မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ :::: ကၽြန္ေတာ္တင္သမွ် Post ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေလ႕လာဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ site မွႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႕ မည္႕သည္႕ Post ကိုမဆို ျမန္မာ IT နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါတယ္ဗ်ာ။ ::::

Wednesday, September 17

♪ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူတိုင္းတြင္ ရိွထားသင့္သည့္ အခမဲ့ ထိပ္တန္း ပ႐ိုဂရမ္ (၁၀) ခု ♫

ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အခမဲ့ႏွင့္ open source ထုတ္ကုန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ အဆိုပါ အခမဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ အမ်ားစုသည္ စီးပြားျဖစ္ ေရာင္းခ်သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူမ်ားတြင္ ရိွထားသင့္သည့္ အခမဲ့ ထိပ္တန္း ပ႐ိုဂရမ္ (၁၀) ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
Antivirus ႏွင့္ malware ကာကြယ္ျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို antivirus program မ်ားထည့္သြင္းကာ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ အခမဲ့ antivirus program မ်ားက စီးပြားျဖစ္ ေရာင္းခ်သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကို သတိမျပဳမိဘဲ ရိွတတ္ၾကသည္။ အခမဲ့ ထိပ္တန္း antivirus program မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ program မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
Antivirus program: Avast! or AVG
Malware and Spyware protection: Malwarebytes or Microsoft Security Essentials
Backup ျပဳလုပ္ျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခမဲ့ႏွင့္ အခေပး backup program မ်ားစြာရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ backup မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္သာ သိမ္းဆည္းထားေသာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ခိုးယူခံရျခင္း၊ backup disc မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါ အခ်က္အလက္မ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ backup ျပဳလုပ္သင့္သည္။
Online backup solution: Mozy or Dropbox
Browser မ်ား
Microsoft Internet Explorer သည္ Windows ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ တစ္ပါတည္း ပါဝင္လာေသာ္လည္း ၎ထက္ ပိုေကာင္းသည့္ browser မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္သည္။ အခမဲ့ ရရိွႏိုင္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထိပ္တန္း browser မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သလို option အမ်ားအျပားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ လံုၿခံဳမႈအပိုင္းတြင္လည္း Internet Explorer ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
Internet Browser: Mozilla Firefox or Google Chrome
Compression utility
အင္တာနက္ေပၚမွ ဖုိင္မ်ားကို download ျပဳလုပ္သည့္အခါ .zip, .rar နွင့္ အျခားေသာ compressed ဖိုင္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ compressed ဖိုင္မ်ားကို ျဖည္ရန္အတြက္ file compression utility တစ္ခု လိုအပ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခမဲ့ file compression utility သည္ compress လုပ္ထားသည့္ ဖိုင္မ်ားကို အလြယ္တကူ ျဖည္ေပးႏိုင္သည္။
File compression utility: 7-Zip
Disc ripper ႏွင့္ creation utility
Audio သို႔မဟုတ္ data CD/DVD တစ္ခုကို ဖန္တီးလိုသည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ audio CD မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူလိုသည့္အခါႏွင့္ .ISO ဖိုင္ကို CD တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးလိုသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခမဲ့ program ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
CD burner utility: CDBurnerXP
E-mail
Email သည္လည္း အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အြန္လိုင္း e-mail solution မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ solution မ်ားအျပင္ Microsoft Outlook ကဲ့သုိ႔ေသာ e-mail client ကိုလည္း အသံုးျပဳေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
E-mail client: Mozilla Thunderbird
Online e-mail: Gmail
FTP, SFTP ႏွင့္ SSH Utility
ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလိုသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆာဗာတစ္ခုမွ ဖိုင္မ်ားကို download ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆာဗာတစ္ခုထံ ဖိုင္မ်ားကို upload ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ FTP utility သို႔မဟုတ္ SSH client ကို တစ္ခုကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎တို႔အတြက္ အခေပး ပ႐ိုဂရမ္မ်ားရိွေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခမဲ့ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
FTP client: Filezilla
SSH client: MobaXterm and Putty
Image editor, paint program ႏွင့္ picture organizer
ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထားရိွျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခေပး ပ႐ိုဂရမ္မ်ားသည္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုေဖာ္ျပလိုက္သည့္ အခေပး ပ႐ိုဂရမ္မ်ားက ဓာတ္ပံု ျပင္ဆင္၊ တည္းျဖတ္၊ ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
Image editor: GIMP
Paint program: Paint.net
Picture organizer: Google Picasa
Multimedia
Multimedia ပ႐ိုဂရမ္မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သလို ကန္႔သတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရိွၾကသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခမဲ့ ထိပ္တန္း multimedia program မ်ားသည္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အသံမ်ား ဖမ္းယူျခင္းတို႔ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။
Audio editing and creating tool: Audacity
Video and DVD Player: VLC and MPC-HC
Office Suite
Microsoft Office ကဲ့သို႔ေသာ Office suite သည္ ေစ်းႀကီးသည့္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းသံုး ကိစၥ႐ပ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ထိပ္တန္း Office suite ျဖင့္ အသံုးျပဳလိုပါက OpenOffice ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
Office suite: OpenOffice
Notepad and Source code editor: Notepad++<<< ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ >>>
 

