9/04/2016

♪ “ခရီးလမ္းသံုးမိုဘိုင္းဖုန္း” ♫


တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊တစ္ကမၻာလံုးမိုဘိုင္းကြန္ရက္ေတြ ျဖန္႔ၾကက္ၾကၿပီဆိုသည့္အခါ ခရီးသြား၊ခရီးလာအတြက္မိုဘိုင္းဖုန္းကမပါမျဖစ္။မိုဘိုင္းဖုန္းပါသျဖင့္မိမိ ဆက္သြယ္လိုသည့္ေနရာကိုအလြယ္တကူဖုန္းဆက္ႏိုင္မည္။မိမိ၏ေဆြမ်ဳိး သဂၤဟမ်ားခ်စ္သူခင္သူမ်ားႏွင့္ေရာက္ေလရာတြင္ဖုန္းဆက္ႏိုင္မည္။ဤမွ်ျဖင့္စာမဖြဲ႕ေလာက္။ခလုတ္ဖုန္းမ ကိုင္ဘဲစမတ္ဖုန္းကိုင္လွ်င္ထိုထက္မက ျပဳလုပ္ ႏိုင္ေသာအရာမ်ားရွိသည္။စမတ္ဖုန္းကကိုင္ရတြယ္ရခက္ သည္ ဆိုၿပီး ေၾကာက္သူေတြရွိသည္။အမွန္တကယ္မွာသံုးတတ္သြားလွ်င္စမတ္ဖုန္းက ခလုတ္ဖုန္းထက္သံုးရမ်ားစြာလြယ္ကူသည္။မ်က္စိယဥ္ေအာင္အခ်ိန္ယူရလွ်င္ ၾကာလွတစ္ပတ္။စမတ္ဖုန္းေစ်းႀကီးသည္ဟုဆိုသူေတြလည္းရွိမည္။ က်ပ္သံုးေသာင္း၀န္းက်င္ျဖင့္ရႏိုင္ေသာေလးလက္မအရြယ္စမတ္ဖုန္းမ်ား ေစ်းကြက္ထဲမွာရွိေနပါၿပီ။မ်က္စိ ကိုဖြင့္နားကိုစြင့္ၾကည့္ပါ။စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး လက္ထဲမွာရွိၿပီဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းခရီးသြားသြား၊ ျပည္ပခရီးသြားသြား အေထာက္အကူေပးမည့္appမ်ားသံုးၿပီးအဆင္ေျပလြယ္ကူေအာင္ႀကိဳးစားၾက ပါမည္။
<Waze>
iOSတြင္သာမကAndroid စနစ္ေပၚမွာပါသံုးႏိုင္ေသာဤapp ကို www.waze.com မွေန၍download ခ်ၿပီးသံုးႏိုင္ပါသည္။ ခရီးအစႏွင့္ အဆံုး ကိုသာသတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါ။Wazeကမိမိ၏ခရီးစဥ္အဆံုးဆိုက္ေရာက္မည့္ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးပါမည္။မိမိသြားရာခရီးလမ္းေပၚတြင္ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္လမ္းေၾကာင္းပိတ္ေနမည္လား၊လမ္းပိတ္ေနလွ်င္ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွလႊဲၿပီးသြားႏိုင္မည္နည္း၊အျခားေသာအေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိဦးမည္လားစသည္တို႔ကို အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္သြားေနသူတို႔ထံမွရေသာCrowds-sourced data ျဖင့္အသိေပးပါမည္။Wazeတြင္ရွိေသာ တိုက္႐ိုက္ျပေျမပံု (Live maps) ကလည္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားupdate လုပ္သည္ႏွင့္အမွ်မွန္မွန္ေျပာင္းလဲေနသည္။ယာဥ္ေမာင္းရာတြင္ႀကံဳေတြ႕ရ မည့္အေျခအေနမ်ားအေျပာင္းအလဲရွိလွ်င္သြားရမည့္ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး ျပသေပးပါမည္။
<Here WeGo>
iOSတြင္သာမကAndroid စနစ္တြင္သံုးႏိုင္ေသာဤapp ကို www.here.com/ app မွေနၿပီးdownload ဆြဲခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ဤapp ၏ထူးျခားခ်က္မွာ download ခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာေျမပံုအေရအတြက္ပိုမိုမ်ားျပားျခင္းျဖစ္ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အြန္လိုင္းေျမပံု မ်ားကိုdownload ဆြဲခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။လက္ေတြ႕ခရီးသြားမည္ဆိုလွ်င္ မူခရီးစဥ္စမွတ္ႏွင့္ဆံုးမွတ္ကိုေဖာ္ျပၿပီးသက္ဆိုင္ရာေျမပံုကိုdownload ဆြဲခ် ျခင္းကပိုမိုသင့္ေတာ္ပါသည္။ယင္းေျမပံုကိုအမွီျပဳၿပီးGPS သံုးကာခရီး လမ္းေၾကာင္းကိုoffline ၾကည့္႐ႈသြားႏိုင္ပါသည္။ခရီးလမ္းတစ္ဆစ္ ခ်ဳိးေကြ႕ သြားတိုင္းယင္းapp ကအသံျဖင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးသြားပါမည္။ႏိုင္ငံ ရပ္ျခား တြင္ကားေမာင္းၿပီးခရီးသြားရလွ်င္ယင္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကအထူး အသံုးတည့္သည္။သြားရင္းလာရင္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစ်း၀ယ္ခ်င္ပါက shopping center မ်ားကိုလမ္းညႊန္ျပသေပးရန္လည္းအကူအညီေတာင္း ႏိုင္ပါသည္။
<Maps-me>
ဤapp ကလည္းiOSတြင္သာမကAndroid တြင္ပါအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ www.maps.me.com မွdownload ဆြဲခ်ႏိုင္ပါသည္။ဤapp ၏အားသာခ်က္ မွာကမၻာေပၚတြင္ရွိသမွ်ႏိုင္ငံအားလံုး၏opensourceေျမပံုကိုအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ေျမပံုအားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းအသံုးမျပဳႏိုင္သည့္အားနည္းခ်က္ရွိပါမည္။ယင္းေျမပံုတို႔ကိုသံုးၿပီးinteractive journey planning လုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုအင္တာနက္ခ်ိတ္မထားေသာoffline တြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းကလည္းအားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ဤapp ကေပးေသာauto-follow mode ကိုလူအေတာ္မ်ားမ်ားသေဘာက်ပါသည္။မိမိသြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆီေလ်ာ္မည့္ေျမပံုကိုဆြဲထုတ္ျပသေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ေျခလ်င္ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္းထြက္မည့္တိုးရစ္မ်ားအတြက္ဤapp မွာအေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
