10/19/2017

♪ ဖုန္းထဲမွာတင္ DJ Mix ျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ - edjing PRO – Music DJ mixer v1.5.0 Apk (18-Oct) ♫

Cover art

မိမိဖုန္းမွာ  DJ Mix ဖန္တီးခ်င္သူမ်ားအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ DJ Bar ေတြမွာ ပြတ္သလိုမ်ိဳး အမွန္အကန္ဆြဲႏိုင္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အျခားေသာ အသံမ်ားစြာနဲ႕ Remix လုပ္ျပီး DJ ဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ DJ effects (FX): Cue, Flanger, Loop, Echo, equalizer စသည္တို႔ ပါ၀င္သည့္အျပင္recording ပါျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ Full Free ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ Pro DJ effects ျဖစ္တဲ့ Cue, Flanger, Loop, Echo, Equalizer ေတြပါ၀င္ျပီး Recording ကေတာ့ quality ေကာင္းမြန္ျပီး wave format အျဖစ္ 1 hour ထိေတာင္ mp3 files အျဖစ္ရရွိပါမယ္။ Android: 4.3 ႏွင့္အထက္ကစျပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ မိမိၾကိဳက္သလို အသံေတြေရာ သမေမႊျပဳလုပ္လို႔ရပါ တယ္။ ေအာက္မွာပံုေတြျပထား ပါတယ္။

A SMART AND ALMOST UNLIMITED MUSIC LIBRARY
- Access more than 50 million tracks thanks to the integration of Deezer, Soundcloud and Vimeo streaming music sources
- In addition to streaming sources, access to your local music files, like your own mp3
- A global search to browse all your music sources at once (streaming like Deezer, Vimeo or SoundCloud as well as your local mp3)
- Prepare your sets in advance thanks to the Queue: you can add songs from any source (local mp3, SoundCloud, Deezer, or Vimeo)
- Create multisource playlists with all your favorite songs (Deezer, Soundcloud, local, vimeo)

THE MOST POWERFUL SOUND PROCESSING SYSTEM ON ANDROID SMARTPHONES AND TABLETS
- Low audio latency for accuracy and comfort during the mix
- Perfect beatmatching: sound effects are now perfectly synchronized with the beats for perfect sets
- New automatic track synchronization with continuous beatmatching resetting between songs

THE SAME LEVEL OF FEATURES AS PROFESSIONAL DJ CONTROLLER:
- 2 broadcast channels to mix 2 tracks at once
- Bpm detection and direct visualization
- Ultra-concise scratch
- Pre-Cueing
- 4 editable Hot Cue
- Loop
- Tempo
- 3-band Equalizer and filters available on each channel
- Automix mode
- Color effects to give more depth to your mix: Super Filtrer, Reverb, Delay, Echo Out, Flanger, Bliss, Steel, and Phaser
- Rhythmic effects synchronized on the beats like Beatgrid
- Roll, Roll Filter and Reverse
- A ‘Freeze’ function to freeze one of the spectrum and replay the best instants
- Custom beats thanks to the “Tap BPM”: adjust the beats manually as you like using natural sweep and pinch gestures.
- automatic Sync of your tracks
- Record your remix in .wav format

No more need for expensive DJ turntables, you can now remix all your favorite songs and playlists from your Android device. The real-time sound processing, the ultra fast audio calculation and the precision of the audio analysis enable you to achieve the best mixtapes.

MIXFADER COMPATIBILITY
Discover the world's first wireless crossfader: Mixfader, with which you can control edjing.
More information on themixfader.com
In order for edjing to detect and connect to your Mixfader, the app needs permission to activate your Bluetooth, and access your location. This is required by the Android Bluetooth System.
Mixfader requires Bluetooth LE and Android 4.3 onwards.
   edjing PRO - Music DJ mixer- screenshot   

   edjing PRO - Music DJ mixer- screenshot   

   edjing PRO - Music DJ mixer- screenshot

   edjing PRO - Music DJ mixer- screenshot

   edjing PRO - Music DJ mixer- screenshot   

   edjing PRO - Music DJ mixer- screenshot   


http://www.mediafire.com/file/baxm769uhn29ubx/edjing_PRO_%E2%80%93_Music_DJ_mixer_1.5.0_Apk_By_Pyae_Phyo_%28MMiTD%29.apk
www.pyaephyo.com