Read More ...

Tuesday, September 16

♪ မိုဘိုင္းဖုန္း ျပဳျပင္ျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္မ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ ဆံုး သင္တန္း ♫


Mobile ပညာရပ္ကိုေလ့လာလိုက္စားခ်င္သူမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနနဲ႕ ဒီစာေလးကို 3မိနစ္ခန္႕ အခ်ိန္ေပးျပီးဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ 3မိနစ္ေလာက္နဲ႕ အမ်ားၾကီးအက်ိဳးရွိေစမယ့္ Post ေလးတစ္ခုျဖစ္မယ္ ဆိုတာ အာမခံပါတယ္ဗ်ာ။


အခ်ိန္ကားးး ညေန ေလးနာရီ ….. တနဂၤေႏြေန႔မို႔ ေျပာင္ၾကီး တစ္ေယာက္ ဆိုင္ ကလည္း ပိတ္ေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ျဖစ္ေနသည္ ။
ဒီအခ်ိန္ဆို ေဘာ္ဒါေတြ ေဘာလံုးကြင္းမွာ ရွိေလာက္သည္ ဟု စဥ္းစားၿပီး ေဘာလံုးကြင္းဘက္ ထြက္လာသည္ ။ ထူးထူးဆန္းဆန္း တစ္ေကာင္မွ မေတြ႔ရ ….. ။
အဲ့ဒါနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဖက္ ထပ္ၿပီး ထြက္လာခဲ့သည္ …. ။
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္လည္း တစ္ေယာက္မွ မရွိ … ။ မထူးေတာ့ဟု စဥ္းစားၿပီး တစ္ေယာက္တည္းပဲ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ထိုင္ေနလိုက္ေတာ့သည္ …. ။
“ညီေလး ေရ .. ပံုမွန္ တစ္ခြက္ ေဟ့ ” ဟု မွာၿပီး ခံုေပၚမွ ေတြ႔ေသာ နည္းပညာ ဂ်ာနယ္ တစ္ခု ေကာက္ဖတ္ ေနလိုက္သည္ …. ။
ပထမဆံုး စာမ်က္ႏွာ လွန္လိုက္တည္းက ေတြ႔လိုက္ရတဲ့ .. မိုဘိုင္းဖုန္း ျပဳျပင္ျခင္း သင္တန္းေက်ာင္း ေတြရဲ႔ ေၾကာ္ျငာေတြကို စိတ္၀င္တစ္စား ဖတ္ရႈေနရင္းးးး ……
“ဟိတ္ေကာင္ … ေျပာင္ၾကီးးး ” ဟု ေခၚသံေၾကာင့္ ….. ဆတ္ခနဲ လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ ……
“ဟာ ….. ဖက္တီးးး သားၾကီးးးး မေတြ႔တာေတာင္ ၾကာၿပီ ….. လာ … ထိုင္ကြာ …. ” 
“ပုံမွန္ ေနာက္ တစ္ခြက္ေလာက္ ေဟ့ ….. ”
“ေအးး ဟုတ္ပကြာ … ငါတုိ႔ မေတြ႔တာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီ …… ဒီၾကားထဲ မင္းဘာေတြ လုပ္ေနလဲ ေျပာင္ၾကီးရ ….. ”
“ေအး ငါလည္း ဒီလိုပါပဲ ကြာ .. ဟိုလုပ္လိုက္ ဒီလုပ္လိုက္နဲ႔ ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ ဆိုင္ခန္း ေလး တစ္ခန္း ဌားထားၿပီး ဖုန္း Service ဆိုင္ ေလး ဖြင့္ထားတယ္ကြ …. ။ Software , Hardware အားလံုး ျပဳျပင္တယ္ ဆိုပါေတာ့ကြာ ….. ”
“ဟ .. ေကာင္းလွခ်ည္လားကြ …..ဟန္က်တာကြာ .. လုပ္စမး္ပါဦးးး .. ငါ့ဖုန္းေလး တစ္ခ်က္ ၾကည့္ေပးစမ္းပါ …. ငါ အင္တာနက္ကေန ဘာပဲ ေဒါင္းလုပ္ဆဲြဆြဲ ဆြဲ မရေတာ့ဘူး ဟ… ။ ဓာတ္ပံု လည္း ရိုက္လို႔ မရေတာ့ဘူး Not Enough Space လို႔ပဲ ျပေနတယ္ …… 
