7/05/2017

♪ “အူရီဒူးမွ လုပ္ငန္းေသးမ်ားအတြက္ “Business in a Box” ၀န္ေဆာင္မႈမိ္တ္ဆက္” ♫

No automatic alt text available.

အူရီဒူးျမန္မာမွ လုပ္ငန္းေသးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ "Business in a Box"၀န္ေဆာင္မႈ မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းဦးေရနည္းေသာ ႐ံုးလုပ္ငန္း၊ အေသး စားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ သင့္တင့္ မွ်တသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ wireless broadband အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈအား မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

“Business in a Box” (BIB) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုး ကမ္းလွမ္းေပးလိုက္သည့္ 3G/4G ကြန္ရက္ကို အေျခခံထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အရ ၄င္းသည္ အူရီဒူး၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 3G/4G ကြန္ရက္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထား ေသာေၾကာင့္၊ လတ္တေလာ ေစ်းကြက္အတြင္း ရရွိႏိုင္ေသာ Wi-max ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေၾကာင္း အူရီဒူးမွဆုိထားပါသည္။မိမိလုပ္ငန္း၏ အင္တာနက္ အသံုးစရိတ္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သကဲ႔သို႔ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္ၿပီး အင္တာနက္ သီးသန္႔ (သို႕မဟုတ္) အင္တာနက္ႏွင့္ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါ၀င္ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားအစရွိသျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပက္ေက့ကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ BIB ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကို စည္းစနစ္ က်နစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Ethernet port သို႕မဟုတ္ Wi Fi ကို အသံုးျပဳ၍ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

BIB အစီအစဥ္မ်ားအား အကန္႕အသတ္မရွိ ေဒတာစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မွ မိမိ၏၀န္ထမ္းမ်ား အသံုးျပဳ ရန္အတြက္ ေဒတာခြဲေ၀သတ္မွတ္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈပါ ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္အား ႐ံုးသံုး Wi-Fi ကိရိယာႏွင့္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားအၾကား ေဒတာမွ်ေ၀ သံုးစြဲေစႏုိင္ မည္ျဖစ္ရာ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းသံုးစြဲမႈကို အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ကာလမွာ တစ္လျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္လ ထပ္မံအသံုးျပဳ ဆက္လက္ရယူရန္အတြက္ ေငြထပ္မံျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအေကာင့္ ေငြလက္က်န္ကုိ https://ecare.ooredoo.com.mm/ တြင္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။
ရဲလင္းလင္းသန္း

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com