7/10/2016

♪ " အီးေမးလ္ဖတ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကရေအာင္ - ၂ " ♫


(ျပန္မေျပာရင္ ေငြႏႈတ္သြားေတာ့မယ္)

အဂၤလိပ္စာေလ့လာတဲ့ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတ့ဲအထဲမွာ မိမိကိုယ္တုိင္စာဖတ္ၿပီး
ေလ့လာျခင္းက သူတစ္ပါးလည္း မသိႏုိင္သလို တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈလည္း
ရွိပါတယ္။ အားသာခ်က္က ကုိယ္ပိုင္ေလ့လာျခင္း - Self Studying ကုိ တုိးတက္ေစတယ္။ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ မသိတာတစ္ခုခုေပၚလာရင္ ဘယ္လုိရွာရန္မသိတဲ့အခါ တ၀ဲ၀ဲ လည္ေနေစတာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္ရွိဖို႔လိုအပ္ျခင္း၊ အင္တာနက္မလိုဘဲ စာဖတ္ႏုိင္တဲ့ Device တစ္ခုခုရွိဖို႔ လိုအပ္ျခင္းနဲ႔ ဘာဖတ္ရမယ္ဆိုတာကို ရွာတတ္ျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာေတြ ျပည့္စံုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီအခက္အခဲေတြကုိ အထုိက္အသင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ေစၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ အဂၤလိပ္စာဖတ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းက ကိုယ့္ရဲ႕အီးေမးလ္ ထဲကိုေရာက္လာတဲ့ အဂၤလိပ္လုိေရးထားတဲ့ အီးေမးလ္ေတြကို သဒၵါနည္း လမ္းက်က် - Grammatically ေလ့လာႏုိင္ဖို႔ လြယ္ကူတဲ့အခြင့္အေရးရွိေနသလို ကုန္က်စရိတ္ အင္မတန္နည္းပါးပါတယ္။ ပိုမုိလြယ္ကူေအာင္ စာပိုဒ္ေတြကို Breaking Down - ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပရင္း ဗဟုသုတ ရေစလိုရင္းအလုိ႔ငွာ သမီးတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းကပို႔လာတဲ့ အီးေမးလ္ကုိ
အရင္ဖတ္ၾကည့္ေစလိုပါတယ္။
This is a very important notification that you have been enrolled into, and charged $2 , 170 for, the Suffolk Student Health Insurance Plan ("SSHIP") because you meet the student eligibility requirements for mandatory university health insurance coverage in Massachusetts. .
(အေရးတႀကီးသတိေပးလိုသည္မွာ သင္ဟာ ဆဲဖစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကိုပါ၀င္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကေတာ့ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မယူမေနရေက်ာင္းသား က်န္းမာေရးအာမခံျဖစ္ၿပီး သင္ဟာ (အလိုလို) ပါ၀င္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး သားျဖစ္သလို ေက်ာင္းမွ (၂၁၇၀) ေဒၚလာကုိ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္)
ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားကို “you have been enrolled” လို႔ ေရးထားပါတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာ “ into ” ဆိုတဲ့ Preposition ကပ္လိုက္လာတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို ထူးျခားတယ္လုိ႔ သတိထားမိပါတယ္။ “ ( , ) and charged” ဆုိတဲ့ ေနရာမွာအေရွ႕က “ You are charged ” သင့္ကုိ ေငြေကာက္ခံလိုက္ပါတယ္လို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Passive Voice နဲ႔ ဘယ္သူက charge
ေငြႏႈတ္ခံရတာလဲဆိုတာမေတြ႕ဘဲ ေပ်ာက္ေနတတ္တာမို႔
ျမန္မာစာအေရးအသားနဲ႔ မတူတာကို သတိထား ဘာသာျပန္ရပါမယ္။
“ you meet ” ဆုိတာကုိ “သင္ေတြ႕ဆံုတယ္” လို႔ ဘာသာျပန္လို႔ မျဖစ္ျပန္ပါဘူး။ “ you ” က ကတၱားအျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး “ meet the student eligibility requirements ” ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ကိုၫြႊန္းၿပီး “ျပည့္မီ” တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ မျဖစ္မေနလုပ္ရတယ္ဆိုတာကို “mandatory” အေနနဲ႔ သံုးထားတဲ့အျပင္ အသံုးမ်ားတဲ့ စကားလံုးအေနနဲ႔ မွတ္သားသင့္ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္း ////////// You are required by law to participate in SSHIP or in a health insurance benefit plan with qualifying comparable coverage. As you prepare for the semester, we urge you to consider health insurance coverage a top priority. It is important that students have access to comprehensive medical care while enrolled at Suffolk University.