“မင္း ကေတာ့ ဖလာၾကိတ္ၿပီ ….. ေအး ဒီ၀ိုင္း မင္းရွင္းလိုက္ကြာ …. အဲ့ဒါဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ေပးမယ္ …. ”
“ဒီလူနဲ႔ ဒီလူ ေျပာစရာ လား ကြာ …. ေအးပါ ရွင္းေပးမယ္ … ေရာ့ ဒီမွာ င့ါဖုန္း းး ….. ”
“ေအးး မင္းဖုန္းထဲမွာ ဘာေတြ အေရးၾကီးတာေတြ ရွိလဲကြ … အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ မလိုတာေတြ အကုန္ ဖ်က္ပစ္တာ ေကာင္းတယ္ … ။ ၿပီးေတာ့ မင္းဖုန္းထဲမွာ သတင္းစံု Application ေတြလည္း  အရမ္း မ်ားေနတယ္ …. အသံုးမ၀င္တဲ့ ဟာေတြ ဖ်က္လိုက္မယ္ ကြာ ….. ”  ဟု ေျပာဆိုၿပီးးး ….
ခဏ အၾကာ …..
“ေရာ့ … ဖက္တီးးး မင္းဖုန္း ရၿပီ …. ။ သံုးၾကည့္ဦးးး ….. ”
…...............................................
“ေအးး ဟုတ္တယ္ … ရသြားၿပီ ေျပာင္ၾကီးေရ …. ေက်းဇူးကြာ ….ဒါနဲ႔ တစ္လက္စတည္းး 
“ဟိတ္ေကာင္ .. ေနေတာ့ .. မင္း က နည္းနည္းေတာ့ မ်ားသြားၿပီ … တစ္လက္ မစတည္းနဲ႔ေတာ့ .. ငါ လစ္ေတာ့မယ္ …. ”
“လုပ္ပါ ေျပာင္ၾကီးရာ ..မင္းက ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္ကြာ ….. ။ တစ္ခုပဲ က်န္ေတာ့တာပါ … ။ ငါ့ဖုန္း က message ျမန္မာလို ပို႔ရင္ ဟိုဘက္မွာ အတံုးတံုး ေတြပဲ သြားေပၚတယ္ …. ဆိုင္ေတြလည္း မသြားခ်င္တာနဲ႔ .. လုပ္ေပးပါဦးကြာ.. အဲ့ဒါေလးးး ”
“ဟက္  ဟက္ .. သားေလးးး ေရေတာင္ ၀ယ္ေသာက္ေနရတဲ့ ေခတ္ၾကီးမွာ ဘာမွ အလကား မရဘူး သိလားးး လခြီးပဲ … ဖုန္း ေပးးး ”
ဂြက္ … ဂြက္ …. ဂြက္ …. သံုးေလးခ်က္ေလာက္ ေကာက္ႏွိပ္လုိက္သည္ ….
“ေရာ့ … ရၿပီ ….”
“ေဟ … ျမန္လွခ်ည္လား ကြ .. မင္းဟာ ဟုတ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႔လားးးး ေပး ၾကည့္မယ္ ……. 
“ေအးး ေတာ္ခ်က္ကြာ ….. တယ္ဟုတ္ပါလား ဟ … မင္းေတာင္ ဖုန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ ရေနၿပီပဲ ….”
“ေအး အဲ့ဒါဆို ငါ တစ္ခုေလာက္ ေမးဦးမယ္ကြာ …  ငါလည္း ဖုန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သင္တန္း တက္ခ်င္တယ္ ..အဲ့ဒါ … ဘယ္သင္တန္း ေတြ ေကာင္းလဲ … တစ္ခ်က္ မင္း ေျပာေပးဦးးး ”
“ေအး ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္း ျပဳျပင္နည္း သင္တန္းေတြ က အမ်ားၾကီး ဟ …. ဒါေပမဲ့ ငါတက္တဲ့ သင္တန္း က ေတာ့ အဆင္ေျပတယ္ …. Service ဆိုင္လည္း တြဲဖြင့္ ထားတာ ဆိုေတာ့ … Customer ေတြ လာတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္း ဖုန္း အနိမ့္ေတြေရာ အျမင့္ေတြေရာ တန္းၿပီး ကိုယ္တိုင္ ျပင္ရတာကြ … 
“တယ္ဟုတ္ပါလားကြ … ဆက္စမ္းပါဦးးး ”
