11/16/2016

♪ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ျပဴတာကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ Apps မ်ား ♫

1


သင့္ရဲ႕ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ျပဴတာ နွစ္ခုစလံုးဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားပါပဲ။ သူတို႔ ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရင္ ပိုေတာင္မွ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းအံုးမွာပါ။ USB Cable နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ တာကိုေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ကြန္ျပဴတာနဲ႔ စမတ္ဖုန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ တိုးပြားေပးႏုိင္တဲ့ Apps မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီ Apps မ်ားကို အသံုးျပဳရင္ ဖိုင္မ်ား ေပးပို႔ရယူတာ၊ ဖုန္းမွ Notification မ်ားကို ကြန္ျပဴတာမွာ ၾကည့္ႏုိင္တာ၊ စမတ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳစရာမလိုဘဲ ဖုန္း Message မ်ားကို ကြန္ျပဴတာမွ ေပးပို႔ႏုိင္တာ စတဲ့ စြမ္းရည္မ်ား ရရွိႏိိုင္မွာပါ။

စြမ္းေဆာင္ရည္ မတူညီတဲ့ App သံုးခုကို ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ App သံုးခုဟာ Android မွာ အသံုးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ App မ်ားကို iPhone မွာလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ iOS 8 အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ အသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Handoff ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ iPhone, iPad နဲ႔ Mac မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး Mac ကေန ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္သလို ဖုန္းမွာ ေရးထားတဲ့ အီးေမးကို iPad မွာ လက္စသတ္ႏုိင္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အျခား စြမ္းေဆာင္ခ်က္ အသစ္ေတြလည္း iOS 8 မွာ ပါရွိလာပါတယ္။

Pushbullet
Free, Android and iOS

Pushbullet ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မွာ မ်ားစြာ တိုးတက္လာပါတယ္။ လင့္မ်ား၊ မွတ္စုမ်ားနဲ႔ ဖုိင္မ်ားကို Device မ်ားၾကားမွာ ေပးပို႔ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ Pushbullet ဟာ အခုဆိုရင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ရယူႏိုင္တဲ့၊ Android မွ Notification မ်ားကို ကြန္ျပဴတာမွာ ျပသႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Tool တစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွာ Pushbullet App ကို ထည့္သြင္းထားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ကြန္ျပဴတာမွာေတာ့ Chrome နဲ႔ Firefox တို႔အတြက္ Browser Extension မ်ားကို အင္စေတာ လုပ္ထားရမွာပါ။

အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိ္င္ၿပီး မွတ္စုမ်ား၊ လင့္မ်ား၊ ဖိုင္မ်ား၊ တည္ေနရာမ်ား၊ Checklist မ်ားကို ကြန္ျပဴတာကေန ဖုန္းသို႔ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းကေန ကြန္ျပဴတာသို႔ ေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ Pushbullet ကို အသံုးျပဳတဲ့ အျခားသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ထံသို႔လည္း ေပးပို႔ႏုိုင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ Pushbullet ကို အသံုးျပဳရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ဖုန္းမွ Notification မ်ားကို ကြန္ျပဴတာမွာ ၾကည့္ႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္း၀င္လာရင္ ကြန္ျပဴတာက သိႏုိင္တာက ေကာင္းမြန္ၿပီး ဖုန္းမွ Message မ်ားကိုလည္း ကြန္ျပဴတာမွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာမွာ ျပသမယ့္ Notification မ်ားအတြက္ ဖုန္းမွ Apps မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အနားယူခ်ိန္မွာ ကြန္ျပဴတာမွာ အခ်က္ျပမႈမ်ားကို မျပသေပးေအာင္ ပိတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ iPhone App မွာေတာ့ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ မပါတာကို သတိျပဳပါ။

အားသာခ်က္။   ။ Set Up လုပ္ရတာ လြယ္ကူၿပီး ဖိုင္မ်ား ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ရတာ ရိုးရွင္းပါတယ္။
အားနည္းခ်က္။  ။ App ရဲ႕ ဒီဇိုင္းက အစပိုင္းမွာ ရႈပ္ေထြးတတ္ပါတယ္။

1

Moaxis
Free, Android and iOS
Pushbullet လိုပဲ Moaxis က သင့္ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ျပဴတာကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဖုန္းမွ Notification မ်ားကို ကြန္ျပဴတာမွာ ျပသေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း Moaxis ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ဖုန္း Message မ်ားကို Windows, Mac, Chrome Apps မ်ားကေန ေပးပို႔ႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Moaxis ကို ဖုန္းမွာ အင္စေတာ လုပ္ၿပီးရင္ သင့္ကြန္ျပဴတာကို Add လုပ္ၿပီး Set Up လုပ္ရပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Sync လုပ္ႏုုိင္ဖို႔ပါ။ Set Up လုပ္ၿပီးရင္ App ကို ထပ္ဖြင့္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ Desktop App ကေန Message မ်ားေပးပို႔ႏုိင္ၿပီး ဖုန္းရဲ႕ Address Book ကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းမွ SMS Conversation မ်ားကို ကြန္ျပဴတာမွာ ျပသေပးႏုိင္ၿပီး ဆက္လက္ စကားေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္က Address Book ကို ၾကည့္ႏုိင္ေပမယ့္ Edit ျပဳလုပ္လို႔ မရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္။   ။ ကြန္ျပဴတာကေန ဖုန္း Message မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေပးပို႔ ရယူႏုိင္ပါတယ္။
အားနည္းခ်က္။  ။ Set Up လုပ္ရတာ ရႈပ္ေထြးၿပီး Address Book ကို ကြန္ျပဴတာကေန Edit မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။

2


Airdroid
Free, Android Only

Airdroid ထြက္ရွိေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာပါၿပီ။ သင့္ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ဖုန္းကို Sync လုပ္ဖို႔ နာမည္ႀကီး ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Airdroid ဟာ ဖိုင္မ်ားကို ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ေပးပို႔ႏုိင္တာ၊ ကြန္ျပဴတာမွာ ဖုန္းမွ Notification မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္တာနဲ႔ ကြန္ျပဴတာကေန ဖုန္း Message မ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္တာ အျပင္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ပါရွိပါတယ္။

Airdroid က သင့္ဖုန္းကို ကြန္ျပဴတာကေန Manage ျပဳလုပ္ဖို႔ အဓိက ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး Call Logs နဲ႔ Clipboard မ်ားကို ကြန္ျပဴတာကေန ၾကည့္ႏုိင္တာကေန၊ Apps မ်ားကို ကြန္ျပဴတာကေန အင္စေတာ လုပ္ဖို႔နဲ႔ ဖုန္းရဲ႕ Screenshot ကို ကြန္ျပဴတာကေန ရိုက္ဖို႔ အထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္း Message မ်ားကို ကြန္ျပဴတာကေန ေပးပို႔ရာမွာေတာ့ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အျခား Tools အားလံုးက အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ Apps မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္။   ။ Airdroid ကို ဘေရာက္စာကေန အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ အတြက္ ကြန္ျပဴတာတိုင္းမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။
အားနည္းခ်က္။  ။ အသံုးျပဳတိုင္း ဖုန္းနဲ႔ Airdroid ကို ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရတာပါ။

3<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 


www.pyaephyo.com