မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ :::: ကၽြန္ေတာ္တင္သမွ် Post ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေလ႕လာဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ site မွႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႕ မည္႕သည္႕ Post ကိုမဆို ျမန္မာ IT နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါတယ္ဗ်ာ။ ::::

Yllix

Wednesday, June 28

♪ “Dual-Camera နည္းပညာမွာတစ္ဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ Huawei” ♫

Image may contain: phone

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ ဓာတ္ပုံပညာရပ္အတြက္ SLR ဟုေခၚသည့္ single-lens reflex ပါ၀င္ေသာကင္မရာမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ စက္ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ စံထားလက္ခံ အသုံးျပဳ ၾကပါသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ သာမန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ားထက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ႐ုိက္ယူႏုိင္ၿပီး ဓာတ္ပုံရဲ႕ pixel အေရအတြက္ ပုိေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း SLR ကင္မရာ မ်ားႏွင့္႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံအရည္အေသြးကုိ မီလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအေၾကာင္းအရင္းမွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ကင္မရာ၏ မွန္ဘီလူးမ်ားသည္ SLR ကင္မရာမ်ားထဲမွ မွန္ဘီလူးမ်ားထက္ ၂၀စင္ တီမီတာခန္႔ ပုိၿပီးပါးလႊာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခက္ အခဲကုိ စမတ္ဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ်ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုိေကာင္းသည့္ ဓာတ္ပုံအရည္အေသြးရရွိေစမည့္နည္းလမ္းမွာ ကင္မရာႏွစ္လုံးပါ၀င္သည့္ dual camera နည္းပညာသာျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာတစ္လုံးတည္းကုိ အသုံးျပဳရာမွ ကင္မရာႏွစ္လုံး ကုိ အသုံးျပဳသည့္နည္းပညာသည္ အမွန္ တကယ္မွာ သက္ရွိမ်ား၏ မ်က္လုံးတည္ေဆာက္မႈကုိ တုပထားျခင္းျဖစ္ သည္။ သက္ရွိ သတၱ၀ါတုိ႔၏ မ်က္လုံးတည္ေဆာက္မႈသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနတြင္ ရွိပါ သည္။ လူတုိ႔၏ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ အခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္သုိေလွာင္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူ႔ မ်က္လုံးမွ႐ုပ္ပုံမ်ားကုိ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူႏုိင္မႈ၊ အလင္းအေမွာင္ခ်ိန္ညိႇမႈ၊ မ်က္လုံး အိမ္ထဲ အလင္း၀င္ေရာက္မႈကုိ ထိန္းညိႇမႈ၊ ႐ုပ္ပုံကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဖမ္းယူႏုိင္မႈႏွင့္ ေရႊ႕လ်ားေနေသာ႐ုပ္ပုံမ်ားကုိ ဖမ္းယူႏုိင္မႈတုိ႔မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ ျမင့္မားေကာင္းမြန္ပါသည္။

ကင္မရာႏွစ္လုံးပါ၀င္သည့္ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဖုန္းထုတ္လုပ္ သူမ်ားက ဖုန္း၏ CPU အျပင္ အျခားေနရာ သုံးခုတြင္လည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ မႈျပဳရပါသည္။ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ကင္မရာတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ကုိ ၅ မီလီမီတာရွိသည့္ မွန္ဘီလူး ကုိတည္ေဆာက္ေစၿပီး ထုိအစိတ္အပုိင္းက pixel ေကာင္းမြန္ျမင့္မား စြာျဖင့္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္ဖမ္းယူမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပုံကုိ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ၾကည္လင္စြာဖမ္းယူႏုိင္ျခင္း၊ အရိပ္မထင္ေစ ျခင္းႏွင့္ ပုံရိပ္ ဖမ္းယူမႈတြင္ အမွားမရွိေစျခင္း စသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ဒုတိယအဖြဲ႕မွ ကင္မရာ ႏွစ္လုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညိႇႏုိင္သည့္နည္းပညာကုိ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဓာတ္ပုံ ဆရာတုိ႔၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ရ ပါသည္။ ထုိနည္းပညာက ကင္မရာႏွစ္လုံးမွ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႐ုိက္ယူလုိက္ေသာပုံရိပ္တုိ႔၏ အကြာ အေ၀းႏွင့္ အေနအထား၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ အေရာင္ခြဲျခားမႈတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစပ္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ISP ဟုေခၚေသာ image signal processor အဖြဲ႕မွ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ရန္ခလုတ္ ႏွိပ္လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကင္မရာႏွစ္လုံး စလုံးမွ ႐ုိက္ယူလုိက္သည့္႐ုပ္ပုံ ကုိဖမ္းယူျခင္း၊ တုိင္းတာျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရ ပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ Apple, Samsung ႏွင့္ Huawei ကုမၸဏီ သုံးခုသာဤကဲ့သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကုိ တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ ဤ ကုမၸဏီသုံးခုသာ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ image signal processor (ISP) ရွိပါသည္။ Huawei ကုမၸဏီတြင္ ကင္မရာႏွစ္လုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညိႇႏုိင္သည့္ နည္းပညာကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ ကြၽမ္းက်င္သူ ၁၀၀ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ Huawei ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းလုိအပ္ခ်က္ အတိုင္း အေသးစိတ္တည္ေဆာက္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ISP ဒီဇုိင္းအဖြဲ႕တုိ႔၏ လူ႕အရင္းအျမစ္စြမ္းအားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ဖုန္းထုတ္လုပ္ သည့္ ကုမၸဏီအမ်ားစု၏ သုေတသနႏွင့္ တည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕ (R&D team)ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Huawei သုေတသန စင္တာက ISP တည္ေဆာက္မႈအတြက္သာ တာ၀န္ယူရသည္။ ၎တုိ႔ထံမွရရွိလာေသာ ISP ဒီဇုိင္းကုိ HiSilicon ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Kirin SoC တြင္ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ေစ သည္။ Leica ကင္မရာႏွစ္လံုးအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီစြာထိန္းညိႇႏုိင္သည့္ နည္းပညာ၏ ေနာက္ဆုံး ေပၚေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Huawei Mathematics သုေတသနစင္တာႏွင့္ Max Berek ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းတုိ႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကင္မရာ ကို လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး စံခ်ိန္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ဖန္တီးသည့္ တီထြင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ရွိပါသည္။

