1/12/2017

♪ “ၿမိဳ႕ျပမွာသြားလာေရး အဆင္ေျပေစဖို႔” ♫

Image may contain: phone

လူတိုင္းနီးပါးသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေန႔စဥ္အိမ္ျပင္ထြက္၍ သြားလာလႈပ္ရွားၾကရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အလုပ္ ပိတ္ရက္၊ နားရက္မ်ားမွာေတာ့ တစ္ေန႔လုံးအိမ္မွာပဲေန၍ အခ်ိန္ကုန္ေသာသူမ်ားလည္းရိွပါသည္။ သာမန္ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားမွာေတာ့ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေပတစ္ရာ လမ္းမမ်ားေပၚ သြားလာလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ေနရာမ်ဳိးစုံသုိ႔ သြားလာ လႈပ္ရွားသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားကို အားကိုး အားထားျပဳရပါသည္။ ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑မွာလည္း အေရးႀကီးရာနည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈအရ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားသည္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာၾကပါသည္။ လူဦးေရ သိပ္သည္းေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကား၊ ရထား၊ သေဘာၤစီးဖို႔အတြက္သည္ပင္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ဒုကၡျဖစ္ၾကရပါသည္။ ေန႔စဥ္႐ုံးတက္၊ ႐ုံးဆင္းဖို႔အတြက္ သြားလာေရးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္ မ်ားစြာကုန္ဆုံးၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားကေတာ့ သြားလာေရးႏွင့္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ အဆင္ေျပေစရန္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အသုံးျပဳၾကပါသည္။ တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္လမ္း မ်ားေဖာက္လုပ္၍ အျမန္ရထားမ်ား စီးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားၿပီး၊ ကားမ်ားလ်င္ျမန္စြာသြားလာႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ႏွစ္ထပ္၊ သုံးထပ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကေတာ့ ေနရာအလိုက္ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္

မိနစ္ပိုင္းအတြင္း သြားလာေနေသာအျမန္ရထားမ်ား၊ Bus မ်ား ရိွေသာ္လည္း စီးနင္းသူအားလုံးနီးပါးမွာ အလ်င္လိုၾကေသာ ေၾကာင့္ ႐ုံးတက္၊ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္ မ်ားတြင္ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ပါဖုိ႔အတြက္ပင္ ႀကိဳးစားၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုံးတက္၊ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္မ်ား တြင္ စီးနင္းသူမ်ားအား လမ္းညႊန္ထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ထားျခင္းမ်ဳိးလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ ရထား ထြက္ခြာခါနီး အလ်င္အျမန္မတက္ေစရန္၊ ၀င္ဆံ့သည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္၍ စီးနင္းမႈမရိွေစရန္စသည္တို႔အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးတတ္ ၾကပါသည္။ Bus မ်ားစီးနင္းသည့္ အခါတြင္လည္းခရီးသည္မ်ားအဆင္ေျပ ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးထားၾကပါသည္။ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း မ်ားထိုင္ႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးထိုင္ခုံမ်ားသတ္မွတ္ထားသလုိ၊ ကားအတက္ အဆင္း အဆင္ေျပေစရန္ ေျခ နင္းခုံမ်ားတြင္လည္း ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားၾကပါသည္။ တစ္ထပ္ Bus မ်ားရိွသလို၊ ႏွစ္ထပ္ Bus မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ အေပၚထပ္တြင္ လူဦးေရမည္မွ် စီးနင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနရာမည္မွ် လြတ္ေနေသးေၾကာင္းကိုလည္းကားအတက္အဆင္း ေနရာတြင္ LED ဘုတ္ျဖင့္ ေၾကညာေပးၾကပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ Taxi (အငွားကား)စီးျခင္းမွာ Bus စီးျခင္း၊ ေျမ ေအာက္ရထားစီးျခင္းထက္ ေငြကုန္ ေၾကးက်မ်ားေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္သြားလာေရးအတြက္ အားထားရန္ ခက္ခဲ ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ၿမိဳ႕ျပ၏ အေရးႀကီးေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ေလဆိပ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကို ေျမေအာက္ ရထားေဖာက္လုပ္ ေပးျခင္း၊ Bus ေျပးဆြဲေပးျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။ ေလဆိပ္ မ်ားတြင္ Bus ၊ အငွား ကား၊ ေျမေအာက္ရထားစသည္ျဖင့္ သြားလာေရး အေထာက္အကူျပဳယာဥ္မ်ဳိးစုံကို ဖန္တီးေပးထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးပါ။ ခရီးသည္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္စီးနင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏အ၀င္ေပါက္ဟာ မ်က္ႏွာပန္းလွမွာျဖစ္ပါသည္။အငွားကားစီးျခင္းသည္ခရီးစရိတ္ပိုမို ကုန္က် ေသာ္လည္း အေလး အပင္၀န္စည္စလြယ္မ်ားနဲ႔ဆိုပါက အငွားကားမ်ားကို သာ အားထားၾကရပါသည္။ လူအမ်ားနဲ႔ တိုးႀကိတ္စီးစရာမလုိဘဲ သက္ေသာင့္ သက္သာျဖင့္ ဟန္က်က်စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း အငွားကားမ်ားအား စီးနင္းသူမ်ားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႐ုတ္တရက္မိုးရြာသည့္အခါ၊ ပြဲလမ္းသဘင္ မ်ားရိွသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အငွားကား ငွားစီးဖို႔ မလြယ္ကူႏိုင္ပါဘူး။ နည္းပညာ မ်ားတိုးတက္လာသည့္အခါ အငွားကားငွားစီးရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပလာပါသည္။ မိမိရိွ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ အငွားကားမ်ားကို မိမိရိွရာသို႔ လာႀကိဳခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္နာမည္ေက်ာ္၊ အျမတ္ရျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားျပားကာ၊ အလားတူ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အၿပိဳင္ အဆိုင္ထြက္ေပၚလာပါသည္။

