9/10/2016

♪ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ မွတ္ပုုံတင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ♫

telenor-branded-shop

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားက ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္မႈမ်ားကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူေစ မည္ျဖစ္တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္ (တယ္လီေနာ)၏ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ သံုးစြဲေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႕၏ ဆင္းကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္သုံးစြဲၾကရန္ ထပ္မံ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။ တယ္လီေနာသည္ သံုးစြဲသူမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း လာမည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း မိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္္းကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပုုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက မုုိဘုုိင္းဆင္းကတ္မ်ား အားလံုုးကုုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၇ မတုုိင္ခင္ မွတ္ပုုံတင္ ထားၾကရန္ ညႊန္ၾကားထား ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဆင္းကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တယ္လီေနာ အမွတ္တံဆိပ္ ကုိယ္ပိုင္အေရာင္းဆိုင္ ၉၀ ဆိုင္ခန္႕သို႔ သြားေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီေနာ ေကာလ္စင္တာသို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းဆိုင္မ်ား၏ လိပ္စာမ်ား ကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

https://www.telenor.com.mm/pagedetail/store-location/99 ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ တယ္လီ ေနာ ဆင္းကတ္ေရာင္းခ်ေသာ လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ပါ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လာမည့္လမ်ား အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။ 

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ နံပါတ္အား မွတ္ပံုတင္ရန္္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသက္ေသခံကတ္တစ္ခုခု၏ မိတၱဴ လိုအပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ နံပါတ္အား မွတ္္ပံုတင္ရန္ မိနစ္အနည္းငယ္ သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးက႑ စံညႊန္းေတြကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံေတြနဲ႔ ကမာၻတစ္၀န္းက သက္တမ္း ရင့္ ေစ်းကြက္ေတြနဲ႕ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ဖို႕ရာ ဆင္းကတ္ မွတ္ပုုံတင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္က အေထာက္ အကူ ျပဳပါ တယ္။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ဆင္းကတ္ေတြက မုုိဘုုိင္းအေျခခံ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးအပ္ ႏိုင္ဖို႕ အလားအလာေတြကို အေကာင္အထည္ ေပၚႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္သလို ဆင္းကတ္ေပ်ာက္ဆုုံးတဲ့ အခါမ်ိဳးနဲ႔ ၀န္ေဆာင္ မႈနဲ႕ ဆက္စပ္ အျခားျပႆနာေတြ ရွိလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း သုုံးစဲြသူေတြကို အကာအကြယ္ေပး ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟုု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Lars Erik Tellmann က ေျပာၾကားပါသည္။

 “သံုးစြဲသူ ေတြ အေနနဲ႕ အခက္အခဲမရွိ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေအာင္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရိုးရွင္းႏုိင္သမွ် အရိုးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ တယ္လီေနာက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အြန္လိုင္းနဲ႕ ကုိယ္တိုင္ အလြယ္တကူ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို မၾကာခင္ ဆက္လက္ အသိေပးေျပာၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာသည္ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာတိုပို႕ျခင္း စသည္တို႕မွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ အသိေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။


<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com