8/24/2016

♪ “MPT ႏွင့္ NLD တို႔ ပူးေပါင္းသည့္ “ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရးဆီ” အစီအစဥ္စတင္” ♫


သံုးစြဲသူသန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ MPT က အခြင့္ အလမ္းနည္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳလူမႈေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ “ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရးဆီ” အစီအစဥ္ကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

MPT အေနျဖင့္ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပညာေရးကြန္ရက္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာေရးအစီအစဥ္ ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ပညာဒါန ေက်ာင္း (၁၀)ေက်ာင္းသို႔ Dell Laptop အလံုး ၂၀၀၊ wifi Internet Router ႏွင့္ သင္တန္းဆရာ (၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းသြားမည္ ဟုသိရသည္။

နယ္ၿမိဳ႕ မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖုန္းေဒသ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေက်ာင္းသား လူငယ္အမ်ားစုမွာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အေျခခံ အသိပညာ မ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ား တြင္ မသင္ၾကားခဲ့ရဘဲေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေလ့ရွိသည္။

အနာဂတ္လူငယ္မ်ားထံ နည္းပညာႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ “ေရွ႕သုိ႔လွမ္းခ်ီ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရးဆီ” အစီအစဥ္မွာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အလွမ္းေ၀းသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကိုပါ ပညာေရးတြင္ ေနာက္က်မက်န္ရစ္ခဲ့ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပညာရပ္မ်ား လြယ္လင့္တကူ သင္ယူႏိုင္ရန္ NLD ပညာေရးကြန္ ရက္က “အေမ့အိမ္” ပညာ ဒါနေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၇၅၀ ထက္မနည္းသင္တန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ႏိုင္စြမ္းမ်ားလည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္ ပိုမို၍ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လူငယ္လူ ရြယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ ေနပါသည္ဟု ဆိုသည္။

MPT ၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ NLD ပညာေရးကြန္ရက္၏ ယခုအစီအစဥ္မွာ အျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔လည္း ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို လူငယ္မ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ MPT-KSGM ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr.Takashi Nagashima က “MPTဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္မႈမွာ တစ္တက္တစ္အားပါ၀င္ေနတဲ့အေလ်ာက္ အမွန္ တကယ္လိုအပ္ေနသူေတြက အရင္က အကူအညီမရခဲ့တဲ့သူေတြဆီကို အတတ္ပညာဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ နည္းလမ္း ေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအား ျဖင့္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္သူမရွိေအာင္ ႀကိဳးစား လ်က္ရွိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အထဲမွာ နည္းပညာ တိုးတက္ မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ သားေတြဟာ အဓိကေနရာက ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔လို႔ အခုလို NLD ပညာေရးကြန္ရက္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ဒီလူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းဟာ အဓိပၸာယ္ ျပည့္စံုေနပါၿပီ။

Laptop computer အလံုး ၂၀၀ နဲ႔ အေရးပါတဲ့ Wi-fi Internet ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ ရရွိေအာင္ သင္တန္းပို႔ခ်တာေတြကို တကယ္တမ္းလိုအပ္ေနသူ ေတြဆီ အေရာက္ပို႔ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာလူ ငယ္လူရြယ္ေတြဟာ သူတို႔ ေဒသကေနသြားစရာမလိုဘဲ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးက လူငယ္ေတြနဲ႔တူညီတဲ့ အခြင့္ အေရး ေတြရရွိႏိုင္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ဘ၀တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ေျခလွမ္းကို စလွမ္းႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အေမ့အိမ္” အခမဲ့ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္း ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၄ ေက်ာင္း ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္လည္း ပညာဒါနေက်ာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္က မူလတန္းမွ အထက္တန္း ထိရွိသည့္ ေက်ာင္းသား ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆံုး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားသင္ယူနိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္ ဟုလည္း သိရသည္။

လွဴဒါန္းသြားမည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဒဂံု (၇၂) ရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ေက်ာက္တံ တားၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တို႔အျပင္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ စသည္ တို႔ရွိ NLD ပညာေရးကြန္ရက္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းျမတ္ရာ
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://web.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com