၂၀၁၆ခုနစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ HUAWEI P9 ဖုန္းသည္ စမတ္ဖုန္း သမုိင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI P9 မတုိင္မီ အခ်ိန္က စမတ္ဖုန္းဓာတ္ပုံဆုိင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံ၏ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ ပုံရိပ္ဖမ္းယူႏုိင္သည့္ အျမန္ႏႈန္း အေပၚတြင္သာ အဓိကထားသည္။ ယခုအခါ Leica မွန္ဘီလူးႏွစ္ခု ေၾကာင့္ HUAWEI P9 က စမတ္ဖုန္္းဓာတ္ပုံပညာကုိ တစ္ေခတ္ ဆန္းေစခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပုံ၏ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းတုိ႔ အျပင္ HUAWEI P9 ကင္မရာက SLR ကင္မရာႏွင့္ ႐ုိက္ယူမွသာရႏုိင္ သည့္ ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (bokeh effect - ဓာတ္ပုံ၏ ဗဟုိခ်က္ မဟုတ္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေ၀၀ါးႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ အေရာင္ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ မႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI P9 ႏွင့္႐ုိက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိဓာတ္ပုံပညာအရ ကြာျခားမႈကုိမေျပာႏိုင္သည့္တိုင္ ဓာတ္ပံု အရည္အေသြးကို သင္မလြဲမေသြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ HUAWEI P9 တြင္ ပါ၀င္သည့္ Leica ကင္မရာ ႏွစ္လံုးႏွင့္႐ုိက္ယူသည့္ ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (bokeh effect)သည္ ဓာတ္ပုံကုိပုိ၍ အသက္၀င္ ေစပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္မွ်မတူညီ သည့္ ဂ်ာမန္ Leica ၏ အေရာင္အေသြးက ဓာတ္ပုံတုိင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ရသႏွင့္ ခံစားခ်က္တုိ႔ကုိပါ ဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၇ မွာေတာ့အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ုိက္ကူးႏုိင္ရန္အတြက္ HUAWEI P9 တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကင္မရာကို အဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားၿပီး HUAWEI P10 တြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ HUAWEI P10 ၊ P10 Plus စမတ္ဖုန္းတို႔၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ 12 MP RBG (ကာလာ)ကင္မရာႏွင့္ 20 MP monochrome (အျဖဴအမည္း)ကင္မရာတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ လူ၏မ်က္လုံးတြင္ အေရာင္ကုိခြဲျခားသည့္ အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ အလင္းေရာင္ကုိဖမ္းယူသည့္အစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုရွိၿပီး ထိုလူ႕မ်က္လုံး တည္ေဆာက္ပုံကုိအတုယူၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ကင္မရာႏွစ္လံုး နည္းပညာတြင္လည္း ကင္မရာတစ္လံုးက ပုံရိပ္၏ အေရာင္ကုိဖမ္းယူမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္လုံးက အလင္းေရာင္နည္းပါးသည့္အခ်ိန္တြင္ အလင္းေရာင္ကုိ ဖမ္းယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာတြင္ပါ၀င္ေသာ အလင္းေရာင္ ကုိဖမ္းယူသည့္အစိတ္အပုိင္းသည္ အလင္းေရာင္၏ သိပ္သည္းမႈကုိသာ ဖမ္းယူႏုိင္ၿပီး အေရာင္ကြဲျပားမႈကုိခြဲျခားႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ ကင္မရာ၏ အလင္းေရာင္ဖမ္းယူသည့္ ပစၥည္းအေပၚတြင္ပါရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းက အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာစသည့္အေရာင္မ်ားကုိဖမ္းယူသည္။


P10 ႏွင့္ P10 Plus တုိ႔တြင္ပါ၀င္ေသာကင္မရာႏွစ္လုံးတြင္ ေရာင္စုံ ကင္မရာက အေရာင္မ်ားကုိဖမ္းယူၿပီး က်န္ရွိေသာ အျဖဴအမည္း (monochrome)ကင္မရာက အလင္းေရာင္သိပ္သည္းမႈကုိ ဖမ္းယူသည္။ ထုိကင္မရာႏွစ္လုံးမွရရွိလာေသာ ပုံရိပ္ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ ေရာင္စုံကင္မရာတစ္လုံးတည္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေသာဓာတ္ပုံမ်ားထက္ ပုိမုိ၍မွန္ကန္သည့္ အေရာင္ေရာစပ္မႈႏွင့္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ အလင္းေရာင္ပါ၀င္မႈတုိ႔ကုိရရွိပါသည္။ အလင္းေရာင္နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႐ုိက္ကူးေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ပုိမိုတိက်ၾကည္လင္ေစ ပါသည္။ ကင္မရာႏွစ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အကြာအေ၀းထိန္းညိႇသည့္ နည္းပညာက ဓာတ္ပုံထဲတြင္ပါ၀င္သည့္အရာတုိင္း၏အကြာအေ၀းကုိ တုိင္းတာမွတ္ယူထားသျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၿပီးသည့္အခါမွ ဓာတ္ပုံ၏ focus ကုိ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဓာတ္ပံုအမ်ားစု၏ ၄၀% သည္ေပါ့ထရိတ္ (Portrait) ပံုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက လွပတဲ့႐ႈခင္း ေတြနဲ႔ ႐ိုက္ရတာကို သေဘာက်သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ HUAWEI P10 တြင္ Leica ကင္မရာႏွစ္လံုး၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို တိုးျမႇင့္ထားသည့္အျပင္ လူပံုအနီးကပ္႐ိုက္ကူးရာတြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစမည့္ ႐ုပ္ပံုဖမ္းယူသည့္ နည္းပညာကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုနည္းပညာက ဘိုေခး(Bokeh Effect)လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထည့္ေပးျခင္း၊ လူ႕မ်က္ႏွာကိုတိက်စြာဖမ္းယူျခင္း၊ Leica မွန္ဘီလူးျဖင့္ အေရာင္ အေသြးႏွင့္ အျဖဴအမည္းတို႔ ကိုဖမ္းယူျခင္းႏွင့္ ႐ုိက္ၿပီးမွ focus ေျပာင္းႏုိင္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။


