းကိုပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ နဲ႔unlock လုပ္ဖြင့္ႏုိင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္ရဲ႕ဖုန္းဟာတစ္စကၠန္႔ရဲ႕ (၅)ပံု(၁)ပံုျဖစ္တဲ့၀.၂စကၠန္႔အတြင္းမွာတင္ပဲပြင့္သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီ ဆန္းျပားတဲ့အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာalgorithm တြက္ခ်က္မႈစနစ္ေၾကာင့္သင့္ရဲ႕ fingerprint သံုးစြဲမႈကိုမွတ္သားၿပီးတိက်မႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေစပါ တယ္။ဒါေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႔ဖုန္းကိုfingerprint စနစ္သံုးၿပီးunlock လုပ္ဖြင့္ ေလေလ၊ပိုမိုတိက်ၿပီးပိုမိုလံုၿခံဳမႈစနစ္မ်ဳိးကိုေပးစြမ္းႏုိင္ေလေလပဲျဖစ္ပါတယ္။
<Comfort Grip>
<Every Detail Carefully Considered>
ဒီဇိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေပါ့ပါးျခင္း၊ပါးလႊာျခင္းနဲ႔သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း ဆိုတဲ့ ပင္မမူ(၃)ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိေစဖို႔အတြက္ထုတ္ကုန္ရဲ႕အႏုစိတ္ အပိုင္း ေတြအားလံုးကိုအထူးအေလးေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။OPPO အေနနဲ႔စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးအတြက္အေကာင္းဆံုးအံအက်ဆံုး ကိုင္တြယ္ဆုပ္ကိုင္မႈမ်ဳိးအျဖစ္ယံုၾကည္သတ္မွတ္ထားတဲ့စံမ်ဳိးရရွိေစဖို႔အတြက္ဖုန္းရဲ႕ကိုယ္ထည္ကိုပြတ္တိုက္ စားမႈအႀကိမ္ေပါင္း (၆၈)ဆင့္အထိလုပ္ေဆာင္ ေပးထားပါတယ္။ဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္သင့္လက္ထဲမွာညက္ေညာ သက္ ေသာင့္သက္သာရွိေစရံုမွ်မကကိုယ္ထည္ရဲ႕အလြယ္တကူေခ်ာမထြက္ေစတဲ့သတၳဳမ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ လက္ထဲမွာလံုၿခံဳၿမဲၿမံမႈရွိေစဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္ အေနနဲ႔F1 Plus ကိုသင့္လက္ထဲမွာဆုပ္ကိုင္လုိက္တဲ့ပထမဆံုး အႀကိမ္မွာပဲ လံုး၀ႏွစ္သက္သေဘာက်သြားေစပါလိမ့္မယ္။
မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅.၅လက္မ
အလြန္ပါးလႊာတဲ့ေဘးေဘာင္အက်ယ္၁.၆မီလီမီတာ
(ဖုန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕)သတၳဳပါ၀င္မႈအခ်ဳိးအစား၉၈.၀၂ရာခိုင္ႏႈန္း
<Brand-new ColorOS 3.0>
လံုး၀အသစ္စက္စက္ColorOS 3.0 ကိုအဆင့္တိုင္းမွ ပိုေကာင္းေအာင္ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေပးထားလို႔သံုးစြဲသူေတြအတြက္ပိုမိုညက္ေညာတဲ့ထိေတြ႕မႈမ်ဳိးကိုေပးစြမ္းႏုိင္ေစမွာျဖစ္ ပါတယ္။အသံုးျပဳမႈအပိုင္းမွာပိုမို႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသြားေစ႐ံုတင္မကဘဲသူ႕ရဲ႕system စနစ္ကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျမႇင့္တင္ေပးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္းပိုမိုျမန္ဆန္ညက္ေညာမႈရွိေစဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုအား သာခ်က္ေတြရဲ႕အေပၚဆံုးကမွပိုမိုၾကာရွည္ခံေစမယ့္ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈမ်ဳိးကိုသင့္အေနနဲ႔တစ္ေန႔တာလံုး အတြက္ရရွိေစႏုိင္ဦး မွာပါ။
<4GB RAM With 64GB ROM>
4GB RAM ပမာဏဟာအထူးျမန္ဆန္တဲ့8-core processor နဲ႔လံုး၀ လုိက္ဖက္မႈ ရွိပါတယ္။F1 Plus ဟာသင့္အေနနဲ႔ဂိမ္းကစားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊အင္တာနက္သံုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊CPU အလုပ္လုပ္ႏႈန္းပိုမိုရယူတဲ့app ေတြကိုဖြင့္သံုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ပိုမိုျမန္ဆန္ညက္ေညာေျပျပစ္တဲ့ထိေတြ႕သံုးစြဲမႈ မ်ဳိးကို ေထာက္ပံ့ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။data storage ပမာဏကလည္း 64GB အျဖစ္တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးထားလို႔သင့္ရဲ႕အႀကိဳက္ဆံုး သီခ်င္းေတြ၊ဗီြဒီယိုေတြ၊ဓာတ္ပံုေတြအားလံုးကိုစိတ္တိုင္းက်သိမ္းဆည္းထား ႏုိင္ေစဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
<64 Megapixels>
(႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးရွိဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ယူႏုိင္မႈ)