နာမည္ေက်ာ္နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ Apple သည္လည္း သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ က႑တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီျဖစ္ပါသည္။ Apple ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ Didi Chuxing လုပ္ငန္း တြင္ေဒၚလာ 1 billion ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွာျဖစ္ပါသည္။ Didi Chuxing ကို Didi Kuaidi, Didi Dache ဟူ၍လည္းေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ေဘဂ်င္းတြင္ တည္ရိွၿပီး၊ တ႐ုတ္ျပည္မေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တည္ေထာင္သူႏွင့္ CEO မွာ Cheng Wei ျဖစ္ကာ၊ President မွာ Liu Qing ပါ။ တည္ေထာင္သူ Cheng Wei ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏နာမည္ေက်ာ္ အြန္လိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္ ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ေသာ Alibaba တြင္လည္း ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ Didi Chuxing တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ လူငယ္ႏွင့္ လူလတ္ပိုင္း အရြယ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ Didi Chuxing တြင္ အငွားကား၀န္ေဆာင္မႈ တစ္မ်ဳိး တည္းသာ ရရိွႏိုင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ကားမ်ားလည္း ငွားႏိုင္ ပါသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ Didi Bus မ်ားျဖင့္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးေန ပါသည္။

Apple CEO Tim Cook အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္လုိျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုျခင္းမွာ အစဥ္သျဖင့္ျဖစ္ေပၚ ေနေသာစိတ္၀င္စားမႈျဖစ္ပါ သည္။ ယခုအခါ Didi တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာရိွႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိထဲမွအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ အေနအထားကို ေလ့လာခြင့္ရရိွလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားသည့္ Benjamin Kerry & Gavin Lenaghan ကမွတ္ခ်က္ျပဳ ပါသည္။ "Tim Cook ဟာ ထူးျခားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ပါ။ Didi လုပ္ငန္းဟာ အခုလုိ Apple နဲ႔ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္လည္း ခံစားခ်က္အရမ္းေကာင္းပါတယ္”ဟု Didi ရဲ႕ president ျဖစ္သူ Liu က Bloomberg ရဲ႕ေမးျမန္းမႈမွာေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ Didi ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူ ေနသူ အေရ အတြက္ဟာ ေန႔စဥ္တိုင္းတြင္ သန္းခ်ီရိွေနၿပီး၊လုပ္ငန္းတူညီ ေသာ Uber နဲ႔လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါ သည္။ Apple ရဲ႕ ယခုလုိ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟာ Uber နဲ႔ပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ သတင္း ထြက္မႈၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ Apple ရဲ႕ ကားစီမံကိန္းဟာအခုလို Didi နဲ႔ ပူးေပါင္းမႈေနာက္တြင္ ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ ေသာအေနအထားျဖစ္လာပါသည္။ ပထမဆုံး Apple car သည္ electric အမ်ဳိးအစားျဖစ္မည္ဟုလည္း နည္းပညာ အေရးသုံးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ နည္းပညာစနစ္ဆန္းမ်ား၊ ပစၥည္း မ်ားကို ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားသည္ Apple ရဲ႕ကားသတင္းကိုသာမက အျခား နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၏ ကားထုတ္လုပ္မည့္ ကိစၥမ်ားကို ပါစိတ္၀င္စားၾက ပါသည္။