(ျပည္နယ္) ဥပေဒအရ အႏိႈင္းယွဥ္ခံႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားမွာ သင္ပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လာမည့္ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြက
ျပင္ဆင္တဲ့အခါ က်န္းမာေရးအာမခံကို ဦးစားေပးစဥ္းစားဖို႔လည္း ေက်ာင္းမွ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံကို ဆဲလ္ဖစ္တကၠသိုလ္မွာ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြရရွိဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္)
ဒီအပုိဒ္မွာ “ qualifying comparable coverage” စာတြဲေလးမွာ Adjective (၂) လံုးဆက္တုိက္ေနာက္က Noun တစ္လံုးတည္းကုိ ထိန္းထားတာ
ေတြ႕ရပါမယ္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတယ္ဆိုတဲ့ “ qualify ( V ) ” ႀကိယာကုိ
“ ing ” ထည့္လိုက္တဲ့အခါ အထူးျပဳတဲ့ Adjective ျဖစ္သြားပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းမွာ သူ႔ရဲ႕အတိတ္ကာလ ႀကိယာျဖစ္တဲ့ “ qualified ” နဲ႔ မတူတဲ့အဓိပၸာယ္တစ္ခုက “qualifying” ဟာ အခုလက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒ -
“ by law ” က ခ်မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ “ျပည့္မီေနတုန္းပဲ” ဆိုတဲ့ ထူးဆင့္အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ယူသင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္မွာ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ ဥေပေဒခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေဒသႏၲရ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလ့လာမိပါတယ္။
“ a top priority ” က အထူးဦးစားေပးလို႔ ေျပာခ်င္တာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေတြ အႀကိဳက္ဆံုးစကားလံုးလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ထစ္ကနဲဆို ဒါက အေရးႀကီးတယ္ဆိုၿပီး ပ်ာယီးပ်ာယာ လုပ္တတ္ၾကတာ အေမရိကန္ေတြပါ။ “ students have access ” ဆိုရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြမွာ လုပ္စရာရွိတယ္လို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ “ access ” ဆိုတာကို လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း ေတာ္ေတာ္သံုးၾကပါတယ္။ “ comprehensive medical care ” ဆိုတဲ့ Vocabulary ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္ ... ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပါ့ဗ်ာ ...။
ကဲ ... အားမေလွ်ာ့တမ္း ဆက္ဖတ္လိုက္ရေအာင္ ... ၿပီးေတာ့မွာပါ ... ////////// If you will be covered under a qualifying alternative health insurance plan while enrolled at Suffolk University, then BEFORE September 30, 2015 you must submit your online SSHIP Waiver Form in order to avoid being automatically enrolled and charged for SSHIP. Your enrollment and charge for SSHIP cannot be reversed after the open waiver period closes.