“င့ါသင္တန္းမွာ Software , Hardware တစ္မ်ိဳးစီကို ႏွစ္သိန္းနဲ႔ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း ေလးသိန္း ယူတယ္ ကြ …. Discount ေတြ ဘာေတြ မရွိဘူးးး ။ နယ္က တက္မဲ့ သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး တက္မယ္ ဆိုရင္ အေဆာင္ အခမဲ့ စီစဥ္ေပးတယ္ …. တစ္မ်ိဳးထဲ တက္ၿပီး ေနစရာ အဆင္မေျပလို႔ အေဆာင္ေနမယ္ ဆိုတဲ့ သူေတြ အတြက္လည္း အေဆာင္လခ ႏွစ္ေသာင္း နဲ႔ စီစဥ္ေပးတယ္ ကြ … ”
“ရန္ကုန္ က လူေတြ ကေတာ့ အေဆာင္ မလိုပါဘူး ကြာ … အဲ .. ဒါေပမဲ့ .. အေဆာင္ မယူလို႔ ဆိုၿပီး သင္တန္းေၾကး ေတာ့ မေလွ်ာ့ဘူး ကြ …. ငါေတာင္ ငါ့ဆရာ ကို ေျပာလိုက္ေသးတယ္ …. ”
“တကယ္ တတ္မယ္ ဆိုရင္ သင္တန္းေၾကး က အေရးမၾကီးပါဘူး ကြာ… ထားေတာ့ … ကဲ …  က်န္တဲ့ သင္တန္း သင္တဲ့ အပိုင္းကို ဆက္ကြာ …. ”
“အဓိက ကေတာ့ .. Software ပိုင္းမွာ ဆိုလည္း Samsung , Sony , HTC , Hawei စတဲ့ ဖုန္း ေတြ အျပင္ ခု ေနာက္ဆံုး ထြက္ ေရပန္း စားေနတဲ့ Coolpad တို႔ ၊ Lenovo တို႔ စတာ ေတြကိုလည္း Firmware ေရးတာ ၊ ျမန္မာေဖာင့္ ထည့္တာေတြ က အစ သင္ေပးတယ္ကြ …. ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးနည္း China Clone ေလးေတြ ၊ Tablet ေလးေတြ ကိုလည္း Firmware ေရးတာေတြ အကုန္ သင္တယ္ …. ”
“Pattern , Password Lock ျဖည္တာေတြ ၊ ADB Command သံုးၿပီး User Data ေတြ မပ်က္ပဲ Lock ျဖည္တာေတြ အျပင္ကို Facebook Account ဖြင့္တာတုိ႔ , Lock ျဖည္တာတို႔ နဲ႔ တစ္ျခား Computer နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ဗဟုသုတ ေတြ အကုန္လံုးကုိလည္း ထည့္ၿပီး သင္ေပးတယ္ ကြ …. ”
“အဓိက ကေတာ့ Software ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး $$ ရႏိုင္မဲ့ နည္းစနစ္ေတြ အကုန္ သင္တယ္ ဆိုပါေတာ့ကြာ ”
“ၿပီးေတာ့ . တစ္ျခား သင္တန္းေတြနဲ႔ မတူပဲ တစ္ခ်က္ ေကာင္းတာက …. ငါတို႔ကို ေပးတဲ့ Data ေတြ အရမ္း ေကာင္းတယ္ကြာ…. လံုး၀ မိုက္တယ္ …. ။ Harddisk ထဲမွာ Data ေတြက လံုး၀ ကို စီစီရီရီနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ပဲ ….. ဖုန္း ေမာ္ဒယ္ တစ္ခု စီ တိုင္း အတြက္ Folder တစ္ခု စီ … အဲ့ Folder ေအာက္မွာ မွ ငါတို႔ offical firmware လား ၊ custom firmware လား ၊ root လား ဆိုၿပီး ေနာက္ထပ္ folder ေလးေတြလည္း ထပ္ထပ္ ခြဲၿပီး ထည့္ထားေပးေသးတယ္ ….. ”
“ဒါတင္ ပဲလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးးး ….။ ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုး လုပ္ပံု ကိုင္ပံုမွ မတူတာကြာ … အဲ့လို လုပ္ပံု လုပ္နည္း နည္းနည္း ထူးျခားတဲ့ ဖုန္း ေတြ အတြက္လည္းးး folder ေတြ ထဲမွာ Word file ေတြ ၊ Text file ေတြနဲ႔ တစ္ခု ခ်င္းစီ အတြက္ လုပ္ပံု လုပ္နည္းေတြကိုလည္း အစီ အစဥ္ တက် ေရးမွတ္ ေပးထားေသးတယ္ကြ …… ”