ေမာင္းသူမဲ့ကားသတင္းမ်ားကေတာ့ စိတ္၀င္စားမႈအခံရဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္းသူမဲ့ကား မ်ားဟာ စင္ကာပူသုိ႔ပင္ေျခဆန္႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္းသူမဲ့ အငွားယာဥ္မ်ားအစျပဳမႈရိွခဲ့ၿပီး၊ ေမာင္းသူမဲ့ bus မ်ားအထိပါ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ အငွားကားငွားစီးသည့္အခါ ပိုက္ဆံ ေပးေခ်မႈလြယ္ကူေစရန္ ကတ္စနစ္ႏွင့္ အျခားေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ စမတ္ဖုန္း၊ စမတ္နာရီတို႔မွတစ္ဆင့္ ကားခေပးေခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အငွားကား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ားပိုမို၍ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သြားလာေရးကိစၥမ်ားတြင္ေ၀ဟင္မွ ပ်ံ၀ဲေသာ ယာဥ္မ်ားသည္လည္း အေထာက္အပံ့မ်ားစြာေပးပါသည္။ တန္ဖိုး သက္သာေသာေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားဦးေရပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အေရးေပၚကုသရမည့္ လူနာမ်ား အခ်ိန္မီေဆး႐ုံသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္အတြက္ႏွင့္အျခား အေၾကာင္းအရာ မ်ားအတြက္ ရဟတ္ယာဥ္ရပ္နားႏိုင္မည့္ကြင္းမ်ားအား ေဆး႐ုံ ႏွင့္ ေခတ္မီ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ ထည့္ သြင္းတည္ေဆာက္ထားၾကပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က မိတ္ဆက္သြားခဲ့ေသာ တစ္ ေယာက္စီးနင္းႏိုင္ေသာ Drone သည္လည္း ပရိသတ္စိတ္၀င္ စားမႈရရိွခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Ehang 184 drone ေၾကာင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ ေရးက႑တြင္ Drone မ်ားကိုစဥ္းစားလာခဲ့ၾက ပါသည္။ ကားမ်ားဟာ သြားလာေရးအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ္လည္း မီးခိုး ထုတ္လႊင့္မႈအပိုင္းႏွင့္ ေလာင္စာသုံးစြဲမႈအပိုင္းတြင္ ျပႆနာရိွေသာေၾကာင့္ သဘာ၀မွရရိွေသာစြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါ သည္။ ဆိုလာ စနစ္မွရရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကိုကားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ ေအာင္တီထြင္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေလာင္စာဆီသုံးကားမ်ားေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ေခတ္စားပါက အိမ္မွာပင္ဖုန္းအားသြင္းသလို၊ အားသြင္း၍ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါမည္။ ၿမိဳ႕ကိုရစ္ေခြစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေရယာဥ္မ်ားကိုလည္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အပိုင္းတြင္ အင္အား တစ္ရပ္အျဖစ္သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာေနရေသာ သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးမွာအဓိကအေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္းႏွင္သူ တစ္ဦးေၾကာင့္ လိုက္ပါစီးနင္းသူေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡေရာက္ရသည္ သာမက က်န္ရစ္သည့္မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ပါ အပူေသာကမ်ားေစပါသည္။ ခရီးသြားဟန္ေဆာင္ထားေသာ ဒုစ႐ိုက္သမား မ်ား၊ ကားတိုက္ခံရဟန္ေဆာင္ကာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းသူမ်ားေၾကာင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေန သည့္ အငွားယာဥ္ေမာင္း မ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရပါသည္။ တိုးတက္ေသာေခတ္မွာ ပို႔ေဆာင္သူႏွင့္ လိုက္ပါစီးနင္းသူတို႕ၾကား အျပန္အလွန္သတိထားျခင္းမ်ားလည္း ပိုတိုး လာပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 Download
www.pyaephyo.com