အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူမွုမွာ တစ္ေန ့ထက္တစ္ေန ့ပိုမို ျမင့္တက္ လွ်က္ရွိသည္။ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူသည့္ ကုမၼဏီမ်ားမွာလည္း အြန္လိုင္း္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ တိုက္ရုိက္ေခၚယူလာျကသည္။

အြန္လိုင္းတြင္အလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ကိုတင္ထားျခင္း ျဖင့္၄င္း ၊ေျကျငာထားသည့္အလုပ္ေခၚယူစာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျပီးတိုက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိလာျကသည္။“ကြ်န္မက အခမဲ့အလုပ္အကိုင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုမွာ ကိုယ့္ရဲ ့CV ေဖာင္ကိုတင္ထားလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ အလုပ္ေခၚယူတဲ့ဘက္က တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျပီး ခန္ ့လို ့အလုပ္ရခဲ့တာပါ။အရင္ကဆိုကြ်န္မတို ့ေတြ ခုလိုအြန္လိုင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ မရွိတုန္းကCVေဖာင္ကိုကိုယ္တိုင္လိုက္တင္ခဲ့ရတာ။

အခုလိုအလုပ္အကိုင္၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြေပၚ လာေတာ့အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့သူေတြအေနနဲ ့ပိုျပီးမ်ားမ်ားလည္းေလွ်ာက္နိုင္တယ္။ ကိုယ္နဲ ့ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္အကိုင္ရဖို ့အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားလာတယ္ “ ဟုအြန္လိုင္းအသုံးျပဳ၍အလုပ္အကိုင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးသူမစိုးစိုးမွေျပာျပခဲ့ပါသည္။

အခမဲ့အေရာင္းအ၀ယ္နွင့္ အလုပ္အကိုင္၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ www.ads.com.mm မွ Head Of PublicRelation and Communication တာ၀န္ရွိသူ မဇာနည္ျကည္၀င္းမွ “ကြ်န္မတို ့၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတြအေနနဲ့ သူတို့ရဲ့CVေတြတင္ထားေတာ့ အလုပ္ေခၚတဲ့သူေတြဘက္က တိုက္၇ိုက္ေခၚဆိုနိုင္တာေပါ့ေနာ္။

၀န္ေဆာင္ခလဲမယူတဲ့အတြက္ လာေလွ်ာက္ျကတဲ့သူေတြမ်ားပါတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာအလုပ္ေခၚတဲ့ ကုမၼဏီေတြဘက္က အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္နဲ ့စာရင္းကိုင္ ၀န္ထမ္းေနရာေတြ ပိုျပၤီးေတာ့ေခၚေနတာေတြ ့ရပါတယ္ “ ဟုေျပာျပခဲ့ပါသည္။

Ads.com.mm သည္ ျမန္မာျပည္၏    နံပါတ္(၁) အခမဲ့က႑စုံေၾကာ္ျငာ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ အိမ္ျခံေျမ ၊ကား ၊အလုပ္အကုိင္မွ စေသာအမ်ဳိးအစားစုံလင္ေသာ ပစၥည္းမ်ာ း ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကုိ   ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္   အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္၍ေရာင္းခ်ႏူိင္သည္။၀န္ေဆာင္ခမ်ား ၊ပြဲစားမ်ားမလုိအပ္သည္ ့အတြက္     ေရာင္း၀ယ္မူမွ ရရွိလာေသာ   အက်ဳိးအျမတ္ကုိ အျပည့္အ၀ ခံစားရရွိႏူိင္ပါသည္။

 Ads.com.mm သည္ Rocket Internet ၏ venture တစ္ခုျဖစ္ျပီး House.com.mm ,Motors.com.mm ,work.com.mm , Kaymu.com & Shop.com.mm တုိ ့ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း Partner အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေလသည္။