64 Megapixelsဆိုတာကမိုဘုိင္းဖုန္းသမိုင္းမွာအျမင့္ဆံုး႐ုပ္ထြက္ အရည္ အေသြးမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္းမွာOPPO အေနနဲ႔ သူတို႔ ရဲ႕Pure Image 2.0+ ဆိုတဲ့ပံုရိပ္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းပညာကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ OPPO Find 7, OPPO N3 တို႔ရဲ႕Space ေတြအေပၚမွာအေျချပဳ တည္ေဆာက္ ထားမႈဟာ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးအလြန္ျမင့္မားတဲ့64 Megapixels ဓာတ္ပံု ေတြကို႐ိုက္ကူးေပးႏုိင္ေစပါတယ္။
<206 Degrees OPPO N3>
OPPO N3မွာတပ္ဆင္ထားတဲ့Rotating Camera (လွည့္ပတ္ကင္မရာ) ကိုပံုမွန္လက္လွည့္ကင္မရာစနစ္ကေနသူ႕အလိုအေလ်ာက္လွည့္ပတ္ႏုိင္ေစ မယ့္Auto-Roating Camera အျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို လက္လွည့္ကေနအလိုအေလ်ာက္ေပးမယ့္စနစ္အျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပး လိုက္ျခင္းဟာမိုဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူတဲ့အခါမ်ိဳးမွာထိေတြ႕သံုးစြဲမႈUser Experience အတြက္ႀကီးမားတဲ့သက္ေရာက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။လည္ပတ္မႈအလြန္တိက်တဲ့Step per motor ကို အသံုးျပဳထားလို႔ကင္မရာဟာတိက်တဲ့ေထာင့္ခ်ိဳးအေနအထားျဖစ္တဲ့0.012 degrees အေနအထားနဲ႔ ျဖည္းညႇင္းစြာလည္ပတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၆° ေထာင့္ခ်ိဳးအတြင္းမွာရွိတဲ့ျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုးကိုအေသအခ်ာ႐ိုက္ယူေပးႏုိင္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။OPPO N3 ရဲ႕အလိုအေလ်ာက္ လွည့္ပတ္ကင္မရာဟာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈရဲ႕အမွတ္သေကၤတတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။
<Compare>
<Fingerprint Reader>
အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္အေျခစိုက္သည့္အႀကီးမားဆံုးGadget သုေတသန ၀က္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ91mobiles ကျပဳလုပ္သည့္OPPO F1 Plus, Apple iPhone 6s ႏွင့္Google Nexus 6P ဖုန္းမ်ား၏Fingerprint လုပ္ေဆာင္မႈ ျမန္ႏႈန္းကိုႏိႈင္းယွဥ္စမ္းသပ္ရာတြင္OPPO F1 Plus ကအျမန္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။အသံစနစ္ျဖင့္ဖုန္းunlock ဖြင့္ျခင္းမ်ဳိးကိုလည္းယေန႔ေခတ္ မိုဘိုင္းေလာကတြင္စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိေသာ္လည္းအသံတုျဖင့္ဖုန္းဖြင့္ ႏုိင္ေစမည့္အခ်က္မွာပိုမိုမ်ားျပား သည့္အတြက္Standard အေနျဖင့္ Fingerprint စနစ္ကိုအသံုးျပဳၿပီးunlock လုပ္သည့္စနစ္ကိုသာမိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားကအဓိကအသံုးျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ေဗြရာတူညီသြားႏုိင္သည့္ ျဖစ္တန္ေျခမွာလူအေယာက္ (၆၄)သန္းတြင္ တစ္ေယာက္သာရွိႏုိင္ေျခရွိသလိုထိုသူႏွစ္ဦးဆံုးေတြ႕ရန္မွာလည္းလြန္စြာခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားရွိေန၍ မိုဘိုင္းဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကလံုၿခံဳေရးစနစ္ အတြက္Fingerprint စနစ္ကိုသာပိုမိုတြင္က်ယ္စြာသံုးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
91mobiles၀က္ဆိုက္မွစမ္းသပ္မႈတြင္လူ(၃)ဦးက၎တို႔၏ လက္ေဗြရာမ်ား ကိုသက္ဆိုင္ရာဖုန္းတစ္လံုးစီတြင္အရင္ဆံုးထည့္သြင္းၿပီးတစ္၊ႏွစ္၊သံုးတိုင္မင္ေခၚေပးခ်ိန္တြင္Fingerprint sensor ကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းဖိႏွိပ္ကာဖုန္းကိုဖြင့္ ေစျခင္းျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မႈကိုvideo file ျဖင့္ျပသေပးထား သလိုတစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္အေႏွးျပကြက္ ျဖင့္လည္း ျပန္လည္ျပသေပးထား သည္။
OPPO F1 Plus၏Fingerprint လုပ္ေဆာင္မႈမွာOPPO ကုမၸဏီက ကနဦး ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္အတိုင္းတစ္စကၠန္႔၏ (၅)ပံု(၁)ပံုျဖစ္ေသာ0.2 sec အတြင္းunlock လုပ္ေပးႏုိင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။F1 Plus မွာမ်က္ႏွာျပင္5.5-inchအရြယ္ရွိFull HD AMOLED display ကိုအသံုးျပဳ ထားၿပီးOcta Core 2.0 GHz ျမန္ႏႈန္းရွိMedia-TekHelio P10 chipset ႏွင့္ 4GB RAM တို႔ေပါင္းစပ္ကာအလုပ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။Internal 64GB ပါ၀င္ၿပီးSIM slot 2 ကိုအသံုးျပဳကာေနာက္ထပ္128GB အထိထပ္တိုးသံုးႏုိင္ သည္။Android OS 5.1 ေပၚတြင္အေျခခံထားသည္။

Credit to ==> Mobile Guide Journal


<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com