မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ :::: ကၽြန္ေတာ္တင္သမွ် Post ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေလ႕လာဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ site မွႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႕ မည္႕သည္႕ Post ကိုမဆို ျမန္မာ IT နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါတယ္ဗ်ာ။ ::::

Mogok

Monday, September 12

♪ “မိုဘိုင္းေခတ္၏ Fitness apps” ♫


မိုဘိုင္းေခတ္ႀကီးထဲတြင္က်န္းမာေရးလိုက္စားမႈဟူသည္မွာအၿမဲတေစအား ကစား႐ံုသြားၿပီးကစားမႈကိုမဆိုလို။ဆရာ၀န္၏ႀကီးၾကပ္မႈကိုဥာဏ္ပူေဇာ္ခေပး ၿပီးအၿမဲခံယူရမည္ဟုမေျပာ။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။လူတစ္ဦး၏သြားလာေနထိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုမ်က္ေျခ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္သည့္fitness app မ်ားေပၚ လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ယင္းတို႔ကထုတ္ေပးသည့္အေျဖမ်ားကိုၾကည့္၍ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေနထိုင္လွ်င္က်န္းမာေရးေကာင္းလာပါမည္။ထိုapp တို႔ကို အလယ္အလတ္အဆင့္စမတ္ဖုန္းမ်ား၊တက္ဘလက္မ်ားေပၚမွပင္လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္သည္။အခမဲ့ရရွိႏိုင္ သည့္ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးတန္း၀င္Fitness app တုိ႔ကုိေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရပါမည္။
<Google Fit>
www.bit.ly/googlefit 400 မွေန၍download ဆြဲခ်ၿပီးအခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္ သည္။ ပထမဆုံးversion ကုိ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကပင္စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုအထင္အျမင္ႀကီးေလာက္ေအာင္အရည္အေသြး မေကာင္း ခဲ့ပါ။Google သည္ယင္းApp ကုိေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ ယူခဲ့သည္။သို႔ျဖစ္ရာယခုအခ်ိန္တြင္အခမဲ့ရရွိႏုိင္ေသာfitness app မ်ား အနက္ အေကာင္းဆုံးအဆင့္သုိ႔ေရာက္လာပါသည္။က်န္းမာႀကံ့ခုိင္မႈကုိလုိလုိလားလားလုိက္စားသူတုိ႔အတြက္သာ မကရံဖန္ရံခါက်န္းမာေရးျမႇင့္တင္လုိသူတုိ႔အတြက္ပါသင့္ေတာ္ေသာApp ျဖစ္သည္။ဤApp ထဲတြင္ေျခလွမ္းမ်ားကိုအလုိ အေလ်ာက္ ေရတြက္ေပးေသာစနစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ယခင္ကထက္ပုိ၍ တက္တက္ၾကြၾကြျဖစ္ေအာင္လမ္းမ်ားမ်ားေလွ်ာက္ျဖစ္ေအာင္ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံစြာအေထာက္အကူေပးႏုိင္ သည္။လႈပ္ရွားမႈကုိအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္စနစ္ကမူလမ္းေလွ်ာက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သာမကေျပး ျခင္း၊စက္ဘီးစီးျခင္းစသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ပါေစာင့္ၾကည့္ၿပီးအေသးစိတ္က်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးႏုိင္သည္။
ယင္းApp ကုိပထမဆုံးအႀကိမ္ေခၚတင္အသံုးျပဳသည့္အခါအေျခခံအခ်က္ အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ယင္းအထဲတြင္ လိင္၊ အရပ္အျမင့္ႏွင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ယင္းApp ကေတာင္းခံသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ဖုန္းပိုင္ရွင္၏Location data ပါ၀င္ပါသည္။App ထည့္သြင္း ထားသည့္ဖုန္းကိုကိုင္ေဆာင္ၿပီးလႈပ္ရွားသြားလာသည့္အခါGoogle Fit သည္ေနာက္ကြယ္မွေန၍အသံတိတ္အလုပ္လုပ္ပါမည္။ဖုန္း၏motion sensor ကိုအသံုးျပဳ၍ဖုန္းပိုင္ရွင္၏ေျခလွမ္းတိုင္းကိုေျခရာခံေနပါလိမ့္မည္။ ဖုန္းပိုင္ရွင္အေျပးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည့္အခါသို႔မဟုတ္စက္ဘီးစီးသည့္အခါ ေထာက္လွမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး အျမန္ႏႈန္းအကြာအေ၀း၊ေျမျပင္မွအျမင့္စသည္တို႔ကို ပိုမိုတိက်စြာေျပာျပႏိုင္ရန္အတြက္GPS ကိုactivate လုပ္ပါမည္။ဘက္ထရီ ခါတိုင္း ထက္ပိုစားပါမည္။သို႔ေသာ္မိမိ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေျခရာခံ မွတ္တမ္း တင္ဖို႔အတြက္မည္သည့္ခလုတ္ကိုမွႏွိပ္ဖို႔မလိုျခင္းသည္Google Fit အား အျခားApp မ်ားထက္ထူးျခားေစသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
Default အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ဤApp သည္တစ္နာရီၾကာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကိုေျခရာခံ ရန္ပစ္မွတ္ထားပါသည္။သို႔ေသာ္ယင္းထက္ပိုၿပီးသတ္မွတ္လိုလွ်င္လည္းမိမိ စိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ထို႔ျပင္ေျခလွမ္းအေရအတြက္ကယ္လိုရီသံုးစြဲမႈပမာဏ၊ခရီးအကြာအေ၀းစ သည္တို႔ကိုလည္းမိမိစိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါ ေသးသည္။မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ျပည့္ေျမာက္ သည္ႏွင့္ဖုန္းကမိမိအား လာ၍အသိေပးပါမည္။မိမိကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်ိန္တြင္ဖုန္းကိုအၿမဲတေစ ေဆာင္ယူသြားျခင္းမရွိပါက လည္းမိမိ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ဖြင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။Google Fit သည္အျခားထင္ရွားေသာfitness app မ်ား စြာႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖင့္မိမိ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးပို၍အေသးစိတ္က်က်သိႏိုင္ပါ သည္။
အခ်ိန္ႏွင့္အကြာအေ၀းကိုအေျချပဳၿပီး႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေျခရာခံေသာစနစ္အျပင္ Google Fit ၌လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ျဖစ္ ေအာင္တြန္းတြန္းေစ့ေဆာ္မႈစေသာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္စြမ္းတြင္လည္းဒုတိယေနရာ၌ရွိေသာ Strava app ေလာက္အေသးစိတ္မက်ပါ။သို႔ေသာ္လူတစ္ဦး၏ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုအလိုအေလ်ာက္ေျခရာခံမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္အျခားfitness app မ်ားစြာတို႔အားခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္အေကာင္းဆံုးအဆင့္ကိုရရွိသြားခဲ့ ပါသည္။
<Strava Running and Cycling GPS>
www.bit.ly/strava 400 မွေန၍download ဆြဲခ်ၿပီးအခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာfitness app မ်ားအနက္တြင္stravaသည္ရည္မွန္းခ်က္ အျပင္းဆံုး ျဖစ္သည္။အေျပးသမားမ်ားႏွင့္စက္ဘီးသမားမ်ားကိုဦးတည္ခ်က္ ထားေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။Map My Fitness app ကဲ့သို႔ပင္ဤ app သည္လည္းဖုန္းပိုင္ရွင္၏လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုေျခရာခံရန္အတြက္ ဖုန္းထဲမွGPS ကိုအသံုးျပဳပါသည္။သို႔ျဖင့္အေသးစိတ္က်ေသာအခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္ၿပီးမိမိ၏တိုးတက္မႈကိုဆန္းစစ္ႏိုင္ေစပါ သည္။ထို႔ျပင္Strava community အတြင္းရွိအျခားေသာက်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈႏွင့္မိမိ၏ေလ့က်င့္မႈ ကိုႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ခြင့္ရွိလာေစပါသည္။
