စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ – တယ္လီေနာျမန္မာ လိမိတက္ (“တယ္လီေနာ”)သည္ ‘Game On’ အစီအစဥ္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္(စေနေန႕)ႏွင့္ ၁၁ ရက္(တနဂၤေႏြေန႕)တို႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာ ၇ ခု တြင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ပိုကီမြန္မ်ားမ်ား လာေရာက္ေစမည့္ ေမာ္ဒ်ဴး မ်ားကို မိနစ္ ၃၀ ၾကာထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခား ေပ်ာ္စရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ရာ ပိုကီမြန္ ရွာေဖြသူ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ား အားလံုး (သို႕မဟုတ္) အဆင္ေျပရာ ေနရာသို႕ လာေရာက္ ႏိုင္ၾကပါသည္။

ထို႕အျပင္ ယင္းေနရာမ်ားကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ တယ္လီေနာ၏ ‘Game On’ဘက္စ္ကားကိုလည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ မနက္ ၉နာရီခြဲမွာ ညေန ၅နာရီခြဲအထိ ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္ ယင္းဘက္စ္ကားကို လူ ၆၀ ဦးအထိ အခမဲ့ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုက္ပါစီးနင္းလိုသူမ်ားသည္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ‘Game On’ စာမ်က္ႏွာ http://goo.gl/lFHlM0 တြင္ ေန႕အလိုက္ ၾကိဳတင္မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘတ္စ္ကားၾကီးေပၚတြင္ ဖုန္းအားသြင္းႏုိင္မည့္အျပင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဂိမ္းမ်ားကစားျခင္းႏွင့္ ပုိကီမြန္ဖမ္းျခင္းမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီေနာ၏ စေန၊တနဂၤေႏြ Game On အစီအစဥ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ကစတင္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္  ေမာ္ဒ်ဴးထုတ္လြတ္မည့္အခ်ိန္၊ေနရာႏွင့္ ‘Game On’ ဘက္စ္ ကား ေရာက္မည့္ ေနရာမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

၀၉း၃၀ – ၁၀း၀၀                   ဆရာစံ ပန္းျခံ (ရန္ကင္းစင္တာအနီး)
၁၀း၃၀ – ၁၁း၀၀                    အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ (ေျခာက္ထပ္ၾကီးအနီး)
၁၁း၃၀ – ၁၂း၀၀                    ျမကၽြန္းသာ
၁၂း၃၀ – ၁၃း၃၀                   အင္းယားကန္ေဘာင္ (ျပည္လမ္း) (ေန႕လည္စာ)
၁၄း၀၀ – ၁၄း၄၅                   ကန္ေတာ္ၾကီး ပန္းျခံ
၁၅း၀၀ – ၁၆း၀၀                   ေရႊတိဂုံဘုရား (ၾကားေတာရ)
၁၆း၃၀ – ၁၇း၃၀                   မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