HUAWEI P10 သည္ေပါ့ထရိတ္ကို ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Bokeh Effect)ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးသည့္ပထမဦးဆံုးဖုန္းျဖစ္ပါသည္။ အကြာအေ၀းတုိင္းတာ တြက္ခ်က္သည့္ အစိတ္အပုိင္းကုိ Kirin 960 တြင္ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ ဓာတ္ပုံအတြင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ အကြာအေ၀းတြက္ခ်က္မႈကုိေလ်ာ့က်ေစၿပီး ဓာတ္ပုံ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အကြာအေ၀းတိက် မွန္ကန္မႈကုိလည္း ၅၀%ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ P10 Plus တြင္ ပါ၀င္ေသာ F/1.8 wide aperture ႏွစ္ခုကလည္း အလင္းေရာင္ ဖမ္းယူမႈကုိ သိသိသာသာပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ အဆိုပါနည္းပညာ မ်ားေၾကာင့္ အလင္းေရာင္နည္းပါးခ်ိန္တြင္လည္း ေပါ့ထရိတ္ (Portrait) ပုံေကာင္းေကာင္းကုိ ႐ုိက္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

ေပါ့ထရိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Portrait Mode)တြင္ 3D ပုံစံက်က် ဖမ္းယူႏုိင္သည့္နည္းပညာကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အကြာအေ၀းကုိ တိက်စြာ ဖမ္းယူျခင္းႏွင့္အတူ ISP processor ကုိ Kirin 960 ထဲတြင္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းက လူ၏မ်က္ႏွာကုိ အေသးစိတ္ပုံေဖာ္ ဖမ္းယူႏုိင္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္႐ုိး၊ မ်က္လုံး၏ ေထာင့္ေနရာမ်ား၊ ႏွာေခါင္းေပါက္ ပါ၀င္သည့္ ဧရိယာ၊ ပါး႐ုိးႏွင့္ ေမးေစ့႐ုိးတုိ႔ကုိ တိက် စြာဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။ 3D face detection model ကုိအေျခခံၿပီး တည္ ေဆာက္ထားေသာ P10 portrait mode သည္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ မ်က္ႏွာကုိပုိမုိေပၚလြင္ၿပီး ၾကည့္ေကာင္းေစသည့္ အတြက္ ဓာတ္ပုံထဲတြင္ပါ၀င္သူကုိ ပုိၿပီးအသက္၀င္ေစပါသည္။ HUAWEI P9 ဖုန္းက စမတ္ဖုန္းဓာတ္ပုံပညာကုိ တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့သလုိ HUAWEI P10 ၏ဆရာတစ္ဆူျဖစ္သည့္ ေပါ့ထရိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကလည္း ကင္မရာႏွစ္လံုးပါ၀င္ သည့္ နည္းပညာတို႔ကို ေနရာသစ္တစ္ခု သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ေပသည္။
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com
Read More ...

♪ “ဘက္ထရီစြမ္းအားျမင့္မားေသာ Meizu M5 Note” ♫

Image may contain: phone

M5 Note ဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ထုတ္လုပ္ေပးထားေသာ ဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။ Metal body နဲ႕ဖုန္းကို ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳ သည့္အခါ၌ က်စ္လ်စ္ေသာ ကိုယ္ထည္ျဖစ္ေစရန္ 153.6 x 75.8 x 8.2mm ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ဖုန္းရဲ႕အေနာက္ကိုင္ထည္ဟာ အနည္းငယ္ေကြးညႊတ္ေသာပုံစံရိွၿပီး၊ကိုင္ေဆာင္ အသုံးျပဳသည့္အခါမွာလည္းစတိုင္က်လွပေနပါလိမ့္မယ္။ M5 Note ဟာ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းကတ္ မ်ားစြာ ကိုင္ ေဆာင္သံုးစြဲေန သူမ်ားအဆင္ေျပေစပါမယ္။ ထည့္သြင္း သံုးစြဲရမယ့္ ဆင္းကတ္အရြယ္အစားကေတာ့ Nano Sim ပါ။ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ အပိုင္းတြင္ LTPS IPS LCD Capacitive touchscreen ကို အသုံးျပဳေပးထားပါတယ္။ ဖုန္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အ၀န္းကေတာ့ 5.5 inches ရွိပါတယ္။ ဖုန္းအသုံးျပဳသည့္အခါ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ ပုံရိပ္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္ေစရန္အတြက္ ျမင္ကြင္းစြမ္းရည္ အပုိင္းတြင္ 1080x1920 pixels ပမာဏနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ တစ္လက္မ မွာရွိမယ့္ pixel ပမာဏ သိပ္သည္းဆကေတာ့ 403ppi ပါ။

Meizu ဟာ ကုိယ္ပုိင္ UI ကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ထားပါတယ္။ M5 Note ရဲ႕ Multi touch စနစ္တြင္ Flyme 5.2 ကုိ သုံးစြဲႏုိင္ ပါမယ္။ လက္ေဗြရာစနစ္အသုံးျပဳ ႏိုင္မယ့္ဖုန္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေဗြရာဆင္ဆာစနစ္ကိုဖုန္းရဲ႕အေရွ႕ဘက္မွာတပ္ဆင္ေပးထားကာ၊ ဆင္ဆာဟာစကၠန္႔အနည္းငယ္ အတြင္းလက္ေဗြရာကိုဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ကင္မရာႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အဓိက,ကင္မရာဟာ 13MP, f/2.2 စြမ္းရည္ရွိၿပီး Dual LED, Dual Tone Flash စနစ္ ေထာက္ပံ့ေပး ထားပါတယ္။ ေရွ႕ကင္မရာငယ္ကေတာ့ 5MP, f/2.0 စြမ္းရည္ရွိပါ တယ္။ဖုန္းတြင္းမွတ္ဥာဏ္ပမာဏခြဲျခားၿပီးေတာ့လည္းဖုန္းကိုထုတ္လုပ္ ေပးထားပါတယ္။ RAM ကို 3GB ထည့္သြင္းေပးထားကာ၊ Internal Storage တြင္ 16 (သုိ႔) 32GB ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရိွပါမယ္။ အခ်က္ အလက္အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းလုိပါကလည္း မွတ္ဥာဏ္ပမာဏ ကုိခ်ဲ႕ထြင္ သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ Card Slot စနစ္ ထည့္သြင္းေပးထားပါေသး တယ္။ CPU ရဲ႕ စြမ္းရည္မွာ Octa Core (4x1.8GHz Cortex A-53 & 4x1.0GHz Cortex A-53) ျဖစ္ပါတယ္။