Stravaသည္အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အပိုင္းငယ္မ်ား အျဖစ္အလို အေလ်ာက္ ပိုင္းျခားၿပီးေဖာ္ျပေပးပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္သီးသန္႔အခ်ိန္ပိုင္းတစ္ခု တြင္ မည္မွ်ေလာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တိုးတက္မႈရွိသည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္သက္ဆုိင္ရာခရီးအကြာအေ၀းတစ္ခုအတြင္းအေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈရပါကလည္းဖုန္းပိုင္ရွင္ အားလာေျပာပါမည္။Stravaသည္အားကစားကိုအျပင္းအထန္လိုက္စားသူတို႔အတြက္အေထာက္ အကေပးႏိုင္သည္သာမက႐ိုး႐ိုးလမ္းေလွ်ာက္သူ၊ေျခလ်င္ေတာင္တက္သြားသူတို႔အတြက္လည္းအေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ထိုသူတို႔အတြက္မွတ္တမ္းမ်ားသြားရင္းလာရင္းက်န္းမာ ေရးလုပ္သူတို႔အတြက္မွတ္တမ္း မ်ားကိုလည္းအေသးစိတ္မွတ္တမ္းမ်ားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာမိမိ၏စြမ္းေဆာင္မႈအလိုက္တိုးတက္လာေသာ ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ျမင္ရ သျဖင့္အားကစားလိုက္စားလိုစိတ္ပို၍ထက္သန္ႏိုင္ပါသည္။Stravaတြင္ အလြန္႐ိုးရွင္းၿပီးလိုရင္းတိုရွင္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္ေသာinterface ရွိပါသည္။ အျခားေသာapp မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိပါသည္။လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သတင္းဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ၿပိဳင္ဆိုင္ႀကိဳးစားလိုစိတ္လည္းတိုးပြားလာႏိုင္ပါ သည္။Stravaသည္Google fit လိုအလိုအေလ်ာက္ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ အလို အေလ်ာက္ေျခလွမ္းေရတြက္ေပးျခင္းတို႔မလုပ္ႏိုင္ပါ။ထို႔ျပင္လႈပ္ရွားမႈsession တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္GPS ကိုသံုးမည္ျဖစ္ရာဘက္ထရီပိုအားကုန္ႏိုင္ပါသည္။
<Map My Fitness>
www.bit.ly/mmfitness400 မွေန၍download ဆြဲခ်ၿပီးအခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ပါ သည္။လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ေျပးျခင္း၊စက္ဘီးစီးျခင္းစေသာ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ မ်ဳိးစံုအတြက္ေျခရာခံႏိုင္ျခင္း၊ႀကိဳတင္ရည္မွန္းခ်က္ခ်ေစႏိုင္ျခင္းစေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိပါသည္။အားကစားလုပ္သူ၏ခရီးလမ္းေၾကာင္းအခ်ိန္၊ခရီး အကြာအေ၀း၊အသံုးျပဳေသာကယ္လိုရီတို႔ကိုမွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖုန္း၏GPS Sensor ကိုအသံုးျပဳပါသည္။ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ ေလ်ာ္ သည့္လမ္းေၾကာင္းကိုအႀကံျပဳေပးႏိုင္သည့္အျပင္မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္းအင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ရွာေဖြသံုးစြဲႏိုင္ေစပါသည္။ ေလ့က်င့္မႈတစ္ခုၿပီးသြားသည့္ အခါယင္းရလဒ္မ်ားအားfacebook၊twitter ေပၚရွိလူမ်ား ျမင္ခြင့္ျပဳမျပဳဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာလူမႈကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း လည္းရွိပါသည္။Map My Fitness ၏အားသာခ်က္မွာကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၆၀၀) အထိမွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ အထဲတြင္အေလးမျခင္းမွသည္တရားထိုင္ျခင္းအထိပါ၀င္ပါသည္။

<ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)>
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 
www.pyaephyo.com

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...