1/01/2017

♪ “ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ Facebook Live” ♫

Image may contain: 1 person, phone and text

လူမႈကြန္ရက္ Facebook သည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ္ လည္း ထိပ္ဆံုးအဆင့္မွ ေလ်ာ့က်မသြား ေစရန္အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ မ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနရပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ Facebook က ေဖာ္ ထုတ္လာသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတစ္ခုမွာ Facebook Live ျဖစ္သည္။ Facebook Live ကို www.live.fb.com မွေန၍ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ broadcasting tool တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မိမိထံလာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ သူမ်ားႏွင့္ Video Live Streaming လုပ္ႏိုင္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းကို ထူေထာင္ႏိုင္ေစပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ Facebook Live ကို iOS ႏွင့္ Android ေပၚတြင္ ရွိေသာ Facebook app ထဲသို႔ ေပါင္းထည့္ေပးထားပါ သည္။ ယင္းကို သံုး၍ မိမိ အေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားထံ live broadcast လႊင့္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိမ်က္စိက်ေသာ အရာ တစ္ခုခုအေၾကာင္းကိုလည္း Live broad- cast လႊင့္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ Facebook အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ရေသာ္လည္း လုပ္ရက်ဳိးနပ္ပါသည္။ Facebook Live အေၾကာင္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာဆိုလာၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ အလ်င္အျမန္ လူသံုးလည္း မ်ားလာလ်က္ရွိပါ သည္။

Facebook Live သည္ ပင္မ Facebook ႀကီးထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ app ဟုဆိုႏိုင္ သည္။ Streaming Video ကို မိမိ၏ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ (သို႔မဟုတ္) Wi-Fi အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ Facebook Live သည္ device တြင္းရွိ ကင္မရာႏွင့္ မိုက္က႐ိုဖုန္းကို အသံုးျပဳပါသည္။ Facebook app ၏ အေပၚ၀ဲဘက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ Live button ကို ႏွိပ္လွ်င္ ယင္းကိုသံုးႏိုင္ပါ သည္။ မိမိထုတ္လႊင့္မည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေရးရ ပါမည္။ မိမိထုတ္လႊင့္မည့္ ဖိုင္ကို ေရြးရပါမည္။ Go Live ကို တစ္ခ်က္ေခါက္ လိုက္သည့္အခါ စကၠန္႔အနည္းငယ္မွေန၍ သုညသို႔ ေရာက္သည္အထိ Countdown လုပ္ပါမည္။ ယင္းေနာက္ မိမိထုတ္လႊင့္ေသာ အစီအစဥ္သည္ (အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေကာင္းမည္ ဆိုလွ်င္) အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ ႏႈန္းျဖင့္ ေလလႈိင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါမည္။ Countdown ၿပီးသြားၿပီဆိုလွ်င္ Finish ေနရာ၌ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရပါမည္။ မိမိ႐ိုက္ကူး ထားေသာ ဗီဒီယိုကားပိုင္းတိုအား အလွအပ မြမ္းမံ ဆင္ယင္မႈမလုပ္ဟုဆိုလွ်င္ အျခားအလုပ္ပိုမ်ား လုပ္ဖို႔မလိုပါ။ Facebook website ထဲသို႔၀င္လွ်င္ အျခားသူမ်ား မိမိ၏ဗီဒီယိုအား ၾကည့္ေန သည္ကို အသာထိုင္၍ ၾကည့္႐ံုသာရွိပါသည္။