Android OS,v 6.0 ကိုသုံးစြဲႏိုင္ မွာျဖစ္ၿပီး၊ အားသြင္းအသုံးျပဳရမယ့္ ဘက္ထရီအမ်ဳိးအစားကေတာ့ 4000mAh ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ဖုန္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသုံးစြဲ ႏိုင္ပါမယ္။ အားသြင္းျမန္ဆန္ေသာစနစ္လည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ဖုန္းကိုမီးခိုး၊ေငြေရာင္ႏွင့္ေရႊေရာင္ဆိုၿပီးလွပေသာ အေရာင္မ်ားျဖင့္လည္း ထုတ္လုပ္ေပးထားပါတယ္။M5 Note (16GB) ရဲ႕ေစ်းႏႈန္းမွာ 209,000 က်ပ္၀န္းက်င္ရိွၿပီး၊ M5 Note (32GB) ရဲ႕ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 229,000 က်ပ္၀န္းက်င္ရိွပါတယ္။Ph: 09456585102 သို႔ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com
Read More ...

♪ Xiaomiရဲ႕ နည္းပညာပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းျမင့္မားတဲ့ စမက္ဖုန္း “Xiaomi Mi 6” Price - 525,000 Ks ♫

Image may contain: phone

Mi 6 ကို အသုံးျပဳတဲ့အခါတြင္ လ်င္ျမန္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားေပးစြမ္းႏုိင္ေစ ရန္အတြက္ ျမင့္မားေသာ CPU အမ်ဳိးအစားကိုထည့္သြင္း အသုံးျပဳေပး ထားပါတယ္။ Mi 6 ရဲ႕ Processor စြမ္းရည္ဟာ Octa- core (4x2.45GHz Kryo & 4x1.9GHz Kryo) ျဖစ္ပါတယ္။ Chipset အမ်ဳိးအစားကေတာ့ Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 ျဖစ္ၿပီး၊ GPU ကေတာ့ Adreno 540 ပါ။ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ထည့္သြင္းသုံးစြဲရ မယ့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ကာ သုံးစြဲရမယ့္ဆင္းကတ္ အရြယ္အစား ကေတာ့ Nano SIM ပါ။ Multi Touch စနစ္တြင္ MIUI 8.0 ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါမယ္။

မွတ္ဥာဏ္ပမာဏအပုိင္းတြင္ 64 ႏွင့္ 128GB ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိပါမယ္။ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းလုိပါက မွတ္ဥာဏ္ပမာဏမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ ယူသင့္ပါတယ္။ Card Slot စနစ္အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္ ပမာဏကုိခ်ဲ႕ထြင္ သုံးစြဲႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ထည့္သြင္းေပးထားေသာ RAM ပမာဏကေတာ့ 6GB ျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳရမယ့္ Android OS အမ်ဳိးအစားကေတာ့ 7.1.1(Nougat) ပါ။ လက္ေဗြရာစနစ္အသုံးျပဳႏုိင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး လက္ေဗြရာ Sensor စနစ္ကုိ ဖုန္း၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ကင္မရာပုိင္းစြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္ၿပီးဖုန္းတြင္းမွတ္ဥာဏ္ပမာဏ မ်ားစြာ၀င္ဆံ့ေသာ အျမင့္စား ဟန္းဆက္အသုံးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ ယခုဖုန္းဟာ အဆင္ေျပေစ ပါလိမ့္မယ္။

<Design>

Mi 6 ရဲ႕ အဓိက,ကင္မရာဟာ အေနာက္ဘက္ေထာင့္စြန္းတြင္ Dual အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ျမင္ ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဖုန္းရဲ႕အဓိက Button ကေတာ့ ဆလင္ဒါပုံစံတည္ရွိၿပီး ေဘးေဘာင္ေထာင့္စြန္းမ်ားမွာ အ၀န္း အ၀ုိက္ပုံစံရွိပါတယ္။ ဖုန္းကုိယ္ထည္တြင္ Glass နဲ႔ Metal ကိုေပါင္းစပ္ ဖန္တီးေပးထားၿပီး ေပါ့ပါးစြာကုိင္တြယ္အသုံးျပဳႏုိင္ပါမယ္။

<Display>

Mi 6 ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အ၀န္းဟာ 5.15 inchesရွိၿပီး ဖုန္း မ်က္ႏွာျပင္ အတြက္ IPS LCD capacitive touchscreen ကုိ အသုံးျပဳေပးထားပါ တယ္။ျမင္ကြင္းစြမ္းရည္အတြက္ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ pixels ပမာဏ ကေတာ့ 1080x1920 ျဖစ္ၿပီး၊ အၾကမ္းခံေသာ မ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္ေစရန္ Splash Resistant တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။

<Camera>

အဓိက,ကင္မရာဟာ Dual 12MP(27mm, f/1.8, OIS 4 axis & 52mm, f/2.6) စြမ္းရည္ရွိၿပီး၊ ေရွ႕ကင္မရာ ငယ္ကေတာ့ 8MP စြမ္းရည္ျဖစ္ပါ တယ္။ Face Detection, HDR, Panorama စေသာ Sensor စနစ္မ်ား ပါရွိကာ ဗီဒီယုိ ႐ုိက္ကူးႏုိင္မယ့္စြမ္းရည္ကေတာ့ 720p, 1080p ႏွင့္ 2160p ဆုိၿပီး သုံးမ်ဳိးသုံးစားရွိပါတယ္။

