ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေသာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကိုေပးထားေသာ
အူရီဒူးျမန္မာမွ ၎၏၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းဂိမ္း ကစားႏိုင္ေသာ Gameloft
၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို ယေန႔စတင္မိတ္ဆက္ေပးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။ Gameloft သည္င္ငံတကာမွ
က်ာ္ၾကားသည့္ ဂိမ္းေပၚတယ္လ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရိုးရွင္းေသာ ဂိမ္းမွစၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ
အၾကီးစားဂိမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ယခင္ကဆိုလွ်င္ Gameloftပၚတယ္လ္ကိုမန္မာႏိုင္ငံမွ မိုဘိုင္းဂိ္မ္းကစားျခင္းကိုစ္သက္သူမ်ားက
သိရွိေသာ္လည္းပၚတယ္လ္ထဲရွိ ဂိမ္းမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယခုအခါတြင္ အူရီဒူး၏
မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Gameloft မွ ဂိမ္္းမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊
ဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ေသာ အထူးအခြင့္အေရးအတြက္ Gameloft Games Club ကို
စာရင္းသြင္းရယူျခင္းတို႔အျပင္ အူရီဒူးဖုန္းဘီလ္ျဖင့္လည္း in-game itemမ်ားကို
၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ အူရီဒူး၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳထားသူတိုင္းသာလွ်င္ Gameloft
တြင္ရွိေသာ အခန္းက႑မ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္ထူးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အူရီဒူး၏၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Gameloftပၚတယ္လ္ရွိ မိုဘိုင္းလ္ဂိမ္းမ်ားကို
ရြးခ်ယ္ပံုမ်ိဳးစံုကိုပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ တစ္လလွ်င္ ၅၂၅က်ပ္ က်သင့္ေငြျဖင့္ ရယူျခင္းျဖင့္
ရလဒ္ပိြဳင့္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး အခမဲ့ဂိမ္းမ်ားကို ရယူျခင္း (သို႔) က်သင့္ေငြ ၁၀၅၀က်ပ္ကို
စတင္ေပးေဆာင္ၿပီး ဂိမ္းတစ္ခုျခင္းကိုဒါင္းလုပ္ရယူျခင္း စသည္ျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံကို
ရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ Marketing & Communication Director ျဖစ္ေသာဒၚပြင့္ဦးေဆြမွ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
မိုဘိုင္းဂိမ္း၀ါသနာရွင္မ်ားအတြင္ အူရီဒူးကေန Gameloft နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဂိမ္းေပၚတယ္လ္တစ္ခုကို
မိတ္ဆက္ေပးတဲ့အတြက္ Age of Sparta, Modern Combat 5, Asphalt 8 စတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ဂိမ္းေတြကို
ကစားခြင့္ရေအာင္ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ထင္ရွားတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ေကာင္ေတြျဖစ္တဲ့ Spiderman, the
Minions နဲ႔ Avengers စတာေတြကိုလဲ ကစားခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို စိတ္စားစရာေကာင္းၿပီး
ပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ ဂိမ္းေတြကို အူရီးဒူးရဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူေတြအတြက္
ပးႏိုင္တာေၾကာင့္ တကယ္ကို ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕မန္ဆန္ၿပီး တည္ျငိမ္တဲ့ အင္တာနက္ကြန္ရက္နဲ႕
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဂိမ္းေတြကို ကစားရတာပ်ာ္ရႊင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္။” ဟု
ပာၾကားခဲ့ပါသည္။
Gameloft မွ Sr. Regional Director – SEAP & Indian continent ျဖစ္သည့္ Florent Vallauri က “
ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ အူရီဒူးနဲ႕ပူးေပါင္းျပီးမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္အတြင္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေကာင္းဆံုး
မိုဘိုင္းဂိမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစံု စုစည္းထားသည့္ မိုဘိုင္းဂိမ္းေပၚတယ္လ္ကို ယူေဆာင္လာေပးႏုိင္တဲ႕အတြက္
အလြန္ပီတိျဖစ္ပါတယ္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႕ ယခုကဲ့သုိ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္လည္း
က်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ သာမန္ဂိမ္းကစားသူ ၊ အလယ္အလတ္တန္းႏွင့္
အၾကီးစားဂိမ္းကစားသမားေတြအတြက္ပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ေကာင္းျပီး ထူးျခားတဲ႕
မိုဘိုိင္းဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳကို ကမ္းလွမ္းေပးႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္လို႕ ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္ “
ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
Andorid ဖုန္းအသံုးျပဳသူအားလံုးအေနျဖင့္ Gameloft ရွိ ဂိမ္းမ်ားကိုကစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အူရီဒူးရဲ႕ဆင္းကတ္ကို အသံုးျပဳေနသူမ်ားဟာ http://wapshop.gameloft.com/ooredoomm သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး
Gameloft ရွိ စ္သက္ဖြယ္ရာ ဂိမ္းမ်ားကို စတင္ကစားခြင့္ရႏိုင္မည္ ဖစ္ပါသည္။