Facebook Live သည္ အခ်င္းခ်င္းတုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကို အသားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Facebook သံုးစြဲသူမ်ားအေန ျဖင့္ Live video ၾကည့္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အျခားသူမ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေစရန္ invite လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္သံုးေနက် ျဖစ္သည့္ Live ကိုၾကည့္ၿပီး မိမိတင္လိုက္ေသာ ဗီဒီယိုအေပၚ လူအမ်ား၏တုံ႔ျပန္မႈကို အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ Comment ေပးခြင့္ေၾကာင့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို လႊင့္ေနရင္း ခ်က္ခ်င္းမွာပင္သိႏိုင္ သည္။ Facebook ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Streaming Video မ်ားတြင္ လူအမ်ား ပါ၀င္မႈ ေနာင္တြင္လူအမ်ား၏ အေမးအေျဖပံုစံျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ဖို႔လည္း Facebook က ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။Facebook Live ႏွင့္ ဆင္တူ ေသာ အျခားထုတ္လႊင့္မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ Periscope ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားကမူ Live video သည္ အနာဂတ္ကာလ၌ အြန္လိုင္း စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ Facebook Live သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အံ့အားသင့္ရေလာက္ေအာင္ လူႀကိဳက္ မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္၌ active User 1.71 ဘီလီယံရွိေနေသာ လူမႈကြန္ရက္ႀကီးအတြက္ကား ထူးဆန္း လွသည္ဟု မဆိုသာပါ။ Facebook Live အလ်င္အျမန္ ထြက္ေပၚလာရျခင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ
(၄) ရက္ Meerkat Live video အစီအစဥ္ ပိတ္သိမ္းၿပီး၊ House Party ဟု ေခၚေသာ app အသစ္ထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ လွ်က္ရွိပါသည္။
Facebook Live ျဖင့္ မိမိ၏ တစ္ေန႔တာကို Live broadcast လုပ္ႏိုင္ပါမည္ လား။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဤသို႔မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လုပ္ခြင့္ျပဳ လာပါကလည္း Stream တစ္ခုတည္းေပၚမွေန၍ လုပ္ႏိုင္ မည္မဟုတ္ပါ။ broadcaster မ်ားအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ (၂၄) နာရီ Live video ထုတ္လႊင့္ ခြင့္ရပါေစမည္ဟု အာမခံထားေသာ္လည္း ဗီဒီယို ကားပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး (၄) စကၠန္႔မွ အမ်ားဆံုး မိနစ္ (၉၀) အထိသာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ယင္းထက္ပိုၾကာေအာင္ Live video ထုတ္လႊင့္ခြင့္ျပဳလာ ပါကလည္း မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေပၚမွ ထုတ္လႊင့္သည္ထက္စာလွ်င္ Wi-Fi အင္တာနက္ေပၚမွ ထုတ္လႊင့္ျခင္းက ပို၍ သဘာ၀က်ပါလိမ့္မည္။ မိုဘိုင္း အင္တာနက္ေပၚမွသြားလွ်င္ မိမိ၀ယ္ထားေသာ data ပမာဏမွာ အလ်င္ အျမန္ကုန္ဆံုးသြားႏိုင္ပါသည္။ လိုင္းဆြဲအားညံ့ဖ်င္းပါက Go Live button အေရာင္မွန္ေနပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Streaming video ထုတ္လႊင့္မည့္ေနရာကို အေသအခ်ာ ေရြးဖို႔ လိုပါသည္။Streaming video ထုတ္လႊင့္သည့္အခါ instagram တြင္သံုးေနေသာ filter မ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ Filter မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ Pop ၊ Classical ၊ funk ႏွင့္ acid စေသာ filter မ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းက ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္း၏ အသြင္အျပင္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Screen ေပၚ၌လည္း မတူ ကြဲျပားေသာ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးႏိုင္ ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းႏုိင္သလို ဗီဒီယိုကားပိုင္းအတြင္းမွ အခ်ဳိ႕အစိတ္ အပိုင္းမ်ားအား အေရာင္ျဖင့္ အသားေပးျပသႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိလာပါမည္။ Live video တစ္ခုထုတ္လႊင့္မႈၿပီးခ်ိန္တြင္ ယင္းကို save လုပ္ထားၿပီး Live ၾကည့္ခြင့္ မရသူမ်ားအတြက္ post ထပ္တင္ခြင့္ေပးထား ပါသည္။

ထိုသို႔ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါက ယင္းဗီဒီယိုကို ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ပါသည္။မိမိအေနျဖင့္ Live ဗီဒီယိုထုတ္လႊင့္ေနေၾကာင္း အျခားသူမ်ား သိေစႏိုင္မည့္ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းမွာ မိမိႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ရွိသူမ်ားထံ Post တင္ၿပီး ေျပာရန္ျဖစ္ ပါသည္။ ဗီဒီယိုထုတ္လႊင့္ျခင္း မျပဳမီ Post တင္ၿပီး ႀကိဳတင္ေျပာရပါမည္။ ယင္းလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မွာ ဗီဒီယိုထုတ္လႊင့္ဖို႔ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ခ်ထားေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္သာ အဆင္ေျပပါမည္။ ႀကံဳသလို ထလႊင့္ရသည့္ broadcast မ်ားအတြက္မူ မိမိေရးသားေသာ description ႏွင့္ timeline ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသူ ဦးေရအေပၚ တြင္သာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။Live Video ၾကည့္မည့္သူမ်ားအတြက္ follow ဟု စာကပ္ထားေသာ ခလုတ္တစ္ခု ေတြ႕ရ ပါမည္။ ယင္းက broadcaster ေနာက္ထပ္ ထုတ္လႊင့္မည့္ stream ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို သိရွိခြင့္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေနရာ ေဒသအလိုက္ Live ထုတ္လႊင့္မည့္ ဗီဒီယိုမ်ားအေၾကာင္း သိႏိုင္ေစရန္ Facebook က Live map ျဖင့္ ျပေပးပါသည္။ ယင္းကို www.facebook.com/livemap တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္လႊင့္ေပးမည့္ live video မ်ား အေၾကာင္း သိခြင့္ရပါမည္။ ကမၻာတစ္၀န္း လံုးမွ Facebook သံုးသူမ်ား Live video ၾကည့္ခြင့္ရေစမည့္ နည္းလမ္း ေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

Facebook Live ေပၚထြက္လာသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်ိန္၌ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္သာ Live ထုတ္လႊင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကမူ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီ မ်ားသာမက Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားကိုပါ ခြင့္ျပဳသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ပါသည္။


Live Stream ေလာကကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ဗီဒီယို ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ႀကီးစိုးထား ေသာ္လည္း အႏုပညာရွင္ေပါက္စမ်ားသည္ လည္း Like မ်ားစြာျဖင့္ Live Stream ေလာကတြင္ ေနရာရလွ်က္ ရွိပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ Facebook Live သည္ ပို၍ႀကီးထြားလာပါဦးမည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ယင္း ဗီဒီယိုတို႔ကို ႏွစ္သက္သူ အေရအတြက္သည္ Pre.recorded ဗီဒီယိုမ်ားထက္ ဆယ္ဆမ်ားၿပီး ၾကည့္႐ႈခ်ိန္ သံုးဆပိုပါသည္။


ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ
္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>
 


www.pyaephyo.com