<Citymapper>
www.citymapper.com မွdownload ဆြဲခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာဤapp ကိုiOS အတြက္ေရာAndroid အတြက္ပါရႏိုင္ပါသည္။ဤapp ၏အားနည္းခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ႀကီး (၃၂) ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ရႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။Citymapper၏လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာဧရိယာမွာHere ႏွင့္ Maps.me.appတို႔ကိုမမွီပါ။သို႔ေသာ္ဤapp သည္က်န္သည့္ေျမပံုapp မ်ားအား အေရအတြက္ျဖင့္မၿပိဳင္ဆိုင္ဘဲအရည္အေသြးျဖင့္ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထား ပါသည္။ဤapp ကိုစသံုးသည့္အခါမိမိလက္ရွိတည္ေနရာကိုသာ ျပသေပးပါ မည္။သို႔ေသာ္လက္ရွိေနရာမွအျခားၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕သို႔အလည္သြားရန္ေရြးခ်ယ္ လိုက္ၿပီဆိုသည့္အခါယင္း၏အရည္အေသြးကိုစ၍ျပပါေတာ့သည္။ကေနဒါႏိုင္ငံဗင္ကူဘာၿမိဳ႕မွဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔သြားမည္လား။App ကမည္သည့္mode ကိုပင္ေပးထားသည္ျဖစ္ေစအမ်ားျပည္သူသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုbookmark လုပ္ႏုိင္သည္။ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္ၿပီးစက္ဘီး ငွားစီးႏိုင္မည့္ေနရာ၊Uber Taxi ငွားစီးႏိုင္မည့္ေနရာတိုင္းကိုလည္း သိႏိုင္ သည္။Appကိုစသံုးၿပီဆိုသည္ႏွင့္ခရီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာupdate မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီရႏိုင္သည္။မိမိစီးမည့္ရထားကိုအခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္လား။မိမိစီးမည့္ကားသည္ သက္ဆိုင္ရာမွတ္တိုင္သို႔ေရာက္လုနီးၿပီလားစသည္တို႔ကိုအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်သိေနရပါမည္။ယင္းအတြက္ အင္တာနက္မလိုပါ။မိမိသြားလိုသည့္ၿမိဳ႕သည္Citymapတြင္မပါ၀င္ဘဲ ျဖစ္ေနမည္လား။စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ Vote for Next city ေနရာတြင္Tap တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီးေနာင္ထုတ္မည့္ ေျမပံု တြင္ယင္းၿမိဳ႕ကိုထည့္သြင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။
<Duolingo>
ျပည္ပခရီးသြားမည္ဆိုသည့္အခါအဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္လွ်င္အေရးမႀကီး။အျခားေသာ ဘာသာစကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ယင္းေနရာ၌တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေျပာမည့္ဘာသာ စကားကိုထမင္းစား ေရေသာက္မွ်သိရန္လိုလာသည့္ထိုကိစၥအတြက္www.duolingo.com မွေန၍ Duolingo app ကိုdownload ဆြဲခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။iOSႏွင့္Android device မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမကWindows စနစ္သံုးဖုန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ခရီးသြားရင္း ဘာသာစကား သိရန္အတြက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမကႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားသင္ရန္ အတြက္ပါအသံုးျပဳသင့္ေသာapp ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ဂ်ပန္ဘာသာ တို႔ကို ခဏတျဖဳတ္သင္ဖူးေကာင္းသင္ဖူးပါလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္တီထြင္မႈ အားေကာင္းေသာဤapp ကမထိတထိသင္ခဲ့ရေသာဘာသာစကားတုိ႔ကို ဂိမ္းအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းၿပီးလက္ေတြ႕ေလာက၌အသံုး၀င္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။မိမိတစ္ႏိုင္ အသံုးျပဳရမည့္အခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ေပးၿပီးစပိန္ဘာသာ၊ဟီဘ႐ူးဘာသာမ်ားအပါအ၀င္ကမၻာေပၚ၌လူသံုးမ်ား သည့္ဘာသာစကား တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကိုသင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com