“အဲ့ဒါမွ လုပ္လို႔ မရေသးဘူး ဆိုလည္း ဆရာ့ဆီသာ ခ်က္ျခင္း ဖုန္း လွမ္း ဆက္လိုက္ … ဆရာက ဖုန္း ထဲကေန … ဟို folder ထဲက … ဟို file ေလး ထဲကို ၀င္ …. ဟို ဟာေလး ကို ဖြင့္ ဆိုၿပီး သူေပးထားတဲ့ data ေတြ အတိုင္း တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေျပာျပေပးလိုက္တာနဲ႔ မင္း ခ်က္ျခင္း လုပ္လို႔ရေအာင္လည္း စီစဥ္ထားေပးေသးတယ္ …. ”
“ငါဆို ခု မရတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္း င့ါဆရာဆီ ဖုန္း လွမ္းဆက္ပီး ေမးေတာ့တာပဲ ….. ”
“အဲ့ဒါက Software ပိုင္းေပ့ါကြာ ….. ”
“Hardware ပိုင္းကိုလည္း ဆက္ေျပာျပဦးမယ္ …. ”
“Hardware ပိုင္းမွာ အဓိက က လက္ေတြ႔ေလကြာ …. အဲ့ဒါ အတြက္လည္း သင္တန္း က Special ပံ့ပိုးေပးထားတယ္ကြ ….Customer တစ္ေယာက္က Touch ကြဲ ၊ မွန္ကြဲ ၊ power ေပ်ာက္ လာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ … ဆရာက … ဟိတ္ေကာင္ေတြ ..လာ ဒီမွာၾကည့္ .. ဆိုၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ရွင္းျပၿပီး လက္ေတြ႔ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လုပ္ရတာကြာ …. အားရဖို႔ေကာင္းတယ္ …. 
“ေနာက္ ..မင္းတို႔ ရဲ႔ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ ကို ၾကည့္ၿပီး ဆရာ က ေနာက္ပိုင္း မင္းတို႔ အကုန္လံုး စီ ကို တစ္ေယာက္ ဖုန္း တစ္လံုး စီ နဲ႔ တာ၀န္ေတြ ခြဲၿပီး ေပးတယ္ …. ။ ေနာက္ဆံုး ကြ … ငါတို႔ ျပင္မဲ့ ဖုန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ Touch , LCD က အစ ငါတို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားၿပီး ၀ယ္ရတယ္ကြာ …. ။ အဲ့ဒါမ်ိဳး ဘယ္သင္တန္းမွာမွ မရွိေသးဘူး ။ အဲ့ေတာ့ ငါတို႔ ဘာရလဲ ဆိုေတာ့ .. သင္တန္း တက္ေနရင္းနဲ႔ပဲ .. အျပင္အေတြ႔အၾကံဳေတြ အမ်ားၾကီး ရတယ္ … ။ ”
“ၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္း ဖုန္း လာအပ္တဲ့ Customer ေတြရဲ႔ Complain ေတြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ ရွင္းျပရေသးတယ္ကြာ …. သင္တန္း တက္တာနဲ႔ေတာင္ မတူဘူးးး … ။ ငါတို႔ အကုန္လံုး Service ဆိုင္ တစ္ဆိုင္မွာ အလုပ္ လုပ္ေနၾကသလိုပဲ … ကြ …. ”
“ညႊန္းလွခ်ည္းလားေဟ့ ….. မင္းသင္တန္း က Percentage ေတြ ဘာေတြမ်ား ေပးလားကြ …. ”
“ဟ ဟ … ဘာမွ မရပါဘူး ကြာ … ငါတက္္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းေလး ဘယ္ေလာက္ အဆင္ေျပတယ္ ဆိုတာပဲ မင္းကို ေျပာျပရံုပါ …. ”
“ေအးပါကြာ … ဒါနဲ႔ တစ္ျခား ဘယ္လို Service ေတြ က်န္ေသးလဲ ေျပာျပပါဦး ကြ … ”