<Connectivity>

WiFi 802.11 a/b/g/n/a/c, Dual-band, Wifi Direct, DLNA, hotspot စေသာ စနစ္မ်ားပါရွိကာ Bluetooth Version ကေတာ့ 5.0, A2DP, LEျဖစ္ပါတယ္။ USB ကေတာ့ Type C 1.0 Reversible Connector ျဖစ္ၿပီး၊ GPS နဲ႔ NFC စနစ္လည္း ပါရွိပါတယ္။

<Battery Life>

အားသြင္းအသုံးျပဳရမယ့္ ဘက္ထရီအမ်ဳိးအစားကေတာ့ Li-Po 3350mAh ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ပါမယ္။ ဖုန္းအားသြင္းေသာအခါတြင္လည္း အားသြင္းျမန္ဆန္ေစရန္ Fast Battery Charging (Quick Charge 3.0) စနစ္ထည့္သြင္းေပးထား ပါတယ္။

<Specifications>

Display : 5.15 inch, IPS LCD Capacitive Touchscreen
Memory : 64/128GB, 6 GB RAM, Card Slot (No) Camera : Dual 12MP(Back), dual-LED Flash OS : Android OS, v 7.1.1(Nougat)
Price : 525,000 /-
Phone : 01-371924 (AMT Mobile Mart)Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com
Read More ...

♪ “MPT မွ 150 Mbps အျမန္ႏႈန္းအထိ ရရွိႏိုင္မည့္ LTE+ ကြန္ရက္သစ္မိတ္ဆက္” ♫

No automatic alt text available.

MPT မွ ျမန္ႏႈန္းႏွစ္ဆတုိးျမႇင့္လိုက္ၿပီး 150 Mbps အျမန္ႏႈန္းအထိ ရရွိႏိုင္မည့္ LTE+ ကြန္ရက္သစ္ မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ၂ ဆတုိးျမန္ဆန္သည့္ မိုဘိုင္းေဒတာ အျမန္ႏႈန္းကို ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အရင္ဆုံးရရွိအသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔ အျပားရွိအျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း မၾကာမီမိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MPT အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ 4x4 Multiple Input Multiple Output (MIMO) နည္းပညာ ကုိအသံုးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားသျဖင့္ 4G/LTE 2x2 MIMO ထက္ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ကာ ေဒတာ အျမန္ႏႈန္းကို ယခင္က ထက္ ၂ ဆ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 4x4 MIMO ကို အသံုးျပဳထားျခင္း ေၾကာင္႔ သံုးစြဲသူ၏ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္မွ ထုတ္လႊင့္ဖမ္းယူသည့္ Cell ပမာဏမွာ ၂ ဆအထိတိုးတက္ ဖမ္းယူထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္း ၄ ခုကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြန္ရက္အေပၚမူတည္ၿပီး စုေပါင္းကာ အလြန္ပင္လ်င္ျမန္သည့္ အျမင့္ဆံုးေသာ ေဒတာစီး ဆင္းမႈႏႈန္းကို ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။


LTE+ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို ၇၅ Mbps မွ ၁၅၀ Mbps အထိ တုိးျမႇင့္ရယူႏုိင္ေစမည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ မုိဘုိင္း အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ အေတြ႕အႀကံဳကို MPT ၏ LTE+ ကြန္ရက္ မွတစ္ဆင့္ အေကာင္းဆံုးရရွိခံစား အသုံးျပဳႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 


ရဲလင္းလင္းသန္း

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com
Read More ...

♪ “အျငင္းပြားဖြယ္ Device Fingerprinting နည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈ” ♫

Image may contain: text

Device Fingerprinting ဆိုသည္မွာ Computing Device တစ္ခုခုကို အမ်ိဳးအစားခဲြျခားေပးႏုိင္သည့္ နည္းပညာျဖစ္ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပစၥည္းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္္ေသာ Software, Hardware အစိတ္အပိုင္္းတို႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ယင္းပစၥည္း သည္ Desktop ကြန္ပ်ဴတာ၊ Laptop ကြန္ပ်ဴတာ၊ Tablet သို႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္သည့္ နည္းပညာပင္ျဖစ္၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူအမ်ားစုသည္ အြန္လုိင္း တက္ရာတြင္ Device တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳေတာ့သည္ မဟုတ္ေပ။ ထု႔ိေၾကာင့္ Device Fingerprinting နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ User ၏လႈပ္ရွားမႈကို ေျခရာခံ၍ရႏိုင္ေလသည္။ တည္ေန ရာ၊ အခ်ိန္၊ အသံုးျပဳေသာ OS ၊ App ႏွင့္ အင္တာနက္ Browser ဗားရွင္းစသည္ကို ၾကည့္၍ ယင္း User အသံုးျပဳေနေသာ Computing Device ကိုလည္း ေျခရာခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Device Fingerprinting စနစ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚမွ အခ်က္အလက္၊ ႐ုပ္ပံုလႊာႏွင့္ ျပင္ပမွအေျခအေနတို႔ကို ဆက္စပ္ၿပီးတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ျဖစ္၏။

တစ္နည္းအားျဖင့္ Device Fingerprinting ကို လံုၿခံဳေရးအတြက္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခု (သုိ႔မဟုတ္) Website တစ္ခုခုသို႔ စမတ္ဖုန္းသစ္၊ Tablet သစ္မ်ားႏွင့္ log in ၀င္ေရာက္ရာတြင္ User ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ယင္းနည္းပညာသည္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးသမားမ်ား လက္တြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ေလၿပီ။ Device Fingerprinting နည္းပညာကိုသံုးၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ မည္။ ၎တုိ႔၏အြန္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔ေရာင္းခ်ရမည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏုိင္ ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္း Website မ်ားသည္ User မ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈကို လုိက္လံေစာင့္ ၾကည့္သည္။ မည္သည့္ အေရာင္း Website မ်ားထဲသို႔ ၀င္သည္။ မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးကို အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ ရွာေဖြ ၾကည့္႐ႈသည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို Device Fingerprinting နည္းပညာ၏အကူအညီျဖင့္ သိရွိႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္ သည္။

