8/29/2017

♪ “မုိဘိုင္းဖုန္းဓာတ္ပံုေကာင္းေကာင္း” ♫

Image may contain: one or more people, phone and text

လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုႏွစ္ႏွစ္ကဆုိလွ်င္ ဓာတ္ပံုေကာင္းေကာင္း ရလိုပါက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာကုိ သီးသန္႔၀ယ္သုံုးရသည္။ ႏွစ္သိန္းတန္ စမတ္ဖုန္း မွာပါေသာ ကင္မရာတုိ႔သည္အျဖစ္ေလာက္သာပံု ထြက္သည္။ အရည္အေသြးမေကာင္း။ ႏွစ္သိန္း တန္ ကင္ႏြန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ၊ နစ္ကြန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာတို႔မွာ အိမ္သံုးကင္မရာအဆင့္ပင္ျဖစ္ေစ ကာမူ (8x10) လက္မ ပံုေကာင္းထြက္သည္။ ေငြေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ေလာက္သံုးၿပီး CSC ကင္မရာ၀ယ္လွ်င္ကား ေျပာဖြယ္မရွိ။ (10x14) လက္မပံု ေကာင္းေကာင္းရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ေငြေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ေပး၀ယ္ရေသာ iPhone သည္ CSC ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာ၏ ဓာတ္ပံု အရည္အေသြးကုိ လံုး၀မမီပါ။

ယခုမူေခတ္က လံုး၀ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီ။ မွန္ဘီလူးႏွစ္လံုးမွ ပံုရိပ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ကာ DSLR မွ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ စိန္ေခၚေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။ ႐ုပ္ပံုေ၀၀ါးမႈမျဖစ္ေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာ OIS (Optical Image Stablizer) ပါေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကိုလည္း mid-range ႏွင့္ high-end မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕လာရပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ေလာက္က ေပၚေသာ ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းေမာ္ဒယ္မ်ားထဲတြင္ OSI ပါၿပီး တကယ့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာလို စြမ္းေဆာင္ေပးေသာဖုန္းမ်ဳိး ရွိေသာ္လည္း အသံုးျပဳသည့္ မွန္ဘီလူးသည္ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္မရွိ။ မွန္ဘီလူး ကုိသိမ္းသည့္တုိင္ ဖုန္းေပၚမွာအနည္းငယ္ဖုေဖာင္း၍ ထြက္သည္။ ယခုႏွစ္ပုိင္းထဲတြင္ထြက္ေသာ OSI ပါသည့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္မူ ထိုကဲ့သုိ႔ အျဖစ္မ်ဳိး မရွိေတာ့ပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိပ္တန္းအဆင့္မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ မွန္ဘီလူး အေကာင္းစားမ်ားလည္း သံုးလာပါသည္။ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းအဆင့္ လုိင္ကာမွန္ဘီလူး၊ ကားဇစ္မွန္ဘီလူးတို႔ကုိ တန္ဖိုးႀကီး မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ဖုန္းေကာင္းေကာင္းတုိ႔တြင္ ဆုိနီ၏ထိပ္တန္းမွန္ဘီလူးကုိ သံုးပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္မုိဘုိင္းမ်ား တြင္ ဓာတ္ပံုေကာင္း ထြက္ေသာမုိဘုိင္းဖုန္းတုိ႔သည္ မွန္ဘီလူးႏွစ္လံုး ထည့္သြင္းလာသည့္အျပင္ ထိုမွန္ဘီလူးႏွစ္လံုး၏ေပါင္းစပ္စြမ္းအားျဖင့္ အရည္ အေသြး အလြန္ျမင့္ေသာဓာတ္ပံုမ်ားရေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ကို လည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္မွန္ဘီလူးႏွစ္လံုးပါ တုိင္း ပံုေကာင္းရ မည္ဟုတြက္ဆ၍မရပါ။ အခ်ဳိ႕မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားသည္ မွန္ဘီလူးႏွစ္လံုး၏ ေပါင္းစပ္စြမ္းအားကုိအသံုးမျပဳဘဲ မွန္ဘီလူးတစ္္ခုစီက သီးျခား အလုပ္တစ္ခုစီကုိ လုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ မွန္ဘီလူးတစ္လံုးကုိ အနီး႐ိုက္ကိစၥမ်ားအတြက္သံုးၿပီး မွန္ဘီလူးတစ္လံုးကုိ အေ၀း႐ိုက္ကိစၥမ်ားအတြက္သံုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပံုေကာင္းမ်ား ႐ိုက္မည္ဆုိလွ်င္ ဓာတ္ပံုဆုိင္ရာ hardware ပုိင္းေကာင္းမြန္ေသာ မုိဘုိင္းဖုန္း၀ယ္ရမည့္ အျပင္ ဓာတ္ပံုပညာ၏အေျခခံအယူအဆကုိလည္း နားလည္ဖုိ႔လိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္မုိဘုိင္းဖုန္း ထုတ္လုပ္သူတို႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ေၾကညာ ေနၾက သည္မွာ ကင္မရာ၏ aperture အရြယ္အစားျဖစ္သည္။ Aperture နံပါတ္ငယ္ေလ အလင္း၀င္ေပါက္က်ယ္ေလျဖစ္ရာ အလင္းေရာင္ အားနည္းေသာအေျခအေနတြင္ ပံုေကာင္းမ်ားရမည္ဟု ယူဆပံုေပၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကင္မရာမ်ားတြင္ f(1.8) အထိရ လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ အလယ္တန္း မုိဘုိင္းဖုန္း ကင္မရာ တို႔သည္ပင္လွ်င္ f(2.2) ရွိေနပါၿပီ။