“ေအးးး အဓိက က စည္းစည္းလံုးလံုး ရွိတယ္ကြ …. ဆရာေတြနဲ႔ တပည့္ေတြ အကုန္လံုးးး စာသင္ေနရတာနဲ႔ေတာင္ မတူဘူးး … ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ကိုသိတာေတြ နဲ႔ သူသိတာေတြ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အတိုင္းပဲ … ။ ဆရာေတြ အကုန္လံုးကလည္း အရမ္း ေဖာ္ေရြတယ္ …. ။ ဆရာေတြ ဆိုတာထက္ ငါတို႔ သင္တန္းသားေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ ညီအစ္ကို လို ၊ သူငယ္ခ်င္း လုိကို ျဖစ္ေနၾကတာ …”
“ညႊန္းတယ္ေဟ့ …. ညႊန္းတယ္ ဟ ….. ခ်က္ျခင္းေတာင္ သြားတက္ ခ်င္စိတ္ေပါက္လာၿပီ ညြန္းခ်က္က …. ”
“ဟ .. ညႊန္းတာ မဟုတ္ဘူး ဟ .. တကယ္ ငါ တက္ခဲ့တာ … ေအးပါ … မင္း သြားတက္ၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာ … ဟုတ္ၿပီလားးး ”
“ေအး အဲ့ဒါဆို သင္တန္း အခ်ိန္ေတြ ေျပာဦး ၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့ ဖြင့္မွာ လဲ ဆိုတာလည္း ေျပာဦး ”
“ခု ေလာေလာဆယ္ ေနာက္လ ဆယ္လပိုင္း ၂ ရက္ေန႔ ကို တန္းခြဲ အသစ္ အပတ္စဥ္ (၃) ဖြင့္ဖုိ႔ ရွိတယ္ကြ … ။ ဒီအခ်ိန္ အပ္မယ္ ဆိုရင္ မင္း မွီေသးတယ္ … ။ ငါလိုက္ အပ္ေပးမယ္ …. ”
“အခ်ိန္ေတြက … …. ”
“Software ပိုင္း ဆို ”
မနက္ ၉ နာရီ ~ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ
ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ~ ေန႔လည္ ၂ နာရီ
ညေန ၃ နာရီ ~ ညေန ၅ နာရီ
ထိ တစ္ေန႔ ၂ နာရီနဲ႔ သံုးခ်ိန္ ရွိတယ္ …။
“Hardware  ပိုင္းေတြ က ”
မနက္ ၁၀ နာရီ ~ ေန႔လည္ ၂ နာရီ
ညေန ၃ နာရီ ~ ည ၇ နာရီ
ထိ တစ္ေန႔ ၄ နာရီနဲ႔ ႏွစ္ခ်ိန္ ရွိတယ္ ….. ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား Software , Hardware တစ္ခါတည္း တက္ၾကတာမ်ားတယ္ကြ ….. ။
“သင္တန္း ကာလ ကေရာ … ”
“တစ္လ ခြဲ ၾကာတယ္ ကြ …. ။ ဒါေပမဲ့ .. မင္းတို႔ကို ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံ သင္မွာနဲ႔ တစ္ျခား ဗဟုသုတေတြ သင္မွာနဲ႔ ဆိုေတာ့ .. ႏွစ္လ ေလာက္ပဲ ဆိုပါေတာ့ကြာ …. ”
“ၾကိဳက္ၿပီ ကြာ … ငါ့ကို လိုက္အပ္ ေပးစမး္ပါ …. ။ ငါ သြားတက္ေတာ့မယ္ …. ”
“ေအး အဲ့ဒါဆို တစ္မ်ိဳးစီ အတြက္ စရံ ငါးေသာင္းစီနဲ႔ တစ္သိန္း ယူခဲ့ … မနက္ျဖန္ သြားၾကမယ္ … ဒီေန႔ည ငါဆရာ့ဆီ ဖုန္္း ဆက္ထားလုိက္မယ္ …. ”
“ေအးး ေအးးေျပာင္ၾကီးး ေက်းဇူး ကြာ …ငါလည္း သင္တန္း ၿပီးရင္ မင္း လို ဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္လိုက္ဦးမယ္ …… ”
“ေအးပါ ဖက္တီးရာ .. ဒီၾကားထဲ လိုတာ ရွိရင္ ေျပာ… ငါ အကုန္ ကူညီေပးမယ္ … ”
“ေအးး ေျပာင္ၾကီးး ေက်းဇူးကြာ … ငါ လစ္ေတာ့မယ္ ….. ”
“ေအးးး ေအး ဖက္တီးး နက္ျဖန္ လာခဲ့လိုက္ … အဲ့ဒါဆိုလည္းးးး …. ”
အဲ့လိုနဲ႔ ဖက္တီးး ထ ထြက္သြားသည္ … ။ ခဏေနေတာ့မွ …
“ဟိတ္ေကာင္ … ဖက္တီးး ဖက္တီးး … လဒ … မေအေပးး ….. လခြီးေကာင္ … လက္ဖက္ရည္ဖိုး ရွင္းရမွာ ရွင္းမသြားဘူးးးး ”
“!@#$$%$###$%^%$##@@$$$$#@”