<Customer Service ႏွင့္ Device Fingerprinting>

eCommerce ေစ်းကြက္ပလက္ေဖာင္း Touch CR မွ Chief Information Officer တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Ritchie Hall ကေတာ့ Device Fingerprinting နည္းပညာကို ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ေထာက္ ပံ့မည့္၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ ထားေၾကာင္းေျပာျပသြားခဲ့သည္။ ၎က “ေဖာက္သည္ တစ္ဦးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကိုရွာေဖြဖို႔ အသံုးခ်တဲ့နည္းပညာပါပဲ။ သူသံုးတဲ့ Device ကို ရွာေဖြမယ္။ ဒီေဖာက္သည္ နဲ႔ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေအာင္ လုပ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ”ဟု ဆုိခဲ့သည္။ အကယ္၍ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းတက္ရာတြင္ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ေစ၊ Device တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အသံုးျပဳပါက Device Fingerprinting နည္းပညာသံုးျခင္းအတြက္ မည္သုိ႔မွ် အျငင္းပြား ဖြယ္ရာမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ Device အေရအတြက္ မ်ားလာေလေလ၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးအတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္လာ ရေတာ့သည္။ ၿပီးခဲ့ ေသာႏွစ္က Google မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာစစ္တမ္း တစ္ရပ္တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တစ္ရက္ လွ်င္ မတူညီေသာ Device ႏွစ္ခုကိုသံုး၍ အြန္လုိင္းတက္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ ဤတြင္ ျပႆနာစျဖစ္ေတာ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးက Device ႏွစ္ခုစလံုးကိုသံုးၿပီး ပီဇာမုန္႔ကို အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္ မွာယူသည္ဆိုပါစို႔။ မွာယူသူမွာ တစ္ဦး တည္းျဖစ္ေသာ္လည္း Device မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ အီးေမးလ္လိပ္စာ (သုိ႔) ေငြ ေပးေခ်မႈအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ေတာ့ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။အမ်ားအားျဖင့္ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေစ၊ လက္ေတာ့ျဖစ္ေစ User တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္ အမွ် ယင္း Device မ်ားကို ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ကိစၥသည္လည္း အေျခခံ အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ User ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ် အသံုးျပဳေသာ OS မ်ားေျပာင္းလဲသြားၿပီး Device Fingerprinting လုပ္ရျခင္းမွာ ပိုမုိ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္ေလသည္။

<Cookies မ်ားထက္ သာလြန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္>

ယခင္က အင္တာနက္အသံုးျပဳသူတို႔အေပၚ ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ Website အမ်ားစုက Browser မ်ားတြင္ တိတ္တဆိတ္လွမ္း၍ ထည့္သြင္းရေသာ Cookies မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ User မ်ား၏ Browser မ်ားတြင္ Cookies ေခၚ Software အေသးစားမ်ား ထည့္သြင္း ထားျခင္းျဖင့္ ဘယ္ Website သို႔ ၀င္သည္။ မည္မွ်ၾကာၾကာ ၾကည့္႐ႈ သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံသိရွိႏုိင္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုရွိသည္က အဆိုပါ Cookies မ်ားကို User ဆႏၵရွိလွ်င္ ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ သည့္အခြင့္အေရးရွိထားျခင္းပင္။ Cookies မ်ားကို Browser အတြင္း လွမ္းထည့္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္တတ္ေသာ အခ်ိဳ႕ Website မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ရပ္ကို User မ်ားဘက္က အလိုရွိလွ်င္ ရပ္တန္႔ ပိုင္ခြင့္ရွိထားေလသည္။ Device Finger- printing ကေတာ့ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳး ရွိမထားေပ။ ထိုနည္းစနစ္သည္ User မ်ားအသံုးျပဳ ေသာ Device အေပၚ မွီခို ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရွိပါ။ Device တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေဒတာကူးေျပာင္း လက္ခံျခင္းစသည့္လုပ္ရပ္ မ်ားကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္၏။

ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခဳံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခ်က္၊ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ amiunique.org Website ကေတာ့ Device Fingerprinting နည္းပညာကို Cookie-Less Monster ဟုအမည္ေပး ထားသည္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ Cookies မ်ား မလိုဘဲ User မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို ေျခရာခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ယင္းနည္းပညာကို သံုး၍ အြန္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္း၊ ေျခရာခံျခင္းမ်ားကို တန္ျပန္ကာကြယ္ရန္ကလည္း User မ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပို၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ယင္းျပႆနာအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကေတာ့ Device Fingerprinting နည္းပညာကို သံုး၍ ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ Marketing အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္ရပ္ ကို ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ အမွန္အတုိင္းဖြင့္ဟ၀န္ခံ ထားရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ EU အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အြန္လုိင္း User မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္သည့္ Website ကို အေႏွာင့္အယွက္မရွိ ၀င္ၾကည့္ခြင့္ရွိထား၏။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကေတာ့ ရွိေနလိမ့္မည္ပင္။ ထုိအခ်က္ကို User မ်ားသိရွိထားၿပီးျဖစ္၍ အျငင္းပြားၾကလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ေပ။ အျခားေဒသမ်ားတြင္မူ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာေၾကညာျခင္း မရွိေသးသလို User မ်ားဘက္ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခံရေၾကာင္း သိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ပုဂိၢိဳလ္ေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရၿပီဟုသာ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကေလသည္။

