7/07/2017

♪ ၁၃၅,၀၀၀/- က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေသာ “Singtech P10” ♫

Image may contain: 1 person, standing and text

ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားဟာ လူတန္းစားမ်ဳိးစုံအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖုန္းထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဟာ လည္း လူတန္းစားမ်ဳိးစုံအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ဟန္းဆက္မ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ လူသုံးမ်ား ေသာ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ဖုန္းအမ်ားစုဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္ လုပ္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားလည္းရွိၿပီး ထုိဟန္းဆက္မ်ားတြင္ ကင္မရာစြမ္းရည္ မ်ားလည္း ေကာင္းမြန္ၾကပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ Singtech ဟာ အရည္အေသြးမ်ဳိးစုံရွိေသာ တန္ဖုိး သင့္တင့္သည့္ဟန္းဆက္မ်ားစြာကုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးထား ပါတယ္။ Singtech ရဲ႕ အသစ္ထြက္ရွိထားေသာ ဟန္းဆက္က ေတာ့ P10 ျဖစ္ၿပီး ကုိင္ေဆာင္သုံးစြဲသည့္အခါတြင္ စတုိင္က်လွပမႈကုိ ခံစားရရွိေစပါ လိမ့္မယ္။ ဖုန္းရဲ႕အဓိကခလုတ္ကုိ ဆလင္ဒါ ပုံစံဖန္တီးေပးထားၿပီး ဖုန္းကုိယ္ထည္ရဲ႕ေထာင့္စြန္းမ်ားဟာ အ၀န္းအ၀ုိက္သဏၭာန္ရွိပါတယ္။ P10 ကုိ ကုိင္ေဆာင္အသုံးျပဳတဲ့ အခါတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ 163.2 x 81.2 x7.7 mm အရြယ္အစားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးထားပါတယ္။ အဓိက, ကင္မရာဟာ အေနာက္ဘက္ထိပ္ဖက္ေထာင့္တြင္ Flash မီးနဲ႔တြဲဖက္ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ P10 ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ Network အမ်ဳိးအစား ကေတာ့ 2G, 3G ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပုံစံရွိပါတယ္။ 5.7 inches မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အ၀န္းဟာ Screen Size ႀကီးေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကို သုံးစြဲခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစ မွာျဖစ္ၿပီး ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းႏွင့္ ဗီဒီယုိ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ျခင္းတုိ႔တြင္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ရသမ်ားကုိခံစားရရွိေစပါလိမ့္မယ္။ ေထာက္ပံ့ေပး ထားေသာ pixels ပမာဏကေတာ့ 720x1280 ျဖစ္ပါတယ္။

P10 တြင္ အသံပုိင္းစနစ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္လည္း Hi-Fi Sound System ထည့္သြင္းေပးထား ပါတယ္။ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားသည္သာ ယေန႔ေခတ္နဲ႔အံ၀င္ခြင္က်ရွိ လာပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္း မ်ားအတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဆင္းကတ္မ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳ ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Dual SIM ဟန္းဆက္မ်ားကုိ အားထားၾကၿပီး ဖုန္းမ်ားေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူသည့္အခါတြင္လည္း ဆင္းကတ္ အသုံးျပဳႏုိင္မႈ အေျခအေနကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဟန္းဆက္တုိင္းသည္လည္း Dual SIM အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ ပုိမုိအဆင္ေျပလာပါတယ္။ Singtech သည္လည္း သူ၏ဟန္းဆက္အသစ္ကုိ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ ဟန္းဆက္အသုံးျပဳ သည့္အခါတြင္ ကင္မရာ စြမ္းရည္ဟာလည္း ေကာင္းမြန္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ကုိယ္နဲ႔ မကြာပါရွိေသာ ဟန္းဆက္ဟာ ကင္မရာတစ္လုံး ကဲ့သို႔ ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ဳိးကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္မွသာအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါတြင္ လူအမ်ားစုဟာ ဟန္းဆက္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပုံဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးၿပီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ျဖန္႔ေ၀မႈျပဳ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြမ္းရည္ျမင့္ေသာကင္မရာ ပါရွိ ျခင္းဟာ ႐ုပ္ထြက္ ေကာင္းေအာင္ ပုိမုိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါတယ္။ P10 တြင္ အဓိက, ကင္မရာဟာ 13MP စြမ္းရည္ရွိၿပီး ေကာင္း မြန္ေသာ pixels ကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဟန္းဆက္ရဲ႕ေရွ႕ကင္မရာငယ္ဟာလည္း လူတုိင္းအသုံးျပဳသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအမွတ္ တံဆိပ္မ်ားဟာ ေရွ႕ကင္မရာငယ္ကုိစြမ္းရည္ပုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ၾကပါတယ္။

P10 တြင္ Selfie ႐ုိက္ကူးႏုိင္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ ေရွ႕ကင္မရာ ငယ္ရဲ႕စြမ္းရည္ကေတာ့ 5MP ျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းအျမင့္မ်ားေဆာ့ကစားႏုိင္ ေစဖုိ႔အတြက္လည္း Android OS Version မွာ ျမင့္မားပါတယ္။ Marshmallow Version ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ Application အျမင့္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသုံးစြဲႏုိင္ပါမယ္။ ထည့္သြင္းေပးထားေသာ CPU ရဲ႕စြမ္းရည္မွာ Quad-core 1.3GHz ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လ်င္ျမန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုေပးစြမ္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ မွတ္ဥာဏ္ပမာဏ အပုိင္းတြင္ RAM ကုိ 1GB ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ROM တြင္ 16GB ပါရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ အားသြင္းအသုံးျပဳရမယ့္ ဘက္ထရီအမ်ဳိး အစားမွာ 2800mAh ျဖစ္ပါတယ္။ P10 ကုိ လွပေသာ အေရာင္ကြဲမ်ား လည္း ထုတ္လုပ္ေပးထားၿပီး တန္ဖုိးမွာ ၁၃၅,၀၀၀/- က်ပ္၀န္းက်င္ရွိပါ တယ္။
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com