(အကယ္၍ ဆဲလ္ဖစ္တကၠသိုလ္မွာ အာမခံေလွ်ာက္ထားစဥ္အတြင္း သင့္မွာ တျခားအာမခံရွိေနၿပီးသားျဖစ္ခဲ့ရင္ SSHIP ရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္ စာရင္းသြင္းျခင္းကို လြဲဖယ္ႏုိင္ဖို႔ SSHIP ျငင္းပယ္ေဖာင္ကို မျဖစ္မေနတင္ပါ။ သင့္ရဲ႕စာရင္းသြင္းမႈနဲ႔ ေငြေကာက္ခံရမႈကုိ ျငင္းပယ္ေဖာင္စာရင္းပိတ္ၿပီ
ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မွာ ျပန္လွည့္ (ေနာက္ဆုတ္) ႏုိင္ခြင့္မရွိပါ)
“ you will be covered ” ဆိုတဲ့ Passive Voice ကုိ ထပ္သံုးထားတာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္က သင္၀ယ္ထားမွာအာမခံက သင့္ကုိကာဗာလုပ္ေပးမယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကလည္း သစၥာမရွိတဲ့ အေမရိကားရဲ႕ သင္၀ယ္မွ သင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အာမခံကုိ အတင္း၀ယ္ခိုင္းတာ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ တျခားနည္းလမ္းကို “alternative” လို႔ သံုးပါတယ္။ အသံထြက္မွန္က ေအာ္တာေနးတစ္မဟုတ္ပါ။ “ေအာ္ထဲနထစ္” ဆိုမွ Native Speaker အသံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ submit ” ဆုိတဲ့စာလံုးက ေဖာင္တင္တယ္၊ တင္သြင္းတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရၿပီး “ waive ” ဆိုတာက ျမန္မာေတြနဲ႔စိမ္းၿပီး အေမရိကန္႐ံုးကိစၥ၊ ေက်ာင္းကိစၥ၊ ဘဏ္ကိစၥေတြမွာ နားလည္ထားမွျဖစ္ရမယ့္ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာေခတ္စကားနဲ႔ အလြယ္နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ “ျပန္ေပးတယ္၊ ေလွ်ာ္ေပးတယ္” လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္ (ဒီစာပုိဒ္မွာ waiver လို႔ သံုးထားတာကို ၾကည့္ပါ)
ေနာက္ထပ္ Passive Voice “ to avoid being automatically enrolled and charged ” နဲ႔ “ cannot be reversed ” တုိ႔ကို ဆက္လက္ေလ့လာေစလိုပါတယ္။ “cannot( -V )” သံုးထားတဲ့ အၿပီးသတ္ စာပုိဒ္ဆံုးခါနီးေလးမွာ ေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ႀကိယာမွ်ေျချဖစ္ေအာင္ “ open waiver period ” ရဲဲ႕ေနာက္ကလုိက္တဲ့ ႀကိယာ “ close ( V ) ” မွာ “ s ” ထည့္ထားတာကုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အေရးအသား သတိထားမႈအေနနဲ႔
ေလ့လာမိပါတယ္။
လာပါၿပီ ... ေနာက္ဆံုးတစ္ပိုဒ္ပါ ... ////////// If you do not submit your SSHIP Waiver Form BEFORE September 30, 2015 , then you will continue to be enrolled in SSHIP at a cost of $ 2,170 annual premium and will not be allowed to waive the charge after the open enrollment waiver period. SSHIP coverage dates are effective August 21, 2015 - August 21, 2016.