အေကာင္းဆံုးအေျဖကေတာ့ မိမိလႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းလုိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ VPN ေခၚ Virtual Private Network ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၾကရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံေပးထားသည္။ VPN ကိုသံုးျခင္းအားျဖင့္ ထုိ User ၏ Internet Protocol ကို ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သလို အျခား User မ်ားႏွင့္လည္း မတူညီသည့္အုပ္စု အတြင္း က်ေရာက္ေနပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ Device Fingerprinting နည္းပညာသည္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးသမားမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေဖာက္သည္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္၊ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို ေျခရာခံရန္္အေကာင္းဆံုး နည္းပညာ အျဖစ္ ေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေမလအတြင္းက ၿဗိတိန္ အေျခစိုက္ YouGov ေစ်းကြက္သုေတသနအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ VPN ကြန္ရက္ကို သံုးစြဲေနၾကၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ အြန္လိုင္းမွေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ တတ္ေသာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးသမားမ်ားကို ေရွာင္ရွားလိုေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား အၾကားတြင္ ေရပန္းစားလာသည့္ Device Fingerprinting က User မ်ားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေနသည္။ Marketing နယ္ပယ္မွၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ယင္းနည္းပညာသည္ အသံုးအတည့္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။ အစြန္းႏွစ္ဖက္ လြတ္ေအာင္အသံုးခ်ႏိုင္မွသာလွ်င္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကင္းေ၀းေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။Ref : (How Businesses Use Controversial Device Finger-printing To Identify And Track Customers - by Bernard Marr)
ကိုဆဲြ(မုံရြာ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com
Read More ...

♪ “ အေမးမ်ားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ” ♫

Image may contain: one or more people, phone and text

ေမး - Android ဖုန္းေတြမွာ Developer Option ေဖာ္ၿပီးသြားရင္ ျပန္ေဖ်ာက္လုိ႔ရပါသလား။
ေျဖ - ရပါတယ္။ Setting ထဲက Application ထဲသြားပါ။ Application Manager ထဲက More ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ Show System Apps ကိုႏွိပ္ၿပီး Setting ကိုထပ္ႏွိပ္ပါ။ Storage ကိုႏွိပ္ပါ။ Clear Data ကိုႏွိပ္ၿပီး Delete ကို ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ Developer Option ျပန္ေပ်ာက္သြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ Gmail ထည့္သြင္းထားတဲ့ Phone ေတြအတြက္ Frp Lock မက်ေစရန္ Oem Unlock ကို အမွန္ျခစ္ေပးၿပီးမွလုပ္ပါ။ Setting ကို Reset ခ်သလိုျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ျမန္မာေဖာင့္မ်ားပ်က္သြားရင္ ပံုမွန္အတုိင္း ျပန္လည္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလုိ႔ ရပါတယ္။

 ေမး - အစ္ကိုေရ ကြၽန္ေတာ့္ Honor-U10 ဖုန္းေလး ေရနည္းနည္းစိုသြားတာဗ်ာ။ အခုဖုန္းက Touch ဆြဲလုိ႔ ေတာ့ရတယ္။ ေအာက္ဘားကီးေလးေတြ ႏွိပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ အဆင္ေျပမလဲဗ်ာ။
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့။ အစ္ကို႔ဖုန္းက Touch လဲမွ အဆင္ေျပမွာပါ။ မလဲခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Easy Touch App ကို Download ဆြဲၿပီးသံုးေပါ့ဗ်ာ။

 ေမး - အစ္ကိုေရ ကြၽန္ေတာ္ကိုင္တဲ့ Xiaomi ဖုန္းေလးမွာ Facebook Messenger က CB အလံုးေလးက တစ္ဖက္လူက စာပို႔ရင္ Messenger အလံုးေလးေပၚမလာဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္အဆင္ေျပမလဲ။ ေျပာျပပါ။
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့။ ဒါက Xiaomi ဖုန္းေတြမွာ တစ္ခါတစ္ေလျဖစ္တတ္ပါတယ္။ CB က Messenger အလံုးေလး ျပန္ေဖာ္ခ်င္လွ်င္ Setting > Permissions > Permissions > Messenger Application ကိုရွာၿပီး၀င္လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Display Pop-up Windows ကို အမွန္ျခစ္ေပးလုိက္ပါ။

 ေမး - မဂၤလာပါအစ္ကို။ ကြၽန္ေတာ့္ဖုန္းမွာ Zapya နဲ႔ File Transfer လုပ္ရင္ apk File နဲ႔ တျခား Data ကူးလုိ႔ရေပမယ့္ MP3 File ကူးရင္ Fail ျပေနလို႔ပါ။ SD Card လဲေကာင္းပါတယ္။ Storage လဲ မျပည့္ေသး ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာေလး ေျပာျပေပးပါ။
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့။ မဂၤလာပါအစ္ကို။ Storage မျပည့္ဘဲ Zapya နဲ႔ ကူးရင္ Fail ျပတာက Zapya Version အနိမ့္ (သို႔) အျမင့္ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။ အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 ေမး - အစ္ကိုေရ ကြၽန္ေတာ့္ဖုန္းက ပါ၀ါကီးႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ Logo လည္ၿပီး Home Screen ေရာက္မွ ပါ၀ါ ျပန္ပိတ္သြားတယ္။ ဘာျဖစ္တာလဲဆရာ။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္မလဲဗ်ာ။
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့။ အစ္ကိုအဲ့ဒါက Battery Error ပါ။ ဘက္ထရီအသစ္ ထည့္သံုးရင္ ျပန္ေကာင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ Battery Ampera Cell ခန္းသြားလုိ႔ျဖစ္တာပါ။

 ေမး - အစ္ကိုေရ ကြၽန္ေတာ့္ Phone က နားၾကပ္မထိုးဘဲ နားၾကပ္ပံုေပၚေနတယ္။ အသံလည္းမၾကားရဘူး။ ဘာျဖစ္တာလဲဗ်ာ။
ေျဖ - ဟုတ္။ အစ္ကို Phone က V လုိင္းေပ်ာက္ေနလုိ႔ပါ။ V လမ္းေၾကာင္းစစ္ေပးရပါမယ္။