 

 


The Last Mobile
Service & Training Centre
တိုက္(၁) ၊ အခန္း (၀၀၃) ၊ ပါရမီအိမ္ရာ ၊ (၁၆)ရပ္ကြက္ ၊ ရန္ကုန္ - အင္းစိန္ လမ္းမၾကီး ႏွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္ ၊ (ပါရမီ မီးပြိဳင့္အနီး ) ၊ လိႈင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ။
Tel : 09-33-80-5581 , 09-33-80-5591

<<< ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ >>>
 

Read More ...

♪ ကားေမာင္းရတာ၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္ - Highway Racer vs Police Cars v1.15 Mod ♫

https://lh3.ggpht.com/yIMZtYdmCWJg_kafN9Nn1pio4JkVxyw4nQwVJ9pGC0CCfzgaPG67tBbL0iB_H4BuWg=h900

ကားေမာင္းရတာ၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္ ကားေမာင္းတဲ့ Highway Racer vs Police Cars ဆိုတဲ့ဂိမ္းေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ မေန႕ကေတာ့ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတဲ့ Game တင္ေပးျပီးျပီ ဒီေန႕ေတာ့ ကားေမာင္း တဲ့ Game ေပါ့ေနာ္။ အျခား Game ေတြလိုမ်ိဳး ကားေမာင္းျပိဳင္ရတဲ့ရိုးရိုး Game မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ျမိဳ႕ထဲ လမ္းမေပၚမွာ ရဲကားေတြကိုေရွာင္ေျပးျပီးေမာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရဲကားေတြနဲ႕ေတြ႕ရင္ေတာ့ လြတ္ေအာင္ ပတ္ေျပးေပါ့ဗ်ာ။ ေတာ္ေတာ္ေလးအသဲအသန္ေမာင္းရမယ့္ Game မ်ိဳးပါ။ Game ပံုစံေလးကိုဒီေလာက္ပဲ အျမည္းသေဘာေျပာျပမယ္ေနာ္။ ေနာက္ျပီးစိတ္ၾကိဳက္ကားေတြကို ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႕အတြက္လည္း Hack ထားျပီးသား Game ေလးတင္ေပးထားတယ္ေနာ္။ Android OS 4.0 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားမွာကစားႏိုင္မွာပါ။


<<< ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ >>>
 
https://lh3.ggpht.com/7wkxgycX66_b_b5yb74-UaIBenF2t48JChSsQnhlG0Bb4SyB6hswMFTL0bR6Dqjhdw=h310

http://img.giveawaycrew.com/30/cc/35/com.isandroid.hwracer-5.jpg

http://www.telecomfile.com/images/posts/boxes/1427-15060-screenshot.jpg

http://fs01.androidpit.info/a/a8/f2/highway-racer-vs-police-cars-a8f203-h900.jpg


**  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ

**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။

**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

   Download

Read More ...

