11/07/2017

♪ ဖုန္းတစ္ခုလံုးကိုေပါ့ပါးသြက္လက္ေအာင္ရွင္းလင္းေပးမယ့္ - Power Clean – Optimize Cleaner v2.9.7.6 Apk (3-Nov) ♫

Cover art

Android Phone တစ္ခုလံုးရဲ႕ System ပိုင္းေတြကို အေကာင္းဆံုးရွင္းလင္းေပးႏိုင္မယ့္ Power Clean – Optimize Cleaner v2.9.7.6 ေနာက္ဆံုးထြက္ Version ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ Task killer ေတြထဲမွာ ဒီေကာင္ေလးကို အႀကိဳက္ဆံုးပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ့ Top Application ေတြထဲမွာ အခု Apk ပါတယ္။ အခု Cleaner ေလးကိုေဆာင္ထားကတည္းက စက္ကေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲဗ်ာ။ ဒီေကာင္ေလးမွာ Function 9 မ်ိဳးပါ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့စက္ေတြထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့ Junk ဖုိင္ေတြ အကုန္လံုး အေသးစိပ္ ရွာၿပီး ဖ်က္ေပးႏို္င္တဲ့ အတြက္စက္ကို လံုး၀ေပါ့သြားေစ ပါတယ္။ App တစ္ခုကို uninstall လုပ္လိုက္ၿပီ ဆိုရင္ စက္ထဲမွာ အဲ့ဒီဖ်က္လိုက္တဲ့ App နဲ ့ဆိုင္တဲ့ ဖို္င္ေတြ ပ်က္သြားၿပီလို ့ထင္ေနရင္ ေတာ့မွားသြားမယ္။  အဲ့ဒီလို က်န္ခဲ့တဲ့ အမွိဳက္ေတြ Junk ဖုိင္ေတြကိုလည္း ဖ်က္ ေပးပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ ဖိုင္ေတြကို ေတာ့ လံုး၀ဖ်က္ေပး မွာမဟုတ္ပါဘူး။ Task killer ကိုိလည္း လံုး၀ ထိထိေရာက္ေရာက္ကို kill ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သံုးၾကည့္ပါ အေျပာနဲ႔လက္ေတြ႕ယံုသြားေစရမယ္။ ဒါ့အျပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေသးစိတ္ကိုေအာက္မွာ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါ တယ္ဗ်ာ။
Power Clean phone cleaner main features
🚀 Speed phone cleaner for Android – integrates advanced junk cleaner engine & super fast cleaners;
💡 Smart phone cleaner and booster – 1 tap boost & auto clean phone memory and storage space;
🗑 Clear cache junk on Phone – system cache cleaner and clean cache creek app junk;
🕵🏻 Residual storage cleaner – detect & auto clean residual file by deleted app on phone;
💪🏻 Advanced memory cleaner (Power boost) – cleaning junk files & optimize storage in depth.

How does Power Clean help to clean my phone?
☑ Clean apps unwanted – the cleaner batch uninstall apps of less usage & auto clean their residual files;
☑ One tap phone cleaner – easy-to-use cache cleaner, residual file cleaner, memory cleaner, etc.;
☑ Memory storage cleaner – phone memory cleaner boost Android device & clear space;
☑ Clean cache – clear system cache, AD cache & clean apps’ cache junk files;
☑ Obsolete APK cleaner – clean up the uninstalled APK files on your device;
☑ Junk photo clean up – 1 tap to scan & auto clean duplicated junk photos on your device;
☑ Notification clean – move & storage wanted app notification to a clear notification bar.
☑ Residual file cleaner app – auto clean residual junk from deleted apps;

How does Power Clean professional cleaner help to speed up my phone?
⬆ 1 tap boost for slow phone – fast clean phone junk & speed up phone with one tap;
⬆ Storage Cleaner – optimizer for phone memory space & effective memory cleaner;
⬆ Clean RAM – RAM cleaner & RAM booster to clean phone RAM & speed phone;
⬆ Cleaner Boost – advanced phone speed boost that clean phone junk thoroughly.

Power Clean antivirus booster and cleaner
🛡 Antivirus for android phones free that clean phone virus;
🛡 Virus scanner - virus detector to scan virus in depth;
🛡 virus cleaner - clean virus effectively protect phone security;
🛡 24/7 virus protection - virus cleaner to protect against virus all the time.

Power Clean phone cleaner more Android utilities
🛠 App manager for Android with phone app cleaner to clean app
🛠 App lock pro: app lock with password and gesture to protect app privacy;
🛠 CPU monitor & CPU cooler for android that stops overheating apps & settings;
🛠 Within the cleaner, Power Battery saver that optimize power consumption & battery charging.
  Power Clean - Anti Virus Cleaner and Booster App- screenshot       Power Clean - Anti Virus Cleaner and Booster App- screenshot

  Power Clean - Anti Virus Cleaner and Booster App- screenshot       Power Clean - Anti Virus Cleaner and Booster App- screenshot

  Power Clean - Anti Virus Cleaner and Booster App- screenshot       Power Clean - Anti Virus Cleaner and Booster App- screenshot

  Power Clean - Anti Virus Cleaner and Booster App- screenshot
  https://www.mediafire.com/file/t40mekomokk3oqi/Power%20Clean%20%u2013%20Optimize%20Cleaner%20v2.9.7.6%20Apk%20By%20Pyae%20Phyo%20%28MMiTD%29.apk
www.pyaephyo.com