 ေမး - ကြၽန္ေတာ့္ဖုန္းက Ooredoo Card နဲ႔ Telenor Card ခဏခဏေျပာင္းသံုးေနပါတယ္။ အခု MPT Card ထည့္သံုးေတာ့လုိင္းမမိေတာ့ဘူးဗ်။ အဲ့တာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့။ အစ္ကို႔ရဲ႕ဖုန္းက C, G ႏွစ္ကတ္သံုးဆိုရင္ေတာ့ အရင္ဆံုး Farmware အရင္ေရးၾကည့္ သင့္ပါတယ္။ GSM တစ္ကတ္သံုး ဖုန္းေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ Network အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတဲ့ PA IC ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Sim Card ေတြကို အဲ့လိုခဏခဏေျပာင္းၿပီး မသံုးသင့္ပါဘူး။ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

 ေမး - Facebook ဖြင့္လုိက္ရင္ Facebook ထဲမွာ စာေတြတက္ဖုိ႔ အရမ္းၾကာေနလုိ႔ ၿပီးေတာ့ Command ေတြေရးဖုိ႔ဖတ္ဖို႔ဆိုရင္လည္း ၾကာေနတယ္လုိ႔ ခံစားရပါတယ္။ အဲ့လိုမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းလုိ႔ရပါသလဲ။
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Facebook ကိုေနရာ မ်ိဳးစံုကေန Devices မ်ိဳးစံုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳလာတာေတြေၾကာင့္ Active Session က မွတ္သားထားတာၾကာေလ သံုးရတာေလးေလျဖစ္လာတာပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ Facebook ရဲ႕ Setting ထဲကိုသြားပါ။ Account Setting ထဲထပ္၀င္ၿပီး Security ထဲသြားပါ။ ၿပီးရင္ Active Sessions ထဲမွာရွိတဲ့ အရာေတြအားလံုးကို ျဖဳတ္လုိက္ရင္ Facebook ရဲ႕ Status ေတြက အရင္ကထက္ပိုျမန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။ အဆင္ေျပပါေစ။NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com
Read More ...

♪ " 5000 mAh ဘက္ထရီနဲ႔ Moto E4 Plus ကုိမၾကာမီမိတ္ဆက္မည္ " ♫

Image may contain: phone and text

Lenovo ရဲ႕ Moto စီးရီးစမတ္ဖုန္းေတြကို အိႏၵိယမွာ ဆက္တုိက္လိုမိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး Moto C Plus မိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ တစ္ျခား Moto စီးရီးေတြကို ဆက္လက္မိတ္ဆက္ေနခဲ့တာပါ။ အခုထပ္မံ မိတ္ဆက္မယ့္ Moto E4 Plus မွာ ဘက္ထရီအားပိုခံတဲ့ 5000 mAh ဘက္ထရီအသံုးျပဳထားၿပီး Motorola က တြစ္တာေပၚမွာ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရိပ္အျမြက္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Motorola က Moto E4 ရဲ႕ေနာက္မွာ Moto E4 Plus ကို ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ၿပီး စမ္းသပ္သံုးစြဲတဲ့ developer ေတြကေတာ့ ဘက္ထရီအေသတပ္ဆင္ထားတဲ့ Motorola စမတ္ဖုန္းေတြကို နည္းနည္းလန္႔ေနတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

အေရွ႕ပိုင္းစမတ္ဖုန္းေတြမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘက္ထရီျပႆနာက ေနာက္ပိုင္းစမတ္ဖုန္းသစ္ေတြမွာ မျဖစ္ဘူးလို႔ လည္း Motorola က အာမခံထားပါတယ္။ Moto E4 နဲ႔ Moto E4 Plus ကို ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ကမာၻအႏွံ႔မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ Moto E4 က အေမရိကန္ေဒၚလာ 129.99 (႐ူပီး 8300 ဝန္းက်င္) နဲ႔ Moto E4 Plus က အေမရိကန္ေဒၚလာ 179.99 (႐ူပီး 11600 ဝန္းက်င္) အသီးသီးရွိၾကပါတယ္။ Moto E4 မွာ Android 7.1 Nougat ပါဝင္ၿပီး Nano Sim Slot တစ္ခုပဲ ပါဝင္ပါတယ္။

720 x 1280 pixels နဲ႔ 5 လက္မ HD Display ၊ 1.4GHz Snapdragon 425 processor သို႔မဟုတ္ Snapdragon 427 SoC၊ RAM 2GB ၊ ROM 16 GB ပါဝင္ၿပီး micro SD ကဒ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး internal storage ကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါတယ္။ autofocus, f/2.2 aperture နဲ႔ 8-megapixel ရွိ ေနာက္ကင္မရာ၊ f/2.2 aperture ၊ fixed focus ၊ single-LED flash နဲ႔ 5-megapixel ရွိ ေရွ႕ကင္မရာတုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ 2800 mAh removable battery ပါဝင္ၿပီး Wi-Fi 802.11n ၊ Micro-USB port ၊ GPS ၊ Bluetooth v 4.1 ပါဝင္ၿပီး 4G ကုိအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ 144.5 x 72 x 9.3 mm ရွိၿပီး 150 grams ရွိပါတယ္။ US မွာေတာ့ Liquorice Black အေရာင္ကိုပါရရွိႏုိင္ၿပီး ေရႊေရာင္ကိုလည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

Moto E4 Plus မွာ 720 x 1280 pixels နဲ႔ 5 လက္မ HD Display ပါဝင္ၿပီး 1.4GHz Snapdragon 427 SoC (US) ၊ MediaTek MTK6737M (North America မွလြဲ၍) ပါဝင္ပါတယ္။ RAM 2GB ၊ ROM 16 GB နဲ႔ RAM 3GB ၊ ROM 32 GB ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး f/2.0 aperture၊ autofocus ၊ single-LED flash နဲ႔ 13-megapixel ရွိ ေနာက္ကင္မရာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ 5000 mAh non-removable ဘက္ထရီ ၊ 155 x 77.5 x 9.55 mm ရွိၿပီး 181 ဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့ Moto E4 Plus ကို Iron Gray နဲ႔ ေရႊေရာင္ဆိုၿပီး ရရွိႏိုင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။သံစဥ္ခ်ိဳ

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal
<<< ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com
Read More ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...