♪ သီခ်င္းနားေထာင္သူမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး Player - Poweramp Music Player (Full) v2.0.9-Build-564 APK (Sep-12) ♫


Android ဖုန္းေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးအသံစနစ္ကုိေပးစြမ္းႏုိင္မယ့္ Poweramp Music Player (Full) 2.0.9 Build 564 Apk ကုိတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ Music Player လို႕ဆိုထားေပမယ့္ Video Format မ်ားစြာကိုလည္း Support လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ သူ႕ရဲ႕ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ Audio ပိုင္းကို အေကာင္း ဆံုးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျပီး Equalizer System ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အသံပိုင္းကိုမိမိ နားေထာင္ခ်င္သလို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ Music player ထဲမွာေတာ့ Poweramp ေလာက္ေကာင္းတဲ့ music player ခပ္ရွားရွားပါပဲ။ Equalizer ခ်ိန္ညွိလုိ႕ရျပီး ဖုန္းကုိ lock အေနအထားမွာလည္း control လုပ္ႏိုင္မွာပါ။ Full Version အျဖစ္ Install လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ PowerAMP Unlocker APK ကိုပါထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ Install လုပ္ပံုကိုလည္းေအာက္မွာ တဆင့္ခ်င္းရွင္းျပေပးထား ပါတယ္ဗ်ာ။ Android OS 2.1 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။

Instructions :

  1. Install PowerAMP APK
  2. Install  PowerAMP Unlocker APK
  3. Run PowerAMP then force close (Use TB / app manager)
  4. Run lucky patcher > Custom patch by SanX
  5. If not full, patch again and reboot<<< ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ >>>
       

       

       

     **  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ

**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။

**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

   Download

Read More ...

★★ WinUtilities.Professional.Edition.v11.20 Final + Portable ★★

မိမိကြန္ျပဴ တာျမန္ဆန္သြက္လက္ေစဖို႔အတြက္ collection  tools စုစည္းထားတဲ့ေဆာ့စ္၀ဲေကာင္းတစ္ခု
ပါ။registry, temporary files , internet browser history, cache and cookies အစရွိသည္တို႔အျပင္
မလိုအပ္တဲ့ဖိုင္ေတြ မွားဖ်တ္မိတဲ့ဖိုင္ေတြကအစျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္ျပီး အားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Portable
ေဆာ့စ္၀ဲေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။အသံုးျပဳခ်င္တဲ့အခ်ိန္ၾကမွ Run လိုက္ရံုပါပဲ။ပါ၀င္တာေတြကေတာ့..
၀င္းဒိုးစတက္တာနဲ႔မလိုအပ္ပဲေပၚလာေတြကိုရွင္းလင္းေပးႏိုင္ျခင္း ၊

Read More ...

Launcher အသစ္အဆန္းသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္-Turbo Launcher EX v1.7.24 Apk

Android Userေတြအတြက္အမုိက္စားအလန္းစား Launcher အသစ္ေလးတစ္ခုတင္းေပးလိုက္ပါတတယ္။
အခုတင္းေပးထားတဲ့ Turbo Launcher ေလးကေတာ့ လူတိုင္းမွာ မရွိေသးဘူးလိုေျပာရမယ့္ထင္ပါတယ္။
က်ေနာ္ ေဘာ္ဒါအတြက္ ပထမဆိုးမဟုတ္ရင္ေတာင္ လက္ဦး သံုးဘူးတယ္လိုေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္စမ္းသံုးၾကည့္တာ သူရဲ့ color / Effect / Feature/ Widet ေတြက အေတာ္ေလးကို လန္းလို႔ အသစ္အဆန္းနဲ႔ အမိုက္စားေလးေတြကိုမွ သံုးခ်င္းတဲ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ ျပန္တင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ နမူနာ ၾကည့္နုိင္ဖို႔အတြက္ေအာက္မွာ screen shot ပံုေတြကိုရုိက္ျပထားပါတယ္ဗ်ာ။ Android os 2.2 ႏွင့္အထက္ဖုန္း မ်ားမွာအသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ဒီ Android ေလး application ကေတာ့Size: 10.4 MBရွိပါတယ္။
Read More ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...