(အကယ္၍ SSHIP Waiver Form ကုိ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ မတင္လာဘူးဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ (၂၁၇၀) ေဒၚလာတန္ေၾကးရွိတဲ့ က်န္းမာေရးပရီမီယမ္ (တစ္ႀကိမ္) ကို ဆက္လက္စာရင္းသြင္းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရက္ေက်ာ္သြားရင္ ျပန္လည္ျငင္းပယ္ခြင့္ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုေျပာတဲ့ က်န္းမာေရးကုသခြင့္ဟာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ကေန (၂၀၁၆) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ အက်ဳံး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္)
“ at a cost of … annual ” ဆုိတဲ့ အသံုးေလးဟာ သိပ္လွပါတယ္။ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ကုန္က်စရိတ္ - cost နဲ႔ တစ္ႏွစ္စာလံုး တစ္ႀကိမ္ - a တို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္ - annual ကို တြဲသံုးထားတာ အင္မတန္ Professional ဆန္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့ ( . ) Full Stop ကုိ ဒီမွာ “ period ” လို႔ ဖတ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ျမန္မာေက်ာင္းေတြမွာ ဘယ္လုိဖတ္သလဲေတာ့ အေနေ၀းေနလို႔ မသိေတာ့ပါဘူး။ အသံထြက္အမွန္က “ဖီးရီးယက္” ပါ။ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားလို႔ ဆိုလုိပါတယ္။
“ effective ” ဆုိတာက “အသက္၀င္သည္” လို႔ ေျပာတာပါ။ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ အေမရိကားမွာ အာမခံ၀ယ္ၿပီးရင္ (ေငြရွင္းၿပီးတာနဲ႔) မိနစ္ပိုင္းမျခား အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ ဥပမာ - ကားအာမခံ၀ယ္ထားရင္ ေငြရွင္းၿပီးတာနဲ႔ ကားတိုက္မိရင္ေတာင္ “ effective date ” သာ မွန္ေနပါေစ ... အေလ်ာ္ရပါတယ္။
အထက္မွာေျပာျပခဲ့သလို ဒီအီးေမးလ္က သမီးတက္ေနတဲ့ တကၠသိုလ္မွာ ေဆးကုသခြင့္ အာမခံ၀ယ္ဖို႔ (ေစ်းေရာင္းတဲ့) စာတစ္ေစာင္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားသစ္အေနနဲ႔ မယူမေနရ၀ယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ဥပေဒနဲ႔ ကိုင္တုတ္ၿပီးမရွိရင္ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားတာသိေပေသာ္ျငားလည္း
ကြၽန္ေတာ့္လက္ေအာက္မွာ သမီးအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ ၀ယ္ၿပီးသားက အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္။
အဲဒီအေထာက္အထားကို ေဖာင္ျဖည့္ၿပီး တင္ျပတဲ့အခါ ေက်ာင္းလခထဲက ႀကိဳတင္ယူထားတဲ့ (၂၁၇၀) ေဒၚလာကို မျဖစ္မေနျပန္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုမတင္ျပရင္ ဒါမွမဟုတ္ အီးေမးလ္ကို သတိမထားမိရင္
ေက်ာင္းလခနဲ႔ေပါင္းၿပီး (၂၁၇၀) ေဒၚလာကို ရွင္းရေတာ့မွာပါ။
တစ္ေလာက ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ေက်ာင္းလာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ကလည္း ဒီလုိအျဖစ္မ်ဳိးရင္ဆိုင္ရလို႔ ေမးလာပါေသးတယ္။ သူ႔က်ေတာ့ ေက်ာင္းကအာမခံကုိ တစ္ႏွစ္စာ (၁၈၅၀) ေဒၚလာနဲ႔ ၀ယ္ခိုင္းတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသူေလးက ဒီမွာအမ်ဳိးမရွိဘဲ တစ္ေယာက္ထဲေနရတဲ့ အေနအထားမွာ တျခားအာမခံ၀ယ္ေပးမယ့္
ေဆြမ်ဳိးအရင္းအခ်ာမရွိပါဘူး
ဒါေၾကာင့္ပဲ ကြၽန္ေတာ္အလုပ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီမွာ မိသားစုအတြက္ ၀ယ္ရတဲ့အာမခံေၾကး - Premium နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ယူသင့္ယူထားမွ
ရမယ့္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အႀကံေပးလိုက္ပါတယ္။
အခုေလာက္ဆို အေမရိကားမွာ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ ႀကိဳမသိႏိုင္တဲ့ အေရးေပၚေငြေတြ ကုန္ရတတ္တာေတြကုိ သိေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္ ... ဆင္ျခင္တတ္ေအာင္လည္း အီးေမးလ္ဆုိရင္ မေၾကာက္ဘဲ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း အနည္းနဲ႔ အမ်ားမဆို အခုဥပမာေပးထားတဲ့ အီးေမးလ္ကေန အဂၤလိပ္စာသဒၵါနဲ႔ အေရးအသားကုိ ေလ့လာမိၿပီလို႔ ယူဆၿပီး စာကုိ ရပ္နားပါရေစ။

ကိုညီညီ (ေတာင္ႀကီး)

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com