6/21/2017

♪ “Instagram မွတစ္ဆင့္ ေငြရွာၾကသူမ်ား” ♫

Image may contain: phone

ေဆးေက်ာင္းတက္ေနေသာ နာတာလီဇက္ဒ္နာဆုိေသာ အေမရိကန္သူေလးသည္ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေလ့ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြးမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ေနေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမာခံလွဴဒါန္းထည့္၀င္သူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ က်ဴရွင္ဖိုးမ်ား ပိုမိုကုန္က်လာခ်ိန္ တြင္ ပရဟိတလွဴဒါန္းမႈကို နာတာလီတစ္ေယာက္ ကန္႔သတ္ခဲ့ရေတာ့ သည္။ ယင္းအခ်က္ကို စိတ္မ ေကာင္းျဖစ္ေနေသာ နာတာလီမွာ ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစျဖင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြႏုိင္မည့္နည္းလမ္းကို စတင္စဥ္းစားျဖစ္ခဲ့ ေတာ့သည္။

သူမ၏စိတ္ကူးမွာ စမတ္ဖုန္းထိခိုက္ကြဲရွသြားျခင္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာသည္ ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ပါ။ သူမ၏ဖုန္းမွာ ကာဗာခံထားသည့္ ၾကားမွ ထိခိုက္သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုခိုင္ခံ့ၿပီး လွပျမတ္ႏိုး ဖြယ္ရာစမတ္ဖုန္းကာဗာမ်ားကို ဖန္တီး ေရာင္းခ်ရန္ နာတာလီဇက္ဒ္နာတစ္ေယာက္ စိတ္ကူးရလာခဲ့ေတာ့ သည္။ မည္သူမဆို ၎တို႔၏ စမတ္ဖုန္းအား ထိခိုက္ပ်က္စီးမည့္အေရး၊ မ်က္ႏွာျပင္ မွန္ကြဲရွမည့္အေရးတို႔မွ ကာကြယ္လုိသည့္ ဆႏၵရွိၾကလိမ့္မည္ သာျဖစ္၏။


ထို႔အျပင္ ကိုယ္တိုင္အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ခံစားမႈအရလည္း မိန္းကေလးအမ်ားစုသည္ စမတ္ဖုန္းကြဲရွျခင္းမွာ ကာကြယ္ရန္အျပင္ ဖက္ရွင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ လွပေသာ စမတ္ဖုန္းကာဗာမ်ားကို လုိခ်င္ တပ္မက္ေလ့ရွိေၾကာင္း နာတာလီ သိရွိ ထားခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သာမန္ထက္ထူးျခားလွပေသာ စမတ္ဖုန္း ကာဗာမ်ား သည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ စတုိင္တစ္မ်ိဳး ေပးစြမ္းႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု နာတာလီခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့သလို ယင္းကဲ့သို႔ ဖုန္္းကာဗာမ်ိဳးမွာ ေစ်းကြက္တြင္မရွိေသးေၾကာင္းကုိလည္း နာတာလီေတြ႕ရွိခဲ့ေလသည္။

<Cases A La Mode အမွတ္တံဆိပ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း>

ရရွိလာေသာစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နာတာလီအေနျဖင့္ သူမတည္ေဆာက္ ဖန္တီးမည့္အမွတ္တံဆိပ္၏ ပံုရိပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာေဖာက္သည္မ်ားကို ဦးစားေပး ပစ္မွတ္ ထားမည္လဲဆိုေသာ အခ်က္ကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ Cases A La Mode ဆုိေသာအမည္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့၏။ ထိုအမည္မွာ ဖက္ရွင္က်ေသာစမတ္ဖုန္းကာဗာေလးမ်ား အတြက္ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မည့္အမည္တစ္ခုဟု နာတာလီယုံၾကည္ခဲ့သည္။ နာမည္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာအခါတြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ အလွပဆံုး ဖုံးအုပ္ေပးႏုိင္မည့္ကာဗာမ်ားကို နာတာလီကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိ သေလာက္ ဖန္တီးခဲ့ေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ပန္းဆီေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္ သလင္းေက်ာက္ေလးမ်ား စီျခယ္ထားေသာဒီဇိုင္း အမ်ိဳး မ်ိဳးႏွင့္ ဖုန္းကာဗာမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းပင္။

