9/19/2016

♪ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကား ညေနခင္း သင္တန္းမ်ားကို အြန္လုိင္းမွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ♫


လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန (ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္) တြင္ အေျခခံ ၁ (Basic Level 1) တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ညေနခင္းသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ အြန္လုိင္းမွေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂၤလိပ္စာဘာသာအား ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္အထိ ၃ လၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဘာသာမ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ အထိ ၆ လၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္ကာ သတ္မွတ္ဦးေရ ျပည့္သည္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္အထိ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ အမွတ္စာရင္းမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု ၃ ပံု၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းထားသူမ်ားသည္ ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးေပး သြင္းရန္ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္သို႔ သတ္မွတ္ရက္တြင္ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ http://yufl.info/chrd-form/ သို႔မဟုတ္ https://www.myanmarwave.com/yufl-chrd-form/ သို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာသင္ၾကားမည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ http://yufl.info/international-student/ သို႔မဟုတ္ https://www.myanmarwave.com/yufl-international-student/ တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံ ၂ Basic Level II သင္တန္းႏွင့္ အထက္ သင္တန္းမ်ားသည္ အဆိုပါတကၠသိုလ္သို႔ တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ ထပ္မံ သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ဖုန္း - ၅၃၅၉၈၅ ႏွင့္ Myanmar Wave ဖုန္း - ၀၁-၃၇၃၃၉၈၊ ၀၉၃၁၆၇၅၂၀၅ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။


Credit to ==> Internet Journal

<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com