အလင္း၀င္ေပါက္က်ယ္ျခင္းက ေကာင္းပါသလား။ ေကာင္းတန္ သေလာက္ ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ကင္မရာ၏ ဆံုခ်က္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပံုရိပ္ဖမ္းမႈျမန္ဆန္ဖုိ႔လည္း လိုပါသည္။ ပံုရိပ္ေ၀၀ါးမႈကုိ တန္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ OSI လည္းလိုပါ သည္။ OSI တြင္ 4 AXIS ပါေသာ ပစၥည္းထက္ 6 AXIS ပါေသာပစၥည္းက တည္ၿငိမ္မႈပုိေကာင္းပါသည္။ ဖုန္းမ၀ယ္မီမွာ အင္တာ နက္သုိ႔၀င္ၿပီး ကင္မရာ hardware ပုိင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ၾကည့္ထားဖုိ႔လိုပါသည္။ OSI ပါသည့္တုိင္ အလြန္တရာ လက္မၿငိမ္ပါက သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ Subject ကုိ႐ိုက္ပါက ပံုရိပ္ေ၀၀ါးမႈအနည္းငယ္ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္လွ်င္ ဖုန္းကင္မရာသံုး Tripod ၀ယ္သံုးသင့္ပါသည္။ ႐ိုး႐ိုး Tripod ထက္စာလွ်င္ Selfie တုတ္တံမ်ား၌ တြဲဖက္လာေသာ Tripod က ပုိ၍ ေကာင္းသည္။ ပုိ၍ျမင့္မားသည့္ Tripod ကုိရႏိုင္သည့္အျပင္ Selfie ပါ႐ိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကင္မရာ Hardware ပုိင္းေကာင္းေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းကုိ၀ယ္လွ်င္ ကုန္က် စရိတ္မ်ားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္ ျဖင့္ မွန္ဘီလူးႏွစ္လံုးပါ အရည္အေသြးမဆုိးသည့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ဳိးရႏိုင္ပါသည္။ Hardware ပုိင္းျပည့္စံုၿပီဆုိလွ်င္ Software ပုိင္းကုိစဥ္းစားၾကပါသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း တို႔တြင္ ကင္မရာအတြက္ Software ထည့္ေပးထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မျပည့္စံုပါ။ Android version ကုိ လိုက္၍ ကင္မရာအရည္အေသြးကုိျမႇင့္ ေပးသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ထိုအက်ဳိးေက်းဇူးကုိခံစားရျခင္း မခံစားရျခင္း သည္ ဟန္းဆက္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဖုန္း ေမာ္ဒယ္အေပၚတြင္ တည္ပါသည္။

အေျခခံအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ဖုန္းကင္မရာ Software တုိ႔သည္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ မီးသံုး၊ မသံုးေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ပံုအရြယ္အစား mega pixel ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ISO ေရြးခ်ယ္ခြင့္ IEV ေရြးခ်ယ္ခြင့္တုိ႔ကုိ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ျမင္ကြင္းက်ယ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္၍ ဓာတ္ပံုမ်ားမ်ား ႐ိုက္ျခင္း (burst) တုိ႔မွာ Software တုိင္းတြင္ပါေလ့မရွိပါ။ ဖုန္းကင္မရာ တိုင္းသည္ ဗီဒီယို႐ိုက္ႏိုင္သည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ေမာ္ဒယ္ႏွင့္တန္ဖုိးကုိ လိုက္၍ 720p ၊ 1080[ ဟူ၍ ဗီဒီယုိအရည္အေသြး ကြာျခားမႈရွိပါ သည္။ အေတာ္အတန္ေစ်းေပးရေသာ အလယ္အလတ္ဖုန္းကင္မရာတို႔တြင္ 4K ဟုေခၚေသာ အထူးအရည္အေသြးျမင့္ ဗီဒီယုိ ႐ိုက္ကူးႏိုင္စြမ္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာျပည္အေနအထားတြင္ 4K ႐ိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ မ႐ိုက္ႏိုင္ျခင္းသည္ သာမန္သံုးစြဲသူ တစ္ေယာက္အတြက္ အေရးမပါပါ။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားလံုးကုိ Software ပုိင္းက အေထာက္အပံ့ေပး ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္း၏မူလကင္မရာ Software သည္ အားကုိးရေလာက္သည့္ အေျခအေနမရွိခဲ့လွ်ုင္ third party software ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုကုိ သံုးရပါမည္။ ဤေနရာ၌ ကြၽန္မေထာက္ခံလိုသည္မွာ camera FV-5 lite ျဖစ္သည္။ Playstore တြင္ အခမဲ့ရႏိုင္သည့္ Version အေဟာင္းမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုသပ္သပ္႐ိုက္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ Version တြင္ ဗီဒီယုိေရာ ဓာတ္ပံုပါ ႐ိုက္ႏိုင္ပါသည္။ Camrea FV-5 premium version ကုိ အြန္လိုင္းမွာတက္ရွာလွ်င္လည္း အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ အခမဲ့ ရေသာ premium version ကုိ အလိုအေလ်ာက္ update ရွာေဖြခြင့္ေပးထား၍ မရပါ။ မူလ website က စစ္ေဆးၿပီး အခမဲ့ရယူ ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက lite အဆင့္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ပါလိမ့္မည္။ သာမန္ဓာတ္ပံု႐ိုက္သူတစ္ေယာက္ အတြက္မူ lite အဆင့္ကလည္း ေကာင္းစြာလံုေလာက္ပါသည္။

႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းဖုန္းကင္မရာ Software ထက္ camera FV-5 က မည္မွ်ထိ ပုိေကာင္းပါသနည္း။ အားသာခ်က္ကုိေျပာ ရမည္ဆုိလွ်င္ camera FV-5 ၌ ISO ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပုိမ်ားပါသည္။ ISO 100 မွသည္ 3200 အထိ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ EV ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး EV +/- 2EV မွ အျမင့္ဆံုး +/- 3EV အထိ ခြင့္ျပဳပါသည္။ လွ်ပ္တစ္ျပက္မီးတြင္ သံုး၊ မသံုး အလင္းေရာင္ေပၚမူတည္၍ ကင္မရာက ေရြးရန္ /sync လုပ္၍ ႐ိုက္ကူးရန္ဟူ၍ ျပည့္စံုစြာေပးထားပါသည္။ White Balance ပုိင္းမွာ လည္း အေျခအေန (၈)မ်ဳိးအထိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ သေဘာ က်စရာအေကာင္းဆံုးမွာ exposure mode ၌ exposure time ကုိ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ f နံပါတ္ေသးေသာ (အလင္း၀င္ေပါက္ က်ယ္ေသာ) ကင္မရာမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္အားနည္းခ်ိန္၌ exposure time ၾကာၾကာေပးၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ယူေစႏိုင္ပါသည္။ Auto focus ႏွင့္ focus lock ခ်ႏိုင္ေသာ စနစ္လည္းပါ၀င္သည္။ အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ ျမင္ကြင္း က်ယ္ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္ႏိုင္ျခင္းကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ဧဧသက္(ၿဖဳိးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com