<Instagram ကို အသံုးခ်ျခင္း>

Cases A La Mode အမွတ္တံဆိပ္ဖုန္းကာဗာမ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ Instagram ဓာတ္ပံုမွ်ေ၀သည့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို အဓိကအသံုးခ်ရန္ နာတာလီစိတ္ကူးရခဲ့ျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္က Instagram ထြက္ေပၚလာကာစ ေခတ္ဦးပိုင္း အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး Influencer Account ဟုေခၚေသာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုခုကို ၀ါဒျဖန္႔ေၾကာ္ျငာေပးႏုိင္ သည့္ နာမည္ႀကီးအေကာင့္မ်ားမွာ အေတြ႕ရနည္းေနေသးခ်ိန္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ နာတာလီက Follower အေျမာက္အျမားရွိေသာ Instagram Account ပိုင္ရွင္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး သူမ၏ ထုတ္ကုန္ဖုန္းကာဗာမ်ားကို ပို႔စ္တင္ေၾကာ္ျငာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၎ တို႔၏စာမ်က္ႏွာတြင္ ေၾကာ္ျငာေပးသည့္အတြက္ နာတာလီက ဖုန္းကာဗာတစ္ခုစီ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။

ထုိနည္းလမ္းက နာတာလီေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပင္ ပိုၿပီးအလုပ္ျဖစ္သြား ခဲ့ေလသည္။ Instagram ကို အသံုးခ်ၿပီး ႐ုတ္တရက္နာမည္ႀကီးသြားခဲ့ ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ နာတာလီက “ကြၽန္မရဲဲ႕ဖုန္းကာဗာေလးေတြကို ျမင္ေတာ့ လူေတြက၀ယ္ၾကတယ္။ လက္ထဲေရာက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ သူတို႔က ဓာတ္ပံုေတြ႐ိုက္ၿပီး ပို႔စ္ေတြတင္ၾကတယ္။ ကုမၸဏီနာမည္ကို Tag တြဲၿပီးေတာ့ေပါ့” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေတာ့ Amra Olevic, Nikki Vianna စသည့္ Instagram Influencer အေကာင့္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး နာတာလီ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ စိတ္လုိလက္ရ ပို႔စ္တင္ကာေၾကာ္ျငာေပးသူအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္ခမွ်လည္း ေပးစရာ မလုိသျဖင့္ Instagram ဓာတ္ပံုမွ်ေ၀ Website သည္ စီးပြားေရး အရ အသံုးခ်သင့္ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခု ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာခဲ့ေပၿပီ

နာတာလီ၏နည္းလမ္းက လူသတင္းကို လူခ်င္းေဆာင္သည္ဟု ဆိုရမည္ လားမသိ။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အားကိုးပံုခ်င္း တူေသာ္လည္း လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ အေကာင့္မ်ားကို အဓိကအသံုးခ် ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အလားတူနည္းလမ္း မ်ားကို အတုခိုးလုပ္ေဆာင္လိုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း နာတာလီက Instagram ေပၚတြင္ နာမည္ႀကီး ေသာ၊ Follower မ်ားေသာ User တစ္ေယာက္ခ်င္း စီအား ပစ္မွတ္ထားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု အေနျဖင့္ မလႈပ္ရွားဘဲ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အျဖစ္သာ ျဖန္႔ၾကက္ လႈပ္ရွားရန္ အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ေဖာက္သည္မ်ား အေပၚ အစဥ္သျဖင့္ သစၥာရွိေသာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု တည္ေဆာက္လိုခဲ့သည့္ သူမ၏ဆႏၵကို နာတာလီ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ 


ယင္းက့ဲသို႔ သစၥာရွိေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ရန္အတြက္ လည္း ကုမၸဏီႏွင့္ ေဖာက္သည္ မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ရွိေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ရွိထားရပါလိမ့္မည္။ စမတ္ဖုန္းကြဲသြားရာမွ အစျပဳခဲ့ေသာ နာတာလီ၏ Cases A La Mode အမွတ္တံဆိပ္ ဖုန္းကာဗာေလးမ်ားမွာ Instagram Website ၏ အကူအညီျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာခဲ့ေတာ့ သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ေဖာက္သည္ မ်ား၏ျမင္ကြင္းထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ေစမည့္ ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ နည္းလမ္း ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နာတာလီက ဆိုခဲ့သည္။ “ကြၽန္မေဖာက္သည္ ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ဖို႔ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကို ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္။ Instagram ကေန User တစ္ဦးခ်င္းစီ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစမယ့္ပို႔စ္ေတြကို တင္ခဲ့တယ္။ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲေလးေတြလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ Cases A La Mode မိသားစုကို ဖန္တီးၿပီး အားလံုးကို ပါ၀င္ေစခဲ့တယ္” ဟု နာတာလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Ref : (Doing Well On Instagram By Doing Good - by Brian Rashid)

ကိုဆဲြ(မုံရြာ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com