(Self-defensive) မိန္းကေလးမ်ား မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ spray ပက္ၿဖန္းၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူၿပီး ပစည္းလု့ယူခံရၿခင္း လူအုပ္ႏွင့္ ရန္မူလာၿခင္းတိုကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ခိုက္သူ မ်က္လံုးမ်ားစပ္ၿဖင္းၿပီးအနံဆိုး၀ါးကာ ရုတ္တရက္ ဘာမွမၿမင္ရေတာ့ပဲၿဖစ္တတ္ပါတယ္ (၅မီနစ္ခန့္)။  ထိုေၿကာင့္ တိုက္ခိုက္ခံရသူထြက္ေၿပးရန္အခ်ိန္ရပါတယ္.
မႈခင္း အဓိက႐ုဏ္း တားဆီးေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
စိုက္ခင္းမ်ားမွ ပိုးမႊား အဖ်က္အႏၲရာယ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

 ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို ဟန္႔တား ေျခာက္လွန္႔ဖို႔အတြက္လည္း သံုးႏိုင္ပါသည္။
8ml.>>> Price ~ 9500 kyats
Harrier Mobile  : 09979987611